Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 2371
  • Tháng hiện tại: 4114
  • Tổng lượt truy cập: 8400205

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ

Đăng lúc: Thứ hai - 29/10/2018 15:54 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
  PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
    Số: 24 /KH-MN                                         Lâm Thủy, ngày 04 tháng 10 năm 2018
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ
NĂM HỌC 2018-2019
 
I . QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ:
1. Đội ngũ:
Tổng số CB, GV, NV:  24 đ/c; CBQL: 03; GV: 16; NV: 03 (KT, YT, VP, NVDD: 02)
+ Biên chế giao: 22:  Trong đó: trong biên chế: 20 đ/c; Hợp đồng trong biên chế: 2
+ Nhân viên dinh dưỡng hợp đồng: 02 người
2. Trình độ: Trình độ: đạt chuẩn: 24/24;  tỷ lệ: 100%;
Cụ thể:
*Cán bộ quản lý: 03:
+ Chuyên môn:  ĐH: 03; tỷ lệ: 100%
+ Trình độ NN: Chứng chỉ tiếng anh trình độ B: 03; tỷ lệ: 100%
+ Trình độ tinh học: Trình độ B: 03; tỷ lệ: 100%
+ Trình độ chính trị: TC: 3/3 đ/c;  tỷ lệ: 100%;
+ QLNN: 1/3; tỷ lệ: 33,3%
+ QL Giáo dục: 03 đ/c; tỷ lệ: 100%
* Giáo viên: 16
+ Chuyên môn:     -  Đại học:  14/16; tỷ lệ: 100%  - TC: 2/16; Tỷ lệ: 25%
+ Trình độ tin học: - Trình độ B: 16/16 tỷ lệ 100% 
          - Trình độ ngoại ngữ:  16/16: tỷ lệ:  100%
* Nhân viên:  03
+ Chuyên môn:      - ĐH: 02(KT, VP)
                                        - TC: 01(YT)
+ Trình độ tin học:  Trình độ B: 3/3 tỷ lệ 100% 
          + Trình độ ngoại ngữ:  3/3: tỷ lệ:  100%
          Nhân viên Dinh dưỡng 2
-  Cao đẵng: 1; Tc: 1
3. Dự kiến năm tốt nghiệp đối với GV, NV:
+ Năm 2018: 01 nhân viên: TC y sỉ đa khoa; ĐHSPMN: 02 năm 2019,
+ Năm 2022: 01 giáo viên: Cao học
4. Dự kiến năm tốt nghiệp đối với CBQL:
Ngoại ngữ (tiếng anh): trình độ A1: năm 2019: 03 đ/c;
 QLNN: Năm 2019: 02 đ/c
5. Đảng viên: Năm 2018 số lượng;  12/24 tỷ lệ: 50%,
- Dự kiến: năm 2018-2019 giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng
- Năm 2018-2019: kết nạp 02 đ/c;
6. Chế độ chính sách:
- Lương/tháng:
            Trong biên chế:     Cao nhất:     18.500.000đ
                                          Thấp nhất:   5.900.000đ
             Ngoài biên chế:    Cao nhất:     8.100.000đ
                                          Bình quân:   5.200.000đ
            Nhân viên dinh dưỡng:            3 800 000- 4.000.000đ
          - Các nhân viên dinh dưỡng hợp đồng đều được đảm bảo quyền lợi về chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
7. Thi đua:
+ Tập thể:    Lao động tiên tiến  
          + Cá nhân:   CSTĐ: 03/22 đ/c; tỷ lệ: 13,6%; LĐTT: 18/22 đ/c; tỷ lệ: 81,8%
+ Giáo viên dạy giỏi: 05/16 GV cấp huyện; tỷ lệ: 48%; 
II/ Kế hoạch đào tạo:
-  Xây dựng kế hoạch cho cán bộ GVNV tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (có kế hoạch bồi dưỡng kèm theo).
- Duy trì số lượng GV đã tham gia các khóa học trước.
- Vận động GV tham gia học các lớp vi tin, tiếng Anh A1, A2 để nâng cao thêm việc sử dụng. Bồi dưỡng ứng dụng  CNTT: 100% GV, NV
- Bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn: 04 người
- Bồi dưỡng giáo viên làm đồ dùng đồ chơi cấp trường: 16 người
- Giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng: 01 đến 02 đ/c.
- Gửi đi học lớp đối tượng Đảng:                   02 đến 03 đ/c.
   III/ Nội dung, hình thức bồi dưỡng:
1. Nội dung
- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, phong cách nhà giáo, lòng tự trọng nghề nghiệp, trách nhiệm của cô giáo MN.
- Tổ chức cho toàn bộ GV, NV học tập Chỉ thị nhiệm vụ năm học, các quy chế, các văn bản liên quan đến ngành học:
+ Điều lệ trường Mầm non, Chuẩn nghề nghiệp, Thông tư 25/2014/TTBGDĐT, Đánh giá Bộ chuẩn, Bồi dưỡng thường xuyên…
+ Phổ biến Chỉ thị 06- CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ chính trị và Chỉ thị 2516/CT- BGD& ĐT ngày 18/5/2007 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
+ Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ-/TW Hội nghị lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.  
+ Tiếp tục quán triệt tinh thần của cuộc vận động "Hai không".
- Phổ biến phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các văn bản hướng dẫn hội thi xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả
- Bồi dưỡng chuyên môn về chương trình GDMN cả lý thuyết và thực hành cho gv,  bồi dưỡng thực hiện nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chuyên đề Giáo dục vận động, bồi dưỡng nội dung sử đổi chương trình GDMN theo TT28/2016/TT-BGDĐT
- Bồi dưỡng cách làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu ở địa phương
- Cách xây dựng môi trường theo chủ đề.
- Bồi dưỡng cách ứng  dụng công nghệ thông tin, truy cập mạng, lấy thông tin trên mạng, sử dụng các thông tin trên mạng vào  quá trình chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường Mầm non.
- Bồi dưỡng về quan hệ giao tiếp với phụ huynh, với trẻ, với đồng nghiệp.
- Bồi dưỡng về kinh nghiệm và những kỹ năng thực tiễn trong cuộc sống.
- Tập trung bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ.
- Tiếp tục BD cách tính khẩu phần ăn trên máy, cách xây dựng thực đơn.
          2. Số lượng bồi dưỡng: 24/24 CB,GV,NV tham gia bồi dưỡng
          3. Thời gian bồi dưỡng: theo kế hoạch bồi dưỡng trong năm
          4. Hình thức bồi dưỡng:
          + Bồi dưỡng tập trung toàn trường theo kế hoạch
          + Bồi dưỡng theo tổ CM
          + Bồi dưỡng thông qua thao giảng, dự giờ
          + Bồi dưỡng thông qua các đợt hội họp (1 số ND phù hợp)
          + Tự bồi dưỡng tại chỗ theo CV hướng dẫn BDTX theo các Modun
          + Bồi dưỡng thông qua các hoạt động tập thể.
IV.CHỈ TIÊU:
- 100% CB,GV,NV có phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, phong cách nhà giáo, lòng tự trọng nghề nghiệp, trách nhiệm của cô giáo MN.
- 100% CB, GV, NV học tập Chỉ thị nhiệm vụ năm học, các quy chế, các văn bản liên quan đến ngành học:
+ 100% CB, GV, NV được bồi dưỡng Điều lệ trường Mầm non, Chuẩn nghề nghiệp, Thông tư 25/2014/TTBGDĐT, Đánh giá Bộ chuẩn, Bồi dưỡng thường xuyên…Phổ biến Chỉ thị 06- CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ chính trị và Chỉ thị 2516/CT- BGD& ĐT ngày 18/5/2007 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ-/TW Hội nghị lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.  Phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các văn bản hướng dẫn hội thi xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả; Bồi dưỡng chuyên môn về chương trình GDMN cả lý thuyết và thực hành cho gv,  bồi dưỡng thực hiện nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chuyên đề Giáo dục vận động, bồi dưỡng nội dung sử đổi chương trình GDMN theo TT28/2016/TT-BGDĐT
- Bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn: 2-3 đ/c từ loại khá lên tốt
- Giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng: 01 đến 02 đ/c.
- Gửi đi học lớp đối tượng Đảng:                   02 đến 03 đ/c.
- Phấn đấu đến cuối năm học 100% giáo viên có trình độ đại học
- Phấn đấu dến tháng 8/2019 có 3-4 đồng chí có trình độ Tiếng anh A1
- Phấn đấu đến năm 2019  có 2 đồng chí tốt nghiệp ĐHSPMN; đến năm 2023 có 01 đồng chí tốt nghiệp cao học.
- Bồi dưỡng cách làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu ở địa phương
- 100% Cách xây dựng môi trường theo chủ đề.
- 100% CB,GV,NV được bồi dưỡng cách ứng  dụng công nghệ thông tin, truy cập mạng, lấy thông tin trên mạng, sử dụng các thông tin trên mạng vào  quá trình chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường Mầm non.
- 100% CB,GV,NV được bồi dưỡng về quan hệ giao tiếp với phụ huynh, với trẻ, với đồng nghiệp.
- 100% CB,GV,NV được bồi dưỡng về kinh nghiệm và những kỹ năng thực tiễn trong cuộc sống.
- Tập trung bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ.
- 3/3 đ/c biết được cách tính khẩu phần ăn trên máy, cách xây dựng thực đơn.
V.  BIỆN PHÁP
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo từng năm học và có đánh giá kết quả qua từng năm. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn.
     -  Phối hợp cùng chuyên môn rà soát năng lực, trình độ của từng giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng như: theo các chuyên đề, các mặt. Tổ chức nhiều hình thức bồi dưỡng như: bồi dưỡng qua thanh tra, kiểm tra các mặt hoạt động, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, bồi dưỡng lý thuyết.
     - Chỉ đạo xây dựng hồ sơ ngay từ đầu năm của GV, của tổ
     - Tham mưu Phòng giáo dục đăng ký danh sách cho các CB,QL tham gia học tập tốt và đảm bảo thời gian theo kế hoạch.
     - Động viên khuyến khích các CB, GV tham gia lớp học sau đại học.
     - Động viên khuyến khích các đ/c CB, GV, NV sắp xếp thời gian, công việc tham gia học nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của ngành học và công việc đang đảm nhận, đảm bảo các chế độ chính sách cho CBQL tham gia học các lớp theo quy định của nhà nước.
     Kế hoạch sẽ được điều chỉnh qua từng học kỳ,  năm học.
 
                     KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
             TT Họ và tên Dự kiến đào tạo CM Hình thức đào tạo Tiếng Anh, tin học Năm T gia học Dự kiến thời gian hoàn thành Ghi chú
1 Lê Thị Ngọc Yến TCYS Vừa học vừa làm   2017 2019 Năm TN 2019
2 Hoàng Thị Hoài Cao học Vừa học vừa làm Trình độ A1 2020 2023 Năm TN 2023
3 Lê Thị Bích Hoài ĐHSPMN Vừa học vừa làm   2017 2019 2019
4 Lê Thị Phương ĐHSPMN Vừa học vừa làm   2017 2019 2019
 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  CÁN BỘ QUẢN LÍ
             TT Họ và tên Dự kiến đào tạo CM Hình thức đào tạo Ngành học Năn T gia học Dự kiến thời gian hoàn thành Ghi chú
1 Hoàng Thị Cúc Tính chỉ Vừa học vừa làm
 
T Anh A 1 2019 9 tháng Năm TN 2019
2 Nguyễn Thị Hiên
 
 
Tính chỉ Vừa học vừa làm
 
Tiếng anh trình độ A1 2019 9 tháng
 
 
2019
 
 
3 Lê Thị Lộc Tính  chỉ Vừa học vừa làm
 
Tiếng anh trình độ A1 19 9 tháng
 
 
2019
 
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
             TT Họ và tên Dự kiến đào tạo CM Hình thức đào tạo Tiếng Anh, tinh học Năn T gia học Dự kiến thời gian hoàn thành Ghi chú
1 Lê Thị Hoài  
ĐHSPMN
 
Vừa học vừa làm
   
2018
 
2021
Năm TN 2021
2 Lê Thị Ngọc Yến TCYS Vừa học vừa làm   2017 2019 Năm TN 2019
3 Lê Thị Phương ĐHSPMN Vừa học vừa làm   2017 2019 Năm TN 2019
 
            KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
 
Tháng Số lượng Đối tượng Nội dung bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng Người PT
8 22  
- Giáo viên
-Xây dựng kế hoạch, chương trình
 
- Bồi dưỡng cách tính khẩu phần theo phần mềm và xây dựng hồ sơ sổ sách.
- Hướng dẫn GV cách trang trí lớp theo chủ đề
- Hướng dẫn GV làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho dạy và học.
- Tập trung theo tổ CM
- Tập trung theo tổ CM
-Chỉ đạo từng lớp
 
- Bồi dưỡng tập trung
- PHT
 
-PHT
 
- BGH
 
-BGH
9 17 - GV, NV
 
 
- Bồi dưỡng thao tác rửa tay, lau mặt cho trẻ.
- Bồi dưỡng cách ghi biểu đồ cho trẻ
- Hướng dẫn hội thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
- BDTX
-Kiểm tra trao đổi, góp ý trực tiếp
 
- PHT
 
- HT
-BGH
 
-BGH
10 18  - GV; NV - Bồi dưỡng cách xây dựng hồ sơ thông qua KT hồ sơ cá nhân.
- Bồi dưỡng và chỉ đạo giáo viên đánh giá trẻ tròn tháng, đánh giá trẻ 5 T lần 1
- Bồi dưỡng GV thông qua kiểm tra chuyên đề và KTTD
- Bồi dưỡng cho giáo viên còn hạn chế lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
- BD chỉ đạo “Xây dựng trường giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm”  ở các lớp
- BDTX: Nội Dung BD2 (14T)
- Một số nội dung cơ bản trong việc XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm:
+ Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN
+ HD thực hiện QT thực hiện tiêu chí áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN
-Kiểm tra trao đổi góp ý từng Gv
 
 
 
 
-Dự giờ góp ý
 
-Kiểm tra chỉ đạo từng lớp
 
-Bồi dưỡng tập trung và triển khai thực hành, Gv tự bồi dưỡng
 - BGH
 
- PHT
 
-BGH
 
-PHT
 
-BGH
 
 
-BGH
11 18 - Giáo viên, nhân viên - Bồi dưỡng GV và NV dinh dưỡng thông qua kiểm tra chuyên đề và KT toàn diện.
- Bồi dưỡng chuyên môn về lĩnh vực phát triển thể chất thông qua thao giảng cụm Tân Ly.
- Bồi dưỡng một số lĩnh vực thông qua kiểm tra việc xây dựng chương trình và dự giờ một số hoạt động của cô và trẻ.
- BDTX: Nội Dung BD2 (16T)
- Một số nội dung cơ bản ở các môđun ( mô đun ưu tiên MNI-D, môđun nâng cao NC-MNID) trong việc XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm
- Dự giờ, kiểm tra góp ý từng giáo viên, nhân viên
- Tổ chức thao giảng
 
-Tổ chức dự giờ
 
 
-Bồi dưỡng tập trung và triển khai thực hành, Gv tự bồi dưỡng
- BGH
 
 
- BGH
 
 
-PHT
 
 
-BGH
12 19 - Giáo viên, nhân viên - Bồi dưỡng chuyên môn cách ghi và chấm biểu đồ
- Bồi dưỡng nhân viên dinh dưỡng, giáo viên thông qua kiểm tra chuyên đề.
- Bồi dưỡng giáo viên hạn chế lĩnh vực phát triển ngôn ngữ thông qua dự giờ.
- BD thông qua hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
- Bồi dưỡng công tác hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ.
- BDTX: Nội dung BD 1 (10T)
- Hướng dẫn XD khẩu phần, thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ theo thông tư 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2016
Nội dung BD 1 (10T)
- HD thực hiện CTGDMN sữa đổi theo thông tư 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2016
- Kiểm tra góp ý
 
- Trực tiếp dự giờ góp ý
- Trực tiếp dự giờ góp ý
 
 
-Góp ý chỉ đạo từng giáo viên
-Bồi dưỡng tập trung và triển khai thực hành, Gv tự bồi dưỡng
- HT
 
- PHT
 
-PHT
 
-BGH
 
-BGH
 
-BGH
01 18 - Giáo viên, nhân viên - Bồi dưỡng cách lựa chọn thực đơn và chế biến thức ăn theo mùa thông qua kiểm tra bếp ăn bán trú.
- Bồi dưỡng thông qua kiểm tra chuyên đề, kiểm tra TD, việc thực hiện vỡ toán trên trẻ.
- Bồi dưỡng thông qua việc chỉ đạo GV tham gia “Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện
- BDTX: Nội dung  BD 3: MN 32 ( 15T) Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
1. Khái niệm về giáo án điện tử;
2. Vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non;
3. Thiết kế  giáo án điện tử; 4. Sử dụng giáo án điện tử;
5. Thực hành thiết kế và sử dụng giáo án điện tử.
- Kiểm tra góp ý từng nhân viên
 
- Trực tiếp dự giờ góp ý
 
-Kiểm tra chỉ đạo từng lớp
 
 
-Bồi dưỡng tập trung và triển khai thực hành, Gv tự bồi dưỡng
- PHT
 
 
- BGH
 
 
 
-BGH
 
 
-PHT
02 22 - Giáo viên - Bồi dưỡng cách xây dựng hồ sơ thông qua kiểm tra hồ sơ GV và nhân viên.
- Bồi dưỡng nhân viên dinh dưỡng, giáo viên thông qua kiểm tra chuyên đề.
- Bồi dưỡng chuyên môn thông qua thao giảng.
- Bồi dưỡng thông qua SHCM liên trường
 
- BDTX:  NDBD 3 MN 30 (15T) Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo
1. Vị trí và vai trò của đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo;
2. Yêu cầu sư phạm đối với đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo;
3. Cách làm một số đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo;
4. Thực hành làm một số đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo.
-Thông qua kiểm tra hồ sơ
- Trực tiếp kiểm tra góp ý
-Tổ chức thao giảng
- Triển khai GV tự BD qua SHCMLT
-Bồi dưỡng tập trung và triển khai thực hành, Gv tự bồi dưỡng
- HT; PHT
- PHT
 
-PHT
 
-PHT
 
 
-BGH
3 16 - Giáo viên - Bồi dưỡng giáo viên thông qua thao giảng tại cụm TT
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ GV năng lực còn hạn chế
- BDTX: NDBD 3 (MD 31: 15T)
HD sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non
1. Giới thiệu một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non;
2. Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm thông dụng cho trẻ mầm non;
3. Thực hành sử dụng một số phần mềm thông dụng cho trẻ mầm non.
- Tổ chức thao giảng
- Trực tiếp dự giờ góp ý
-Bồi dưỡng tập trung và triển khai thực hành, Gv tự bồi dưỡng
- BGH
 
- PHT
 
-BGH
4 18 - Giáo viên - Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động thông qua kiểm tra hoạt động trong ngày (bữa ăn, giấc ngủ)
- Bồi dưỡng thông qua kiểm tra hồ sơ giáo viên.
- BDTX: NDBD 3; (MD 31:15T)
HD sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non
1. Giới thiệu một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non;
2. Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm thông dụng cho trẻ mầm non;
3. Thực hành sử dụng một số phần mềm thông dụng cho trẻ mầm non.
- Trực tiếp kiểm tra góp ý
 
 
 
-Bồi dưỡng tập trung và triển khai thực hành, Gv tự bồi dưỡng
- BGH
 
- PHT
 
 
-BGH
5 19  
- CBQLGV,NV
- Chỉ đạo các lớp hoàn thành chương trình, xếp loại BDTX, chuẩn nghề nghiệp
- Đánh giá tập hợp kết quả bồi dưỡng đội ngũ năm học 2017 – 2018.
- Trường  đánh giá kết quả BDTX giáo viên, đề nghị PGD  nghiệm thu cấp giấy chứng nhận
- Đánh giá XL - BGH
 
       Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- HT&PHT;
- Đăng Website trường;                                                                       
- Lưu: VT,                                                                                           
                                                                                                        Hoàng Thị Cúc

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website