Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1634
  • Tháng hiện tại: 3153
  • Tổng lượt truy cập: 8149753

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2018-2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/10/2018 09:41 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                          Độc lập - Tự do - Hạnh - phúc
 
           Số : 47 /KH-CNTT                                   Lâm Thủyngày 11 tháng 10 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NĂM HỌC 2018 - 2019
 
Căn cứ công văn số 964/GD&ĐT - CNTT ngày 08/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học: 2018 - 2019;
Căn cứ hướng dẫn số 874/HD-GD&ĐT ngày 13/9/2018 của cấp học mầm non về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
Trường Lâm Thủy lập kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
 
PHẦN A
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG NHÀ TRƯỜNG
(tính đến tháng 10 năm 2018)
I. Thực trạng
1. Về nhân lực
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 24 người
Trong  đó có 24/24 người có máy tính; 20/24 người có máy in; 18/24 người nối mạng internet
2. Về hạ tầng kỹ thuật
- Máy tính phục vụ công tác quản lý:
* Hiệu trưởng: 01 máy
* P. Hiệu trưởng: 02 máy;
* Văn phòng: 01 máy;
* Kế toán: 1 máy
* Y tế: 01 máy;
* NVDD: 01 máy.
Đã kết nối mạng Lan phủ sóng tất cả các phòng chức năng, phòng học trong nhà trường
3. Về ứng dụng
- Đã hoàn thành 100% việc nhập cơ sở dữ liệu nhà trường lên phần mềm Quản lý nhà trường epmis;
- Thông tin, báo cáo đối với 0% 9CBGV, NV đều thực hiện qua hệ thống Email
- 100% giáo viên soạn giáo án điện tử
- Giảng dạy có ứng dụng CNTT
II. Đánh giá chung
1. Thun lợi
- Việc ứng dụng CNTT luôn được nhà trường quan tâm và có quan điểm tích cực trong việc chỉ đạo đưa ứng dụng CNTT vào trong quản lý và giảng dạy nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả. Nhà trường thường xuyên cập nhật các văn bản về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của các cấp, đồng thời ban hành các quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử, đảm bảo an toàn thông tin trong các hoạt động để tăng cường nhận thức về ứng dụng CNTT cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong điều hành và thực hiện công tác chuyên môn.
- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường có ý thức học tập và say mê với CNTT, tâm huyết với nghề nghiệp cho nên rất tích cực tiếp cận với khoa học, công nghệ.
- Nhà trường đã ký kết với VNPT, Viettel để cung cấp dịch vụ CNTT tốt nhất phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và dạy - học trong nhà trường.
- Hầu hết đội ngũ giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có máy tính riêng, được kết nối mạng Internet, đây là yếu tố thuận lợi giúp cho giáo viên có điều kiện tự học, tự rèn về kỹ năng sử dụng CNTT, cách khai thác tài nguyên mạng phục vụ cho công tác.
2. Khó khăn
- Trình độ, năng lực CNTT của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường còn hạn chế.
- Hạ tầng kỹ thuật CNTT tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, hiệu quả đạt được chưa cao. Khoảng 70% máy tính đã được trang bị từ lâu, cấu hình yếu và xuống cấp. Khả năng kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị mới thay thế không có.
- Một bộ phận giáo viên chưa thực sự say mê với CNTT cho nên thiếu chủ động sáng tạo khi ứng dụng CNTT trong giảng dạy làm cho chất lượng hiệu quả truyền tải đến học sinh không cao.
PHẦN B
KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019
I. Mục tiêu xây dựng kế hoạch
1. Mục tiêu chung
Tăng cường ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh hoạt động quản lý điều hành công tác giáo dục trong nhà trường. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra - đánh giá, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý trong nhà trườnggóp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
2. Mục tiêu cụ thể
- Trong công tác quản lý, điều hành:
+ Hình thành cơ sở dữ liệu của nhà trường: Thông tin trường, lớp, cơ sở vật chất; hồ sơ, lý lịch giáo viên.
+ 100% GV tham gia các lớp bồi dưỡng CNTT theo chuyên môn giảng dạy.
- Trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học:
+ Trên 50% tổng số tiết giảng dạy có ứng dụng CNTT
+ Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường hiệu quả, sử dụng sổ quản lý điện tử.
II. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
- Tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, dạy - học, nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá.
2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học
- Xây dựng và thường xuyên cập nhật Bài giảng điện tử và các học liệu khác.
- Ứng dụng dạy - học thông minh trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả.
3. Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
- Tăng cường quản lý, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên theo hình thức trực tuyến, trên môi trường mạng, thường xuyên cập nhật nội dung các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
4. Đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT
- Đầu tư và nâng cấp trang bị tivi cở lớn đủ cho 5 phòng học để phục vụ day - học thường xuyên (Phấn đấu mỗi năm trang bị một màn hình rộng trên 50in trong 4 năm).
5. Giám sát, kiểm tra và đánh giá.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định, văn bản hướng dẫn để có hướng điều chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót.
- Hàng năm, tổ chức đánh giá, công bố chỉ số xếp hạng công tác ứng dụng CNTT
- Đưa ứng dụng CNTT vào tiêu chí cứng trong công tác thi đua, khen thưởng cuối học kỳ và năm học.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu đồng thời nhắc nhở, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong dạy - học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học.
III. Lộ trình thực hiện kế hoạch
1. Học kỳ I - Năm học 2018 - 2019
- Nâng cấp hệ thống máy tính và củng cố hệ thống mạng Internet;
- Tiếp tục triển khai cổng thông tin điện tử  và các trang thông tin thành phần (email dùng chung, email cá nhân).
- Triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử đến toàn bộ CB,GV,NV.
- Thực hiện báo cáo và phản hồi thông tin chuyên môn và kế hoạch của nhà trường qua hệ thống email đến với CB-GV-NV, giáo viên, hạn chế sử dụng báo cáo bằng văn bản.
- Ban hành các quy định, hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ thống nhất; đánh giá, kiểm tra trực tuyến thường xuyên trên môi trường mạng; 
 2. Học kỳ II - Năm học 2018 - 2019
- Tiếp tục củng cố, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng Internet. Đầu tư mua sắm 01 tivi màn hình 50in phục vụ giảng dạy
- Triển khai hệ thống thông tin quản lý đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ quản lý đến giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh.
- 50% thông tin báo cáo, thủ tục hành chính được trao đổi, xử lý qua hệ thống thông tin điện tử.
IV. Kinh phí, cơ chế tài chính
  1. Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019
Tổng kinh phí:  210.000.000 đồng;  Trong đó: Kinh phí đầu tư cho UDCNTT: 57.500.000 đồng
  1. Cơ chế tài chính
Trong đó:
Nguồn ngân sách: 38.000.000 đồng
Kinh phí huyện hổ trợ: 180.000.000 đồng
V. Tổ chức thực hiện
1. Các tổ chuyên môn
- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xuất, kiến nghị Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong trường hợp cần thiết.
2. Giáo viên, nhân viên
- Cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch trong các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT theo từng tuần, tháng, học kỳ và năm học và tiến hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2018 - 2019 của đơn vị trường MN Lâm Thủy.
 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Các TCM;
- CB, GV, NV;
- Lưu: VT.

 
HIỆU TRƯỞNG


 
 
Hoàng Thị Cúc
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website