Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Khách viếng thăm: 40
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 7022
  • Tháng hiện tại: 7022
  • Tổng lượt truy cập: 8753184

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG

Đăng lúc: Thứ ba - 01/10/2019 20:51 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
 PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 Số:      /KH-MN                                 Lâm Thủy, ngày  tháng 10 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG
NĂM HỌC 2019-2020
 
Căn cứ Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Chỉ thị số 52/2007/CT-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số: 9337/KHLT/BGD&ĐT-BCA-BGTVT-TWĐTN-ĐTHVN ngày 04/9/2007 Kế hoạch Liên tịch giữa Bộ Giáo dục và đào tạo, Bô Công An, Bộ Giao thông vận tải, Đoàn thanh niên, Đài truyền hình Việt nam về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xử lý các vi phạm trật tự ATGT trong HSSV;
Căn cứ Hướng dẫn số 785/HD-GDDT ngày 16/9/2019 của Phòng GD ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 của bậc học Mầm non;
Căn cứ Hướng dẫn số 840/KH-GDĐT ngày 30/9/2019 của Phòng GD ĐT về kế hoạch thực hiện giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường mầm non Lâm Thủy;
Trường mầm non Lâm Thủy xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 2019 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) của cán bộ, giáo viên, nhân viên, và học sinh trong nhà trường.
- Đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên quyết các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng thực hiện “Văn hóa giao thông” và giữ gìn trật tự ATGT.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông; xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.
- Thực hiện bảo đảm trật tự ATGT phải được phát động với nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng về công tác bảo đảm trật tự ATGT, triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, từng bước xây dựng cách ứng xử “Văn hóa giao thông” đối với người tham gia giao thông.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
- Bám sát chủ đề năm an toàn Giao thông và các nội dung chỉ đạo của các cấp để triển khai công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông năm học 2018-2019.
- Tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng các hình thức đa dạng, nội dung phù hợp và thường xuyên; thực hiện năm an toàn giao thông phù hợp với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường – tháng 9/2019”.
- 100% cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về đảm bảo trật tự ATGT; đồng thời, gương mẫu chấp hành pháp luật ATGT và xây dựng văn hóa giao thông; tuyên truyền người thân trong gia đình chấp hành nghiêm túc mọi quy định về trật tự ATGT, không vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
- Đảm bảo thông tin về ATGT được thực hiện thường xuyên trên trong chương trình phát thanh buổi sáng.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo định kỳ, báo cáo sơ, tổng kết theo quy định; tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thi,…liên quan đến lĩnh vực ATGT.
- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm thiểu TNGT.
- Theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kiên quyết xử lý nghiêm túc những trường hợp là những nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT; tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường bộ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên khi tham gia giao thông.
- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong phụ huynh và nhân dân khi tham gia giao thông. Tuyên truyền theo chủ đề “Quy tắc giao thông”, “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, “Rượu bia với an toàn giao thông”.
Khẩu hiệu phục vụ tuyên truyền:
Văn hoá giao thông vì sự an toàn cho thanh, thiếu nhi và cộng đồng.
Văn hoá giao thông là sự tự giác chấp hành pháp luật về giao thông.
Đi bộ và sang đường đúng nơi quy định.
Điều khiển phương tiện đúng làn đường, phần đường quy định.
Đã uống rượu, bia thì không lái xe.
Phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.
- Giám sát, kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, quản lý nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông là việc làm thể hiện tác phong, đạo đức của người cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tuyệt đối không được uống rượu, bia quá nồng độ cồn quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
- Đưa tiêu chí đảm bảo trật tự ATGT vào tiêu chí thi đua khen thưởng của đơn vị. Biểu dương đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường:
          Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền:
Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ theo Đề cương tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, nhân dân và cộng đồng. Luật giao thông đường thuỷ nội địa.
Có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương để giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường. Phổ biến các quy định về việc không được uống rượu bia khi tham gia giao thông “Đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông, đã tham gia giao thông thì không được uống rượu bia”.
Xây dựng kế hoạch thực hiện an toàn giao thông và phổ biến đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ các quy định về trật tự an toàn giao thông, yêu cầu thực hiện nghiêm túc.
Đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào tiêu chí thi đua của nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên tự giác chấp hành nghiêm chỉnh.
Xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm luật lệ an toàn giao thông, không bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm luật lệ an toàn giao thông bị tai nạn giao thông.
          Hàng kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết các hoạt động về an toàn giao thông và ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông.        
          2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
          Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh, nhân dân và gia đình về việc chấp hành nghiêm túc luật lệ an toàn giao thông, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tự giác của mọi người khi tham gia giao thông trên các tuyến đường; phải thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng quy định cho những người ngồi trên xe và không uống rượu bia khi tham gia giao thông.
          Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 5 không và 5 phải:
          * 5 Không
          - Không điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông khi chưa có mũ bảo hiểm.
          - Không điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông khi đã uống nhiều  rượu bia.
          - Không điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe.
          - Không điều khiển mô tô, xe gắn máy chở 3-4 người, phóng nhanh, vượt  ẩu.
          - Không điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều.
          * 5 Phải:
          - Phải đi đúng làn đường, phần đường quy định.
          - Phải chú ý quan sát và xi nhan xin đường trước khi rẻ và cách điểm rẻ 30 m.
          - Phải kiểm tra an toàn kỹ thuật của mô tô, xe gắn máy trước khi tham gia giao thông.
          - Phải cài chặt mũ bảo hiểm trước khi cho mô tô, xe máy chuyển bánh.
          - Phải giữ khoảng cách cho phép khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi đi sau ô tô và không được vượt ẩu.
          3. Đối với phụ huynh:
          Hằng ngày khi đưa đón trẻ đến trường phải thực hiện đội mũ bảo hiểm và buộc dây bảo hiểm cho trẻ; không được chở quá số người và số trẻ em theo quy định; không được chạy xe trong sân trường; không làm mất trật tự giao thông trước cổng trường.
          Chấp hành nghiêm các quy định về việc không được uống rượu bia khi tham gia giao thông với khẩu hiệu “Đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông, đã tham gia giao thông thì không được uống rượu bia”.
          4. Họat động giáo dục trật tự an toàn giao thông trong nhà trường:
          Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục, lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông vào quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động chăm sóc vệ sinh, ăn, ngủ...một cách linh hoạt.
          Trong các chủ đề “Phương tiện giao thông” và “Luật lệ giao thông” giáo viên phải truyền thụ cho trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng và hiều biết về đặc điểm các phương tiện giao thông; nắm được một số quy định cơ bản về luật lệ an toàn giao thông; những hành vi không được làm khi tham gia giao thông và ý thức chấp hành luật lệ giao thông; biết được tác dụng của việc chấp hành nghiêm túc luật lệ an toàn giao thông.
          Thường xuyên tổ chức cho trẻ thực hành tham gia giao thông để có một số kỹ năng cơ bản và ý thức chấp hành luật lệ giao thông trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Các khu vực sân chơi được bê tông giáo viên cần tổ chức cho trẻ chơi "Em đi qua ngã tư đường phố" hoặc đi theo tín hiệu đèn giao thông...
          Các khu vực chưa có sân bê tông giáo viên cần tổ chức các hoạt động trong lớp có hiệu quả.
            Qua các đợt kiểm tra, khảo sát chất lượng của trẻ nhà trường chú trọng kiểm tra kiến thức hiểu biết về phương tiện giao thông và nắm được luật lệ an toàn giao thông đối với trẻ.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm  học 2019-2020 của trường mầm non Lâm Thủy. Đề nghị toàn thể CB-GV-NV nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện./.
 
 
 
Nơi nhận:
- BGH;
- Đăng Website trường;
- Lưu VT.
 
 
            HIỆU TRƯỞNG
          
 
 
              Hoàng Thị Cúc
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website