Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 2321
  • Tháng hiện tại: 4064
  • Tổng lượt truy cập: 8400155

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: Thứ năm - 19/10/2017 11:49 - Người đăng bài viết: Nguyễn Quang Mười
1/ Chương trình 1: - Tổ chức các hoạt động chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh - Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời. - Làm tốt công tác hiếu hỉ.
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC:  2017-2018
THÁNG NỘI DUNG
 
 
8/2017
1/ Chương trình 1:
- Tổ chức  các hoạt động chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chuyên đề làm đồ dùng đồ chơi, phương pháp các môn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của các cụm, của nhà trường. Xây dựng kế hoạch chủ đề của từng khối.
3/ Chương trình 3:
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động. Nộp quỹ Mái ấm công đoàn.
4/ Chương trình 4:
- Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5. Công tác phổ cập: Cùng nhà trường điểu tra trẻ PC đợt 1
6. Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
 
9/2017
1/Chương trình 1:
- Tham mưu với nhà trường làm lương cho GV và các chế độ có liên quan
- Làm tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi,
- Xét đơn trợ cấp nếu có
2/ Chương trình 2:
- Tổ chức tuyên truyền những chính sách mới liên quan đến lao động nữ.
- Phối hợp với CMXD kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ. BDTX.
- Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo việc thực hiện CT.
- Tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học nâng cao trình độ.
3/ Chương trình:
- Phát động phong trào “Tháng an toàn giao thông”
- Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt ngày ‘Toàn dân đưa trẻ đến trường”
- Tham gia tốt các cuộc vận động ủng hộ từ thiện.
- Phát động phong trào thi đua đợt 1
4/ Chương trình 4:
- XD ch­­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña: CĐ, UBKT vµ Ban thanh tra nh©n d©n. XD chương trình công tác năm học mới.
- Chuẩn bị đầy đủ các loại báo cáo và biểu mẫu chuẩn bị cho Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
- Tổ chức tốt sinh hoạt công đoàn theo định kỳ.
- Quyết toán kinh phí CĐ quý 3
5/ Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận chuyên đề: “Bí quyết để có cuộc sống vui tươi”.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật:
7/ Công tác phổ cập: - Đoàn viên làm tốt công tác điều tra trẻ.
 
 
10/2017
1/ Chương trình 1:
- Tổ chức trung thu cho con em đoàn viên trong công đoàn.
- Tham mưu với nhà trường làm lương và thanh toán cho GV và các chế độ có liên quan.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá-văn nghệ, thể dục thể thao nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ, ốm đau.
- Xét đơn trợ cấp nếu có
- Bồi dưỡng kết nạp đoàn viên vào Công đoàn
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, BDTX. Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra CĐ-TD. Đánh giá trẻ đầu năm, đánh giá trẻ 5 tuổi giai đoạn 1. KT việc thực hiện chương trình. KT việc mua sắm tài liệu, tổ chức thao giảng.
- Kiểm tra công tác phổ cập.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại sở, phòng
- Phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường tại MN TT Lệ Ninh.
3/ Chương trình 3:
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt ngày  “Tết trung thu” cho trẻ
- Thực hiện tham gia quản lý đơn vị và chuyên môn: cùng nhà trường tổ chức  triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động. Như phong trào  “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và T“XDTHTTHSTC”
- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống lụt bão.
4/ Chương trình 4:
- Xây dựng chư­ơng trình hoạt động công đoàn, kế hoạch hoạt động UBKT và ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2017-2019.
- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Hoàn thành và nộp các loại báo cáo về Liên Đoàn Lao Động theo đúng thời gian quy định theo c«ng v¨n sè 170/ LĐLĐ ngµy 23/9/2017;
- B¸o c¸o L§L§ huyÖn ®Ò nghÞ ®¹t “C¬ quan v¨n hãa” n¨m 2017
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn
- Chương trình đối thoại với đoàn viên (Nếu có)
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Chuyên đề công tác nữ công: Đánh giá phong trào thi đua” giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tổ chưc tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật
 
 
11/2017
1/ Chương trình 1:
- Tham mưu với nhà trường làm  lương và thanh toán cho GV và các chế độ có liên quan.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11., tặng quà 20/11
- Phối hợp với nhà trường, trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cô và trẻ đợt 1.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi, động viên ĐV ốm đau.
- Xét đơn trợ cấp (nếu có)
2/ Chương trình 2:
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, BDTX. KT TD - CĐ kiểm tra từng mặt
- Phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ - giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.
3/ Chương trình 3:
-Tổng kết đợt thi đua đợt 1,  Phát động phong trào thi đua đợt  2
- Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
 - Tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động do ngành và Liên Đoàn các cấp tổ chức.
4/ Chương trình 4:
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn.
Tổ chức tốt sinh hoạt công đoàn theo định
- Chương trình đối thoại với đoàn viên (Nếu có).
- Làm tốt công tác phát triển ĐV, Đảng viên
- Hội nghị Công đoàn giữa kỳ học kỳ I tại MN Hồng Thủy.
- B¸o c¸o L§L§ huyÖn ®Ò nghÞ ®¹t “C¬ quan v¨n hãa” sau 5 năm
5. Công tác phổ cập: Chỉ đạo công tác phổ cập (Chỉ đạo NV nhập phần mềm, tập hợp báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục MNCT5T)
6. Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận về chuyên đề “§¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong gia ®×nh vµ ®¬n vÞ.
7. Phổ biến các văn bản pháp luật
 
 
12/2017
1/ Chương trình 1:
- Làm tốt chế động lương, các chế độ khác cho ĐV
- Tổ chức các hoạt động văn hóa-thể dục thể thao chào mừng ngày 22/12. Đón mừng năm mới 2018
- Làm tốt công tác hiếu hỉ, ốm đau.
- Xét đơn  trợ cấp nếu có
2/ Chương trình 2:
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ. Bồi dưỡng TX. KTTD, CĐ giáo viên, KT thực hiện UDCNTT trong nhà trong giảng dạy. KT sản phẩm tạo hình, vở toán của trẻ; KT nền nếp, chất lượng MG, NT học kì I. Thao giảng
- Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo hội thi: " Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường.
- Phối hợp với chuyên môn đánh giá trẻ 5 tuổi giai đoạn 2 Đánh giá trẻ NT, 3,4 tuổi.
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành
- Tham gia tốt các cuộc vận động - xã hội từ thiện.
4/ Chương trình 4:
- Hoàn thành các báo cáo cuối kỳ: Báo cáo sơ kết ,báo cáo số liệu cuối kỳ.
- Quyết toán kinh phí năm 2017 và dự toán năm 2018 (ngày 25/12).
- Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, Đảng viên
- Chỉ đạo BTTND và UBKT CĐ hoạt động theo đúng kế hoạch và chức trách.
- Chương trình đối thoại với đoàn viên (Nếu có).
5. Công tác phổ cập:
- Cùng nhà trường kiểm tra phổ cập. Chỉ đạo GV điều tra số lượng phổ cập lần 2.
6. Chuyên đề công tác nữ công: “Mô hình phụ nữ hiện đại”
7. Phổ biến các văn bản pháp luật
 
 
1/2018
1/ Chương trình 1:
- Phối hợp cùng nhà trường thanh toán tiền lương, các chế độ cho đoàn viên.
- Chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên: tặng quà cho đoàn viên nhân tết nguyên đán, tổ chức thăm hỏi gia đình đoàn viên nhân dịp tết.
- Kịp thời thăm hỏi đv và gia đình đv khi ốm đau - hoạn nạn. .
- Xét đơn trợ cấp nếu có
2/ Chương trình 2:
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ , BDTX. Tham gia thao giảng, KT CĐ-TD. Chỉ đạo các lớp thực hiện CT học kỳ 2. Kiểm tra hồ sơ bán trú (Hồ sơ nhà trường, KT, bếp, sổ báo ăn các lớp). KT kế hoạch, kỹ năng, kiến thức bé tập làm nội trợ khối MG; KT kế hoạch, KT việc đổi mới PPGH “Lấy trẻ làm trung tâm”;  KT hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng;
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn.
- Kiểm tra thực hiện cuộc vận động 2 không và cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lần 1. KT xây dựng môi trường bên ngoài.
- Tham gia tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.
- Tham gia hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện
4/ Chương trình 4:
-  Chuẩn bị đầy đủ báo cáo điểu kiện để Tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I. Nộp các loại báo cáo Liên Đoàn Lao Động.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
- Chương trình đối thoại với đoàn viên (Nếu có)
5. Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận chuyên “Cách làm các món ăn trong dịp tết”
6./ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
 
 
2/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Chương trình 1:
- Làm tốt chế độ lương và các chế độ có liên quan cho ĐV.
- Chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên
- Làm tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau - hoạn nạn.
2/ Chương trình 2:
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ , BDTX. Đánh giá trẻ 5 tuổi giai đoạn 3. Kiểm tra chuyên đề, tham gia thao giảng. KT việc việc đưa trò chơi dân gian vào các hoạt động; Kiểm tra công tác bán trú. KT thực hiện CT và HĐCS-GD trẻ. KT hồ sơ GV đợt 2; KT thực hiện VSATTP sau tết.
- Tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường tại MN Mai Thủy.
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo đv thực hiện tốt cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Phối hợp cùng nhà trường phân công trực tết đảm bảo an toàn.
- Tham gia tốt các cuộc vận động xã hội từ thiện.
4/ Chương trình 4:
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ.
- Đánh giá công tác nữ công.
- Chuẩn bị tốt hồ sơ công đoàn.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
- Chương trình đối thoại với đoàn viên (Nếu có)
5/ Chuyên đề công tác nữ: “Công dung ngôn hạnh của người phụ nữ trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
3/2018
1/ Chương trình 1:
- Kết hợp với nhà tr­ường tổ chức  các hoạt động  văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tặng quà cho đv nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 08/3
- Tham mưu với BGH nhà trường và tham mưu với cấp trên giải quyết tốt chế độ lương và các chế độ chính sách đầy đủ - kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ, ốm đau.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, BDTX .Tham gia thao giảng.
- Tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp tỉnh (Nếu có).
-  Kiểm tra TD, CĐGV, Kiểm tra sử dụng trò chơi  kidsmast các lớp 5 tuổi lần 2; KT công tác bồi dưỡng thường xuyên; KT các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng; KT hồ sơ, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ CM, KT hoạt động của BTTND; KT cân đo, theo dõi sức khỏe BĐ, hồ sơ SK trẻ; KT hoạt động các đoàn thể.
3/ Chương trình 3:
- Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện, các cuộc vận động do ngànhvà công đoàn các cấp phát động.
- Tham gia giao lưu CBCĐ giỏi.
- Cùng nhà trường Tổng kết thi đua đợt 2 và phát động thi đua đợt 3
4/ Chương trình 4:
- Duy trì tốt sinh hoạt công đoàn theo định kỳ.
- Quyết toán kinh phí quý 1 năm 2018
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận về chuyên đề “phòng ngừa chứng nghiện ti vi, băng đĩa ở trẻ nhỏ để giúp trẻ thành công trong học tập”.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
4/2018
1/ Chương trình 1:
- Kết hợp với nhà tr­ường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng ngày "Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động" .
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
- Tham mưu với nhà trường khám SK định kỳ cho cô, trẻ đợt 2
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- BDCM tổ chức Thao giảng, KT hồ sơ,
- Kiểm tra TD, CĐ GV. Kểm tra sản phẩm tạo hình, vở trẻ học; KT chất lượng trẻ cuối năm; đánh giá trẻ 5 tuổi giai đoạn 4; KT đánh giá công tác BDTXGV. KT kế hoạch,  kỹ năng, kiến thức bé tập làm nội trợ khối MG.
- Khám sức khỏe định kỳ trẻ đợt 2
- Phối hợp với CM báo cáo tổng kết tổ chức thực hiện các chuyên đề trong năm. Đánh giá trẻ cuối năm, trẻ 5 tuổi đợt 4.
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
  - Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” trong khảo sát chất lượng và đánh giá trẻ cuối năm và cuối giai đoạn.
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động.
- KT thực hiện XDTHTTHSTC, thực hiện cuộc vận động 2 không và cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lần 2;
4/ Chương trình 4:
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn
- Tham gia sinh hoạt chuyên đề "Giao lưu báo cáo viên".
- Làm tốt công tác phát triển Đảng vỉên.
- Chương trình đối thoại với đoàn viên.
5/ Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận về chuyên đề “Cách ứng xữ giữa mẹ chồng nàng dâu
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
7/ Công tác phổ cập-Kiểm định chất lượng
- Cùng nhà trường tự kiểm tra công tác  phổ cập, hoàn thành hồ sơ PC năm 2017-2018.
- Cùng nhà trường tập hợp và báo cáo kết quả kiểm định chất lượng trường MN theo quy định của bộ.
 
 
5/2018
1/ Chương trình 1:
- Kết hợp  với nhà tr­ường tổ chức  các HĐVN-TDTT nhân ngày sinh nhật Bác 19/5.
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo ĐK cho Đv tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Đánh giá công tác BDTX.
- Chỉ đạo chuyển giao chất lượng giữa các lớp; chuyển giao trẻ 5 tuổi.
- Chỉ đạo tập kịch bản Tết thiếu nhi và tổng kết năm học
- Tổ chức đánh giá HT, PHT; GV theo chuẩn, đánh giá cuối năm
- 3/ Chương trình 3:
- Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo Đv tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện,các cuộc vận động do ngành và CĐ các cấp phát động. Như nộp quỹ vùng sâu,vùng xa theo quy định
- Tổng kết thi đua đợt 3
4/ Chương trình 4:
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn.
- Hoàn thành và nộp các loại báo cáo cuối năm đúng lịch: BC tổng kết, số liệu cuối năm, tự chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở, UBKT, danh sách xếp loại viên chức và thi đua, danh sách đề nghị khen thưởng, bản thành tích tập thể và cá nhân.
- Chương trình đối thoại với đoàn viên (Nếu có)
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Chuyên đề về công tác nữ công: Thảo luận chuyên đề  “Nuôi con khoẻ - Dạy con ngoan”
 6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
6/2018
1/ Chương trình 1:
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.,
- Kết hợp  với nhà tr­ường tổ chức  các hoạt động nhân ngày 01/6 cho các cháu và con em đoàn viên trong công đoàn, tổ chức tốt lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi.Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày gia đình việt nam 28/6.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ, ốm đau
- Tổ chức tham quan
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Chỉ đạo đoàn viên tiến hành điều tra trẻ từ 0- 6 tuổi. Tuyển sinh năm học 2018-2019.
3/ Chương trình 3:
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện,các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động.
4/ Chương trình 4:
- Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
7/2018
1/ Chương trình 1:
-Tổ chức  các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng  ngày thành lập công đoàn GD Việt Nam (22/7/1951), 88 năm ngày thành lập công đoàn việt nam (28/7/1929).
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3/ Chương trình 3:
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện,các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động. Như tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Nộp quỷ “Mái ấm công đoàn”
4/ Chương trình 4:
- Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng.
- Báo cáo hoạt động tham quan-học tập của đơn vị trong hè. Báo cáo quyết toán kinh phí 6 tháng đầu năm 2018 (trước 15/7).
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
(Đã ký)
 Nguyễn Thị Hiên

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hiên
Nguồn tin: CĐ Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website