Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 7254
  • Tháng hiện tại: 7254
  • Tổng lượt truy cập: 8800429

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH NHÀ TRẺ THEO TT28 MỚI

Kế hoạch Nhà trẻ áp dụng theo TT 28 mới Bộ phận chuyên môn nhà trường nắm bắt để thực hiện

Đăng lúc: 06-12-2017 09:30:12 AM | Đã xem: 807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH HỘI THI “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện công văn Số 2239 SGDĐT-GDMN, ngày 27/10/2017 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn Kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018”; Công văn số 970/GD&ĐT-MN ngày 03/10/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc kế hoạch tổ chức hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-201;

Đăng lúc: 01-12-2017 10:03:56 AM | Đã xem: 6239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Đăng lúc: 01-11-2017 10:26:49 AM | Đã xem: 906 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ biên bản duyệt kế hoạch phát triển năm học 2017 – 2018 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của nhà trường; Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Trường mầm non Lâm Thủy xây dựng kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị như sau:

Đăng lúc: 19-10-2017 04:25:16 AM | Đã xem: 3935 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014 /NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013”

Đăng lúc: 18-10-2017 11:04:48 AM | Đã xem: 8607 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; - Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

Đăng lúc: 18-10-2017 10:47:42 AM | Đã xem: 2323 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Thông tư số 23/TT-BCA về xây dựng trường học an toàn về ANTT; các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trường học an toàn về an ninh trật tự (ANTT) tỉnh Quảng Bình; Thực hiện công văn số 848/GD-ĐT ngày 9 tháng 10 năm 2017 về việc triển khai xây dựng trường học an toàn về ANTT năm học 2017 – 2018;

Đăng lúc: 18-10-2017 10:44:41 AM | Đã xem: 2461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Hướng dẫn số 722/LTr-GDĐT ngày 21/9/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018;

Đăng lúc: 18-10-2017 10:40:22 AM | Đã xem: 5781 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 ban hành quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non. Căn cứ thông tư liên tịch số 22/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở mầm non.

Đăng lúc: 18-10-2017 10:32:32 AM | Đã xem: 3559 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường Năm học 2017 - 2018

I. Mục đích 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh và ý thức tự giác chấp hành, nêu gương việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đăng lúc: 18-10-2017 10:21:33 AM | Đã xem: 1562 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 722/HD-GD&ĐT ngày 21/9/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Căn cứ chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;

Đăng lúc: 18-10-2017 10:13:09 AM | Đã xem: 3225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH PHỐI KẾT HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ HỘI PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non, quy định chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và hội cha mẹ trẻ; Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 1 năm 2011 về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Đăng lúc: 18-10-2017 10:07:49 AM | Đã xem: 1702 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

PHẦN THỨ NHẤT A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017 I. Quy mụ phỏt triển GDMN và phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi. Nhà tường có 10 nhóm lớp, trong đó 07 lớp mẫu giỏo, 03 nhúm trẻ 24 – 36 thỏng tuổi. + Nhà trẻ : 03 nhúm với 40 chỏu/ 102 chỏu , tỷ lệ 39,2%

Đăng lúc: 03-10-2017 05:43:29 AM | Đã xem: 1177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch năm học
 

Liên kết website