Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 149
  • Khách viếng thăm: 45
  • Máy chủ tìm kiếm: 104
  • Hôm nay: 8411
  • Tháng hiện tại: 8411
  • Tổng lượt truy cập: 9676772

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, BÃO LỤT NĂM HỌC 2016-2017

Đăng lúc: Thứ ba - 29/11/2016 15:45 - Người đăng bài viết: Nguyễn Quang Mười
Nhà trường gồm cú 10 phòng học, 03 nhà bếp, 02 phòng làm việc đóng trên địa bàn trong toàn xó (Bản Mới+ Xà Khiía, Bạch Đàn+ Tân Ly + Chút Mút). Cú 03 phòng học và 01 nhà bếp bán kiên cố tại cụm trung tâm Xà Khía; 06 phòng học và 02 bếp bán kiên cố ở các điểm . Các lớp học có đầy đủ nguồn nước phục vụ cụng tác vệ sinh cho trẻ, có 03 công trình vệ sinh đảm bảo yêu cầu...
       PHềNG GD&ĐT LỆ THỦY                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
        Số:  40/QĐ-HT                                               Lâm Thủy, ngày 28 tháng 9  năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban phòng chống lụt bảo năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
Căn cứ Cụng văn số 650/GD-ĐT về việc triển khai cụng tỏc phũng chống búo lụt năm học 2016 – 2017 ngày 30 thỏng 8 năm 2016 của Trưởng phũng Giỏo dục & Đào tạo Lệ Thủy;
Căn cứ vào biờn bản họp Ban phũng chống lụt búo của trường mầm non Lơm Thủy ngày 5 thỏng 9 năm 2016;
Căn cứ tỡnh hỡnh thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban phũng chống lụt búo của trường mầm non Lơm Thủy năm học 2016 – 2017 gồm cỏc ụng (bà) cỳ tờn sau (cỳ danh sỏch kốm theo).       
Điều 2. Ban phũng chống lụt búo cú nhiệm vụ xơy dựng kế hoạch và phương ỏn phũng chống lụt búo; thường xuyờn theo dừi diễn biến thời tiết, khớ hậu và triển khai cỏc biện phỏp ứng phỳ kịp thời khi cỳ lụt, búo xảy ra; thực hiện thụng tin liờn lạc và tổng hợp bỏo cỏo tỡnh hỡnh lờn Phũng GD&ĐT; kiểm tra triển khai thực hiện cú hiệu quả cụng tỏc phũng, chống lụt, búo, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tớnh mạng của cỏn bộ, giỏo viờn, nhơn viờn, học sinh, cỏc chỏu mầm non đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản, vật chất của cơ quan, đơn vị.
Điều 3. Hiệu trưởng nhà trường và cỏc bộ phận liờn quan, cỏc ụng (bà) cú tờn tại Điều 1chịu trỏch nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT Lệ Thủy(b/c);                                                  (Đã ký)                           
- Như Điều 3 (t/h);                                                                  Hoàng Thị Cúc
- Website;
- Lưu VP.
 
 
       PHÒNG GD-ĐT LỆ THUỶ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
            Số: 40/KH-HT                                             Lâm Thủy, ngày 28 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, BÃO LỤT NĂM HỌC 2016-2017
 
I. ĐẶC ĐIỂM TèNH HèNH:
1. Cơ sở vật chất.
- Nhà trường gồm cú 10phũng học, 03 nhà bếp, 02 phũng làm việc đúng trờn địa bàn trong toàn xó (Bản Mới+ Xà Khớa, Bạch Đàn+ Từn Ly + Chỳt Mỳt).
 - Cú 03 phũng học và 01 nhà bếp bỏn kiờn cố tại cụm trung tõm Xà Khớa;  06 phũng học và 02 bếp bỏn kiờn cố ở cỏc điểm .
- Cỏc lớp học cú đầy đủ nguồn nước phục vụ cụng tỏc vệ sinh cho trẻ, cú 03 cụng trỡnh vệ sinh đảm bảo yờu cầu.
2. Đội ngũ.
* Tổng số cỏn bộ giỏo viờn và nhõn viờn: 23 người trong đú:
- CBQL: 03 người
- Giỏo viờn: 17 người
- Nhõn viờn: 03 người.
+ Trong biờn chế: 18 người
+ Ngoài biờn chế:  05 người.
3. Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường: 03 người.   
- Ban đại diện cha mẹ học sinh cỏc lớp: 10 người (mỗi nhúm, lớp 01 người).
* Về Thuận lợi:
- Nhà trường được đúng ở khu vực gần nhà dõn sinh sống, nhà làm việc của thụn.
- Đội ngũ cỏn bộ giỏo viờn nhiệt tỡnh, cú năng lực, thực sự yờu nghề, mến trẻ.
- Nhà trư­ờng đ­ược sự quan tõm chăm lo của cỏc ban ngành, chớnh quyền địa ph­ương cỏc bậc phụ huynh, phũng GD - ĐT Lệ Thuỷ.
- Cú đầy đủ phũng học, trang thiết bị tương đối đầy đủ phục vụ cho việc nõng cao chất lư­ợng chăm súc giỏo dục trẻ.
          * Về khú khăn.
- Trường thuộc vựng đặc biệt khú khăn nờn thường xuyờn cú mưa bóo đi qua, đường giao thụng khụng được thuận tiện cho việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi cú mưa bóo.
- Số lư­ợng cỏn bộ, giỏo viờn, nhõn viờn đa số ở xa nờn cú khú khăn trong việc chỉ đạo bảo vệ trường lớp khi cú mưa bóo.
- Đa số cỏn bộ giỏo viờn là nữ phần nào cũng ảnh hưởng đến việc phũng chống bóo lụt.
 
II. KẾ HOẠCH PHềNG CHỐNG BÃO LỤT.
1.     Thành lập ban phũng chống thiờn tai, bóo lụt:
 
TT Họ và tờn Chức vụ Chức danh BPCLB Số điện thoại
1 Hoàng Thị Cúc Hiệu trưởng Trưởng ban 0919580081
2 Lê Thị Lộc P.Hiệu trưởng P. trưởng ban 01244902007
3 NguyễnThị  Huyền NVVP Thư ký 01244948868
4 Nguyễn Thị Hiên P.Hiệu trưởng Ban viờn 0918044281
5 Hoàng Thị Tìm GVNT Ban viờn 0948187034
6 Hồ Thị Thảo GV MG Ban viờn 0949737821
7 Hồ Thị Thi GVMG Ban viờn 0911366264
8 Cao Thị Hướng BĐDCMHS Xà Khớa Ban viờn 0918708205
9 Võ Văn Bằng Kế toỏn Ban viờn 0919441129
10 Hoàng Thị Nương GVMG Ban viờn 01276241713
11 Lê Thị Hường GVMG Ban viờn 0946712135
12 Hồ Thị Nhung BĐDCMHS Bạch Đàn Ban viờn 01637443745
13 Hồ Văn Thức BĐDCMHS Chỳt Mỳt Ban viờn 0944071031
 
2. Nhiệm vụ trọng từm:
Trong cụng tỏc phũng chống thiờn tai, lụt búo trờn quan điểm phũng trỏnh là chủ yếu, luụn cảnh giỏc, tuyệt đối khụng chủ quan, đặc biệt phải quỏn triệt phương chơm “4 tại chỗ”. Theo dừi chặt chẽ tỡnh hỡnh diễn biến của thời tiết, thiờn tai để chủ động tổ chức thực hiện phũng trỏnh, đối phú và khắc phục thiờn tai một cỏch cú hiệu quả.
Để bảo đảm tớnh mạng của CB-GV-NV và HS, tài sản của Nhà nước cần xỏc định và thực hiện tốt : “Chủ động phũng trỏnh-đối phú kịp thời-Khắc phục khẩn trương” theo chủ trương “tự cứu lấy mỡnh”, vận dụng tốt phương chơm “4 tại chỗ”, trong đú cụng tỏc phũng là chớnh, cụng tỏc khắc phục thiờn tai phải kết hợp với khụi phục và nừng cấp theo quy hoạch phỏt triển bền vững của xú hội.
a. Việc phũng chống, đảm bảo an toàn khi cú lũ, lụt
- Cú đầy đủ cỏc vật liệu, dụng cụ trước khi cú lũ lụt cần kờ cao, đậy kỹ. Những loại thiết bị, mỏy múc nặng, cồng kềnh, khú đưa lờn cao một cỏch kịp thời thỡ phải được kờ cao an toàn từ trước. Bàn ghế, tủ làm bằng gỗ ộp và cỏc mỏy múc, cỏc thiết bị cú chất liệu khụng chịu được ẩm ướt khụng được để ngơm trong nước.
- Những điểm trường phũng học cũn thấp, cần liờn hệ trước với những nhà xung quanh cỳ nỳi cao, cỳ nhà cao để chủ động việc sơ tỏn tài sản trong trường hợp cần thiết. Khụng để tỡnh trạng tài sản bị hư hỏng do lũ, lụt.
- Cú quy định cụ thể về việc đi đường của học sinh khi đi qua cỏc vị trớ cú nước sơu, nước chảy nguy hiểm; bàn bạc kỹ với phụ huynh về lộ trỡnh đi và về của học sinh để đảm bảo an toàn khi cú lụt, búo. 
- Thụng tin chỉ đạo kịp thời đến giỏo viờn, phụ huynh học sinh ở cỏc khu vực dơn cư, cỏc điểm trường lẻ để đảm bảo an toàn về tớnh mạng của học sinh. Những điểm xung yếu, nguy hiểm trờn đường đi và về của học sinh phải được khảo sỏt kỹ, nắm chắc đặc điểm, phơn cụng, bố trớ người cú trỏch nhiệm trực tiếp theo dừi giỳp đỡ việc đi lại của giỏo viờn và học sinh.
- Khụng cho học sinh và cỏn bộ, giỏo viờn tan học tự động đi về khi nước lũ đang dơng cao nguy hiểm; quản lý chặt chẽ và cỳ phương ỏn đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian đang ở trường khi cú lũ lụt  đang xảy ra.
 
- Cú phương ỏn cụ thể nhằm đảm bảo an ninh trường học trong quỏ trỡnh lũ lụt.
b. Việc phũng chống, đảm bảo an toàn khi cú búo 
- Cú đầy đủ cỏc dụng cụ, vật liệu cần thiết; tiến hành cỏc cụng việc trước khi búo đến: giằng nộo, cài, chống đỡ nhằm chống tốc mỏi, sập tường, hỏng cửa... Cú ni lụng che đậy bao bọc hệ thống mỏy vi tớnh, thiết bị mỏy múc, sỏch vở, đồ dựng dạy học. Đảm bảo an toàn cỏc thiết bị bố trớ ngoài trời ở cỏc điểm trường; chặt cơy ở sỏt cỏc cụng trỡnh.
- Cú biện phỏp chủ động phũng ngừa hư hỏng CSVC và tai nạn đến người do cơy cối đổ hoặc va quệt ở trong khu vực trường.
- Khụng bố trớ người trực ở lại trong những phũng đú xuống cấp, hư hỏng và nhà tạm.
- Tuyệt đối khụng cho giỏo viờn và học sinh tự ý đi về trong lỳc búo chưa ngừng và đảm bảo an toàn cho CB,GV,HS đang ở tại trường khi cỳ giỳ to và búo.
3. Kế hoạch cụ thể:
3.1. Trước khi lụt bóo, thiờn tai xảy ra:
- Trưởng ban phũng chống bóo lụt tổ chức quỏn triệt cỏc cụng văn phũng chống bóo lụt của Phũng GD-ĐT Lệ Thủy, đặc biệt là cỏc cụng điện khẩn- cụng văn chỉ đạo cụng tỏc phũng chống bóo lụt của cỏc cấp quản lý cho toàn thể cỏn bộ, giỏo viờn, nhõn viờn và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường.
- Phõn cụng phần hành trỏch nhiệm cho từng thành viờn trong ban phũng chống bóo lụt và từng cỏn bộ giỏo viờn trong nhà trường một cỏch cụ thể phự hợp với tỡnh hỡnh thực tế của địa phương và nhà trường. Tổ chức ký cam kết với gia đỡnh phải đưa đún trẻ hàng ngày, đỳng giờ, khụng nờn để trẻ tự đi học một mỡnh, nhất là trong thời gian cú mưa, giú, bóo lụt xảy ra.
- Cú dự toỏn mua sắm cỏc dụng cụ chống bóo: ni-long, thộp buộc, đốn pin, lương thực. ..
- Trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho cỏn bộ giỏo viờn thực hiện cụng tỏc phũng chống lụt bóo.
- Quỏn triệt tinh thần chủ động đối phú ứng cứu kịp thời khi cú mưa lũ xảy ra khụng nờn chờ đợi cỏc cụng văn hướng dẫn, chỉ thị của cỏc cấp quản lý giỏo dục. Cỏc đồ dựng thiết bị phải được che đậy đảm bảo khụng bị ướt; cỏc tủ bàn ghế, giỏ đồ chơi phải được sắp xếp đảm bảo.
- Nhà cửa phải được giằng chộo đảm bảo an toàn, kớn giú.
3.2. Trong khi lụt bóo, thiờn tai xảy ra:
 - Cỏc đồng chớ trong ban phũng chống lụt bóo phối kết hợp với chớnh quyền địa phương, cỏc đồng chớ trong ban đại diện cha mẹ trẻ cỏc lớp và ban đại diện cha mẹ nhà trường cú trỏch nhiệm thụng bỏo đến tận phụ huynh phải đưa đún cỏc chỏu và tham gia phũng chống lụt bóo.
- Tiến hành phương ỏn phũng chống khi cú lụt bóo: Bảo đảm an toàn về tài sản, đồ dựng, đồ chơi, thiết bị dạy học và tớnh mạng con người đối với cỏn bộ, giỏo viờn, nhõn viờn và học sinh. Nghiờm cấm học sinh tự ý đi học hoặc đi chơi một mỡnh. Khi học sinh chưa cú người lớn đún cần cú phương ỏn cụ thể, cử giỏo viờn giữ học sinh ở lại hoặc đưa học sinh về tận nhà.
- Khi cú lụt bóo đồng chớ trưởng ban chỉ đạo hoặc đ/c P. trưởng ban chỉ đạo được uỷ quyền phõn cụng giỏo viờn trực 24/24 giờ, tại địa điểm đó phõn cụng.
- Bảo đảm thụng tin thụng suốt với lónh đạo địa phương và phũng GD để phối hợp.
- Giỏo viờn tuyờn truyền cho học sinh và phụ huynh biết bảo vệ tớnh mạng của mỡnh trong những ngày mưa bóo. Khụng cho trẻ chơi ở ao, hồ, bờ sụng trong những ngày lũ lớn. Phải tuyệt đối chấp hành sự khuyờn ngăn của bố mẹ và người lớn khi cú bóo lũ.
3.3. Sau khi lụt bóo, thiờn tai xảy ra:
- Tập trung cỏn bộ giỏo viờn nhõn viờn trong nhà trường làm vệ sinh lau chựi phũng học quột dọn, sắp xếp đồ dựng dạy học chuẩn bị cho việc học của trẻ tiếp theo.
- Vệ sinh phong quang sạch sẽ, tuyờn truyền đến tận phụ huynh về phũng chống dịch bệnh cho trẻ
Tham mưu với chớnh quyền địa phương để được tu sửa khắc phục thiệt hại kịp thời.
- Tổ chức đỏnh giỏ rỳt kinh nghiệm trong đội ngũ giỏo viờn, phụ huynh học sinh.
- Bỏo cỏo tỡnh hỡnh với cấp trờn.
Trờn đõy là kế hoạch phũng chống bóo lụt thiờn tai năm học 2016 - 2017. BGH nhà trường yờu cầu cỏc đồng chớ trong ban chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nghiờm tỳc. Trong quỏ trỡnh thực hiện nếu cú gỡ vướng mắc kịp thời phản ỏnh để phương ỏn, điều chỉnh, bổ sung.
 
 Nơi nhận:                                                            Hiệu trưởng
 - Phũng GD-ĐT Lệ Thủy;                                          (Đã ký)
 - Thành viờn BCĐ của trường;                                    Hoàng Thị Cúc
 - Lưu VT.
                                                                                  
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website