Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 22
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1592
  • Tháng hiện tại: 3111
  • Tổng lượt truy cập: 8149711

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

Đăng lúc: Thứ hai - 22/10/2018 15:17 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Công văn số 3945/BGDĐT-GDMN ngày 31/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2018-2019; Công văn số 1879/SGD&ĐT-GDMN ngày 07/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2018-2019; căn cứ vào thực trạng GDMN Lệ Thủy, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2018-2019.
 PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN LÂM THỦY                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Số:  /KH-HT                                                                            Lâm Thủy, ngày 30 tháng 8 năm 2018
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2018-2019
 
          Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Công văn số 3945/BGDĐT-GDMN ngày  31/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2018-2019; Công văn số 1879/SGD&ĐT-GDMN ngày 07/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2018-2019; căn cứ vào thực trạng GDMN Lệ Thủy, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2018-2019.
  Căn cứ vào thực trạng của nhà trường và kết quả kiểm tra của năm học trước: Trường mầm non Lâm Thủy cụ thể hóa kế hoạch BDCM cho đội ngũ  như sau:
  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
  1. Tình hình đội ngũ:
 - Tổng số đoàn viên CĐ: 24đ/c; ĐV lao động tại ĐV: 24đ/c. Trong đó: Biên chế: 20/24 đ/c tỷ lệ 83,3%; CBQL: 03; GV: 16 đ/c; NV: 05 đ/c.
- Trình độ; Đạt chuẩn: 24/24 tỷ lệ 100%.
- Trên chuẩn: 21/24 chiếm tỷ lệ 87,5%. Trong đó; Đại học: 21/24 chiếm tỷ lệ 87,5%. Cao đẳng: 0 chiếm tỷ lệ 0%. Trung cấp: 3/24 chiếm tỷ lệ 12.5%.
- Tổng số đoàn viên đư­ợc đóng BHXH và BHYT: 24/24 tỷ lệ 100%.
- Trình độ chính trị: Trung cấp 03/24 tỷ lệ 12.5%
- Đảng viên: 11/24 tỷ lệ 45.8%.
- Mức lương cao nhất: 18.000 đ, thấp nhất: 4000.000 đ
- Đội ngũ ổn định tư tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước.
* Các tổ chức
+ Đảng viên: 11 đ/c; Đoàn viên: 18đ/c
+ Đoàn viên công đoàn: 24 đ/c
* Về chất lượng mũi nhọn:
- Tốt 12 giáo viên
- Khá: 04 giáo viên
* Giáo viên có khả năng về một số lĩnh vực:
- Giáo viên có khả năng về lĩnh vực phát triển nhận thức: 10 cô
- Giáo viên có khả năng về lĩnh vực phát triển thể chất: 10 cô
- Giáo viên có khả năng về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 8 cô
- Giáo viên có khả năng về lĩnh vực phát triển thẩm mĩ (tạo hình): 10 cô
   - Giáo viên có khả năng về lĩnh vực phát triển thẩm mĩ (âm nhạc): 8 cô
   - Nhân viên có khả năng tính khẩu phần: 02 giáo viên
   - Nhân viên có khả năng chế biến: 03 giáo viên
* Giáo viên còn hạn chế ở một số lĩnh vực:
 - Thể chất: 2 giáo viên
 - Thẫm mĩ: 2 giáo viên
 - Nhận thức: 3 giáo viên
 - Ngôn ngữ: 3 giáo viên
 - Ứng dụng công nghệ thông tin: 02 giáo viên
 2. Thuận lợi:
-  Đư­ợc sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Đảng uỷ, UBND, HĐND, HĐGD xã Lâm Thuỷ và sự chỉ đạo sâu sát về chuyên môn của Sở GD - ĐT Quảng Bình, Phòng GD - ĐT Lệ Thủy.
- Đội ngũ giáo viên đa số trẻ, khỏe, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng cao năng lực sư­ phạm, nâng cao chất lư­ợng dạy và học theo xu thế đổi mới. Đời sống giáo viên ổn định.
- Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được củng cố, trang thiết bị dạy học được trang bị khá đầy đủ.  
3. Khó khăn:
- Công trình xây dựng cụm trung tâm của đơn vị đang còn thi công, phòng học ở cụm trung tâm chưa hoàn thành nên còn thiếu phòng cho lớp mẫu giáo, chưa có nhà để xe cho cán bộ giáo viên. Đồ chơi ngoài trời các điểm lẽ còn thiếu, đồ dùng trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nhiều nên ảnh hưởng đến công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ.
- Một số giáo viên năng lực sự phạm vẫn còn hạn chế, chưa có tính sáng tạo trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non, ý thức tự bồi dưỡng chưa cao.
- Yêu cầu chăm sóc giáo dục ngày càng cao do vậy trách nhiệm của cán bộ, giáo viên ngày càng nặng nề. Cường độ lao động của giáo viên còn cao.
Căn cứ vào thực trạng chất lượng của đội ngũ trong năm học này, bản thân tôi xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phấn đấu như sau:
II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Phấn đấu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi trong thực hiện chương trình:
    - Giáo viên giỏi: 10/16 cô đạt 62,5%
 + Khối mẫu giáo lớn:
- Hoàng Thị Hoài
- Hoàng Thị Nương
- Hồ Thị Phương
 + Khối mẫu giáo nhỡ:
          - Hồ Thị Thảo
 + Khối mẫu giáo bé:
- Nguyễn Thị Lệ Giang
- Hồ Thị Thi
- Trần Thị Lưu
- Nguyễn Thị Thanh
+ Khối nhà trẻ
          - Đoàn Thị Thu Hoài
          - Trần Thị Thu
2. Phấn đấu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên năng lực khá lên giỏi:
          - Lê Thị Bích Hoài
          - Hoàng Thị Tìm
3. Phấn đấu bồi dưỡng đội ngũ hạn chế về một số lĩnh vực:
       - Phấn đấu KT lĩnh vực nhận thức: (MTXQ) 03 giáo viên
- Phấn đấu kiểm tra lĩnh vực thể chất: 02 giáo viên
- Phấn đấu kiểm tra lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 03 giáo viên
  - Phấn đấu kiểm tra lĩnh vực thậm mĩ ( Âm nhạc): 02 giáo viên  
  - Phấn đấu kiểm tra lĩnh vực thậm mỹ (Tạo hình): 02 giáo viên
5. Bồi dưỡng giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ
- Bồi dưỡng giáo viên cách xây dựng tiết POWREPOINT vào các hoạt động giao  dục trẻ: 02 giáo viên.
IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
- Tham gia tập huấn do sở giáo dục đào tạo, PGD đào tạo tổ chức, bám sát kế hoạch chương trình khung của bộ, căn cứ vào đặc điểm tình hình của trường, dựa trên chương trình khung từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp, bao gồm thời gian dự kiến các
chủ đề, nội dung chủ đề đảm bảo theo từng độ tuổi.
          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về chương trình giáo dục mầm non.     - Phối hợp với ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, đánh giá đúng thực trạng năng lực đội ngũ giáo viên, xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu của từng giáo viên trên cơ sở đó xây dựng chương trình bồi dưỡng cụ thể cho từng đối tượng.
          - Phối hợp với ban giám hiệu, các tổ kiểm tra tổ chức thực hiện nội dung bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đã xây dựng, xây dựng các tiết mẫu sau khi dự giờ xong, tổ chức cho giáo viên thảo luận góp ý, trao đổi thống nhất lại một số vấn đề chính.
- Nâng cao nhận thức của giáo viên về vị trí của công tác kiểm tra đánh giá bồi dưỡng trong kiểm tra chuyên môn.
- Xác định rõ mục đích bồi dưỡng đánh giá chất lượng trong quá trình kiểm tra đánh giá tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm và định hướng ngay sau khi kiểm tra để kịp thời động viên khuyến khích giáo viên phát huy những thế mạnh, sở trường vốn có.
- Tham mưu với lãnh đạo đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Khen thưởng những giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm hay trong việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ.
- Tạo điều kiện cơ hội để giáo viên được thực hành phát huy thế mạnh của mình, ví dụ: Phân công dạy mẫu đối với lĩnh vực có khả năng phát triển hay dạy để góp ý đối với lĩnh vực còn hạn chế.
- Xây dựng nội dung cụ thể cho từng học kỳ, từng tháng, phối hợp với các đợt kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên để lồng ghép nội dung bồi dưỡng./.
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-BGH;
-TTCM;
-Đăng Wsibe.
                                                                             Hoàng Thị Cúc
 
 
 
KẾ HOẠCH BDCM NĂM HỌC 2018-2019
 
Tháng                           Nội dung bồi dưỡng Người phụ trách
 
 
8
- Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thông qua việc đánh giá thực trạng đội ngũ trong năm học 2017-2018.
- Bồi dưỡng cách tính khẩu phần theo phần mềm mới và xây dựng hồ sơ sổ sách.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về GDMN (sắp xếp lại nội dung chương trình )
- Hướng dẫn GV cách trang trí lớp theo chủ đề
- Hướng dẫn GV làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho dạy và học.
- BDTX: Lập kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên
- BGH
 
 
- Đ/c Hiên
 
- Đ/c Lộc
 
- Đ/c Lộc, Hiên
 
- Đ/c Lộc, Hiên
 
- Đ/c Lộc
 
 
9
- Bồi dưỡng thao tác rửa tay, lau mặt cho trẻ.
 
- Bồi dưỡng cách ghi biểu đồ cho trẻ
- Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên dinh dưỡng thông qua kiểm tra hoạt động trong ngày.
- Hướng dẫn hội thi Em hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy”
- Hướng dẫn GV cách XD kế hoạch BDTX
- NDBD: Nội dung BD 1 (10 Tiết)
- Bồi dưỡng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển GD&ĐT, tập trung đi sâu các nội dung: Nghị quyết của BCHTW  Đảng về GD&ĐT; Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn băn, toàn diện GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tình hình và xu thế phát triển kinh tế- xã hội, GD&ĐT của cả nước và của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đối với cấp học mầm non; Các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2018-2019…
- Đ/c Hiên, Lộc
- Đ/c Lộc
- BGH
 
- Đ/c Lộc
 
- Đ/c Lộc
 
 
 
- Đ/c Cúc
 
 
   10
- Bồi dưỡng cách xây dựng hồ sơ thông qua KT hồ sơ cá nhân.
- Bồi dưỡng và chỉ đạo giáo viên đánh giá trẻ tròn tháng ( NT), đánh giá trẻ 5 T lần 1
- Bồi dưỡng GV thông qua kiểm tra chuyên đề và KTTD
- Bồi dưỡng cho giáo viên còn hạn chế lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn liên trường .
- BD chỉ đạo “Xây dựng trường giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm”  ở các lớp
- Bồi dưỡng chuyên môn về lĩnh vực phát triển thể chất thông qua thao giảng cụm Trung tâm.
- Bồi dưỡng lĩnh vực thông qua kiểm tra việc xây dựng chương trình và dự giờ một số hoạt động của cô và trẻ.
- Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục Mầm non
- Chỉ đạo các lớp "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", “chuyên đề phát triển vận động”.
- BDTX: NDBD2 (MD 37) (15Tiết)
- Quản lí  nhóm/ lớp học mầm  non
- Đ/c Lộc, Hiên
- Đ/c Hiên, Lộc
- BGH
 
- BGH
 
- BGH
 
- BGH
 
- BGH
 
 
- BGH
 
 
- BGH
- Đ/c Lộc
 
 
 
 
- Đ/c Hiên
 
 
 
11
- Bồi dưỡng GV và NV dinh dưỡng thông qua kiểm tra chuyên đề và KT toàn diện.
- Bồi dưỡng chuyên môn về lĩnh vực phát triển thẩm mĩ thông qua thao giảng cụm Bạch Đàn.
- Bồi dưỡngthông qua kiểm tra việc xây dựng chương trình và dự giờ một số hoạt động của cô và trẻ.
- Bồi dưỡng thông qua hội thi Em hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy” cấp huyện.
- BDTX: NDBD1 (10T)
-  Hướng dẫn sử dụng phần mềm dinh dưỡng, xây dựng khẩu phần, thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ tại trường MN (10T)
- Nâng cao chất lượng lập kế hoạch giáo dục trẻ  mầm non sửa đổi theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (10T)
- BGH
 
- BGH
 
 
- BGH
 
 
- BGH
 
 
- Đ/c Hiên,
 
 
 
- Đ/c Cúc
 
 
 
 
12
- Bồi dưỡng chuyên môn cách ghi và chấm biểu đồ
- Bồi dưỡng nhân viên dinh dưỡng, giáo viên thông qua kiểm tra chuyên đề.
- Bồi dưỡng giáo viên hạn chế lĩnh vực phát triển ngôn ngữ thông qua dự giờ.
- BD thông qua hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường.
- Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá trẻ cuối học kỳ và cuối giai đoạn, đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.
- Bồi dưỡng công tác hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ.
- BDTX: Nội dung BD 2 (30T); TBD (14 tiết)
Một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm
- Đ/c Lộc
 
- BGH
 
- BGH
 
- BGH
 
- Đ/c  Hiên, Lộc
 
- Đ/c Cúc, Lộc
 
 
 
 
 
 
1
- Bồi dưỡng cách lựa chọn thực đơn và chế biến thức ăn theo mùa thông qua kiểm tra bếp ăn bán trú.
- Bồi dưỡng thông qua kiểm tra chuyên đề, kiểm tra TD, việc thực hiện vỡ toán trên trẻ.
- Bồi dưỡng giáo viên hạn chế lĩnh vực phát triển ngôn ngữ thông qua dự giờ.
- Bồi dưỡng chuyên môn thông qua thao giảng lĩnh vực phát triển nhận thức
- BDTX:  NDBD 2 (30T) . BDTT+TH (16 Tiết)
“Một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”.
- Đ/c Hiên, Cúc
 
- BGH
 
- BGH
 
- BGH
 
- Đ/c Lộc
 
 
2
- Bồi dưỡng cách xây dựng hồ sơ thông qua kiểm tra hồ sơ GV và nhân viên.
- Bồi dưỡng nhân viên dinh dưỡng, giáo viên thông qua kiểm tra chuyên đề.
- BD thông qua việc đánh giá trẻ 5T lần 3.
- Bồi dưỡng chuyên môn thông qua thao giảng lĩnh vực PTNN.
- Bồi dưỡng thông qua hội thi GVDG cấp trường
- Bồi dưỡng thông qua DHCM liên trường
- BDTX: NDBD 3 (15T)
- Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non
- BGH
 
- BGH
 
- Đ/c Lộc
- BGH, GV
 
- BGH, GV
- BGH, GV
- Đ/c Hiên
 
 
 
3
- BD thông qua kiểm tra chuyên đề toàn diện.
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ GV năng lực còn hạn chế
- Bồi dưỡng việc chấm biểu đồ và ghi chép vào sổ
theo giỏi trẻ.
- Bồi dưỡng GV dinh dưỡng về cách tiếp phẩm chế biến và chia ăn.
- Bồi dưỡng giáo viên thông qua thao giảng
- Bồi dưỡng thông qua hội thi GVDG cấp huyện
BDTX: Nội dung  BD 3: MD40: (15T)
- Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non
- GV, BGH
- BGH
 
- Đ/c Lộc
 
- Đ/c Hiên
 
- BGH, GV
- BGH, GV
- Đ/c  Lộc
 
 
 
4
- BD thông qua  khảo sát chất lượng trẻ học kỳ II
- BD thông qua đánh giá trẻ MG cuối năm học theo độ tuổi và đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo bộ Chuẩn.
- BD thông qua kiểm tra chuyên đề, toàn diện
- Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động thông qua kiểm tra hoạt động trong ngày (bửa ăn, giấc ngủ)
- Bồi dưỡng thông qua kiểm tra hồ sơ giáo viên.
- BDTX: Nội dung  BD 3 (15); MD 41
“Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non”
- Đ/c Lộc, Hiên
- Đ/c Lộc, Hiên
 
 
- BGH
- BGH
 
- BGH
 
- Đ/c Cúc
 
 
5
- Chỉ đạo các lớp hoàn thành chương trình, xếp loại BDTX, chuẩn nghề nghiệp
- Đánh giá tập hợp kết quả bồi dưỡng đội ngũ năm học 2018 – 2019.
* BDTX:
- Trường  đánh giá kết quả BDTX giáo viên, đề nghị PGD  nghiệm thu cấp giấy chứng nhận
- Đ/c Lộc, Hiên
 
- BGH
 
 
- BGH
6 - BDTX: Tổ chức bồi dưỡng tập trung - BGH
7, 8 BDTX: - Phòng GD&ĐT nghiệm thu đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận
- Tổ chức sơ kết, tổng kết
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website