Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 143
  • Hôm nay: 3005
  • Tháng hiện tại: 14126
  • Tổng lượt truy cập: 9136862

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

Đăng lúc: Thứ hai - 29/10/2018 16:13 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
 
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
         Số:    /KH-BVSTBPN                     Lâm  Thủy, ngày 28 tháng 9 năm 2018
     
 KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
Trường Mầm non Lâm thủy
Năm học 2018 - 2019
   
Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ- TTg ngày  02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số 79 ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới của Ngành giai đoạn 2016-2020; Công văn 281/GD&ĐT ngày 11/4/2017 về việc hướng dẫn hoạt động vì bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ;
Thực hiện Kế hoạch số 19 ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trường MN Lâm Thủy giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019 trường MN Lâm thủy xây dựng kế hoạch thực hiện bình đẳng giới của nhà trường năm học: 2018-2019 với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; từ đó tăng cường hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm  thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020.
2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới; nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới, tiến tới bình đẳng thực chất, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016- 2020.
3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, quán triệt nhằm chuyển biến nhận thức thay đổi hành vi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới.
 II. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
1. Mục tiêu 1: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động.
          - 100% nữ CB,GV,NV trong trường được đảm bảo chế độ lương và phụ cấp theo quy định như lương: ốm đau, thai sản...
          - Tạo mọi điều kiện để chị em phụ nữ trong trường có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ ngân hàng và vốn đóng góp các quỹ do CĐ quản lý như góp vốn xoay vòng, góp quỹ tham quan... để phát triển kinh tế gia đình.
2. Mục tiêu 2: Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục.
          - Huy động 100% số trẻ 5 tuổi ra lớp, làm tốt công tác vận động trẻ đến trường thông qua ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.
          - Phấn đấu không có trẻ 5 tuổi vì do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mà không được đi học, tạo điều kiện cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi được đến trường.
          - Tạo điều kiện cho chị em phụ nữ trong việc tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ. Động viên, tạo mọi điều kiện cho nữ cán bộ quản lý đi học bồi dưỡng về quản lý nhà nước.
          - 100% nữ CB,GV,NV được tham gia học BD các lớp đào tạo về tin học, ngoại ngữ và sử dụng thành thạo máy vi tính, truy cập Internet.
          - Bồi dưỡng cho các cá nhân quần chúng điển hình, có thành tích, tham mưu với Chi bộ, Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng.
3. Mục tiêu 3: Thực hiện quyền bình đẳng PN trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
          - Có kế hoạch cho chị em được khám sức khỏe định kỳ tại nơi khám BH y tế (Trung tâm Y tế Huyện Lệ Thủy) 1 lần/năm.
          - Vận động chị em nữ trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không có nữ sinh con thứ 3.
          - 100% nữ CB,GV,NV tham gia tốt việc thực hiện an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm.
          - Vận động 100% nữ CB,GV,NV hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”.
          - Tổ chức cho CB,GV,NV nữ được đi tham quan học tập các nơi; tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể tại trường hoặc dã ngoại Pinic.
4. Mục tiêu 4: Nâng cao vai trò, vị trí của PN trong việc tham gia QL trường học.
          - Do đặc thù của ngành, hiện tại nhà trường có 100% cán bộ quản lý, trưởng các ban ngành đoàn thể, tổ khối chuyên môn trong trường đa số đều là nữ và giữ các chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ, Bí thư Chi đoàn, tổ trưởng các khối; Đảng viên: 10/11 Đảng viên là nữ.
          - Đội ngũ nguồn kế cận cán bộ quản lý của nhà trường cũng đều là nữ. 
          - Tuyên truyền nâng cao vai trò, vị trí của nữ CBQL,GV,NV đều là tổ trưởng tổ chuyên môn và các công tác khác.
5. Mục tiêu 5: Tăng cường công tác QL Ban vì sự tiến bộ của PN trong nhà trường.
          - Kiện toàn và xây dựng Ban VSTBPN hoạt động có hiệu quả (nếu có thay đổi).
          - 100% cán bộ hoạt động trong lĩnh vực vì STBPN của nhà trường được tập huấn.
          - Xây dựng nguồn kinh phí thích hợp cho hoạt động của Ban VSTBPN và quỹ thi đua khen thưởng cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo.
          - Ban VSTBPN của trường tranh thủ sự quan tâm của các Cấp Ủy Đảng, chính quyền, địa phương đối với sự nghiệp VSTBPN, bình đẳng giới, làm tốt công tác tham mưu, tạo điều kiện thời gian và vật chất để ban VSTBPN hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
          - Củng cố, kiện toàn Ban VSTBPN theo định kỳ một năm/một lần.
2. Tuyên truyền phổ biến và vận động.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết luận của Ban Bí thư về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan.
          - Nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác nữ và bình đẳng giới cho nữ CBQL,GV,NV tuyên truyền rộng rãi về các chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
          - Tiếp tục quán triệt các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước của Ngành về những vấn đề có liên quan đến cán bộ phụ nữ trong Cấp Ủy Chi bộ, chính quyền, đoàn thể.
          - Vận động nữ CBQL,GV,NV hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào do ngành phát động, vận động cha mẹ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong độ tuổi cho trẻ được đến trường và trẻ em nữ trong độ tuổi 5 tuổi được ra lớp để thực hiện giáo dục phổ cập cho trẻ em năm tuổi ở địa phương. Thực hiện hiệu quả dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phong trào từ thiện…
          - Hưởng ứng phong trào toàn dân: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư; duy trì nền nếp trong đơn vị có đời sống văn hóa tốt.
          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong nữ CBVC.
          - Sinh hoạt các chuyên đề chào mừng các ngày lễ lớn trong năm…
3. Chế độ chính sách.
          Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường, thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho nữ CBQL,GV,NV trong mối tương quan bình đẳng giới.
4. Công tác phối hợp.
          - Phối hợp công đoàn trường chỉ đạo tốt các phong trào, các cuộc vận động như: “Hai không”, “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”, “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”,“Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng toàn diện”, cuộc vận dộng “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.
          - Giúp đỡ nữ CBQL,GV,NV trong trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành nói chung, của trường nói riêng.
          - Phối hợp với Ban dân số xã. Hội phụ nữ các cấp quan tâm đến trẻ em nữ có hoàn cảnh khó khăn.
          - Phối hợp cùng địa phương duy trì tốt các chỉ tiêu phổ cập GDTENT.
          - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường, tổ chức gặp mặt nêu gương điển hình trong nhà trường nhân các ngày lễ lớn, để động viên chị em phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và các hoạt động khác.
          - Ban VSTBPN nhà trường xây dựng kế hoạch lồng ghép giáo dục giới tính cho học sinh, phát động phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền thực hiện chương trình phòng chống ma túy…
          - Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của ban VSTBPN có đánh giá cụ thể từng mặt hoạt động.
          - Nhà trường quan tâm đến công tác nữ trong từng đợt thi đua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Tổ chức các hội thi trong và ngoài nhà trường như: thi giáo viên giỏi, Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, hội thảo về sáng kiến kinh nghiệm… để khơi dậy tiềm năng của chị em trong các lĩnh vực khác nhau, tạo điều kiện cho chị em tham gia giao lưu học tập kinh nghiệm với các điển hình trong và ngoài nhà trường.
          - Ban VSTBPN nhà trường làm tốt công tác tham mưu với Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể trong việc tạo điều kiện thuận lợi để chị em nữ CBQL,GV,NV được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Thời
gian
Nội dung Người
thực hiện
Tháng
9 /2018
- Xây dựng kế hoạch hành động trong năm học 2018-2019.
- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt chế độ chính sách cho phụ nữ trong nhà trường.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, lồng ghép trong các hoạt động nhà trường.
- Tổ chức tuyên truyền vận động trẻ đến trường nhất là đối với trẻ em 5 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
BVSTBPN,
CB,GV,NV
Tháng
10 /2018
- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt chế độ chính sách cho phụ nữ trong nhà trường.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, lồng ghép trong các hoạt động nhà trường: Vận động chị em ký cam kết không sinh con hứ ba.
-  Chỉ đạo giáo viên lồng ghép bình đẳng giới vào hoạt động chuyên môn trong nhà trường.
BVSTBPN,
CB,GV,NV
Tháng 11/2018 -Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép bình đẳng giới vào hoạt động chuyên môn trong nhà trường.
 - Vận động 100% nữ CB,GV,NV hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”, “XD môi trường giáo dục lấy tẻ làm trung tâm”
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác BĐG năm 2018.
BVSTBPN,
CB,GV,NV
Tháng 12/2018 - Tiếp tục thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
- Giám sát việc thực hiện công tác bình đẳng giới ở các bộ phận trong nhà trường và ở các khối lớp.
- Tổ chức truyền thông về giới và bình đẳng giới trong nhà trường (lồng ghép trong cuộc họp phụ huynh)…
- Phối hợp với y tế dự phòng huyện Lệ Thủy khám sức khỏe định kỳ cho CB, GV, NV.
BVSTBPN,
CB,GV,NV và phụ huynh
Tháng 01/2019 - Tập huấn về công tác bình đẳng giới cho CB, GV, NV.
- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép bình đẳng giới vào hoạt động chuyên môn trong nhà trường.
 
BVSTBPN,
CB,GV,NV
Tháng 02/2019 - Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp Luật nhà nước về phụ nữ…
- Tổ chức cho chị em trong trường tham gia hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Vận động 100% nữ CB,GV,NV hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”, “XD môi trường giáo dục lấy tẻ làm trung tâm”
 
BVSTBPN,
CB,GV,NV
Tháng 3/2019 - Tiếp tục duy trì lồng ghép giới trong các hoạt động của nhà trường.
- Phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện.
- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép bình đẳng giới vào hoạt động chuyên môn trong nhà trường.
BVSTBPN,
CB,GV,NV
Tháng 4/2019 - Tiếp tục tổ chức cho chị em thực hiện có hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Tiếp tục duy trì lồng ghép tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động của nhà trường.
 
BVSTBPN,
CB,GV,NV
Tháng 5/2019 - Tiếp tục tổ chức cho chị em thực hiện có hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép bình đẳng giới vào hoạt động chuyên môn trong nhà trường.
- Báo cáo sơ kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019.
BVSTBPN,
CB,GV,NV
Tháng 6,7,8/2019 - Tiếp tục tổ chức cho chị em thực hiện có hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho chị em hưởng chế độ thai sản, chăm sóc trẻ.
- Tổ chức hội thảo “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, “Gia đình không có bạo lực”.
 
BVSTBPN,
CB,GV,NV
                    
                                                                
Nơi nhận:                   PHÓ TRƯỞNG BAN
- PGD&ĐT (b/c);
- CBQL,GV,NV (Để t/h)
- Lưu VP./.
- Đăng Wesite.
                                           P. HIỆU TRƯỞNG
                                  Nguyễn Thị Hiên

T.M BAN VSTB PN
TRƯỞNG BAN
 
 
   
HIỆU TRƯỞNG                        
 
Hoàng Thị Cúc
 
                
 
 
      
 
       
 
 
                                                                                                                            

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website