Rss Feed

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 105
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 91
  • Hôm nay: 3947
  • Tháng hiện tại: 3947
  • Tổng lượt truy cập: 4031029

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 18/10/2017 04:13 - Người đăng bài viết: Võ Văn Bằng
Căn cứ Hướng dẫn số 722/HD-GD&ĐT ngày 21/9/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Căn cứ chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;
   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
Số:  21/KH-HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
Lâm Thủy, ngày 29 tháng  9  năm 2017
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Căn cứ Hướng dẫn số 722/HD-GD&ĐT ngày 21/9/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
Căn cứ chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;
Căn cứ vào Nghị quyết triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của Hội nghị viên chức năm học 2017 -2018 trường MN Lâm Thủy;
Trường MN Lâm Thủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng dẫn của các cấp chỉ đạo, cụ thể sau đây:
1. Mục tiêu, yêu cầu, phương châm chỉ đạo:
- Đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Đảng. Phát động phong trào học tập, làm việc trong nhà trường theo tinh thần Nghị quyết để đáp ứng kịp thời tiến trình đổi mới giáo dục đào tạo trên cả nước.
- Đưa các cuộc vận động và phong trào thi đua đi vào chiều sâu có hiệu quả.
- Mọi cán bộ, giáo viên đều phải tự giác thực hiện đăng ký việc làm cụ thể trong các cuộc vận động và phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và ý thức trách nhiệm của người giáo viên.   
 - Mục đích của các cuộc vận động và phong trào thi đua là làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị nhận thức sâu sắc được những nội dung cơ bản và ý nghĩa về việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nói không tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục; tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo; phong cách của nhà giáo,… trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục, đáp ứng tốt việc đào tạo nên những thế hệ con người mới có đủ phẩm chất, trí tuệ, năng động, sáng tạo, để xây dựng đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
  - Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Từng bước phát hiện, xử lý triệt để các biểu hiện tiêu cực trong việc giảng dạy, thi cử, đánh giá học sinh, các hành vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Xây dựng trường học có đội ngũ nhà giáo chuẩn mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên tâm với nghề và sáng tạo trong lao động.
2. Nội dung cơ bản của các cuộc vận động và phong trào thi đua:
- Ngày 8/9/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg về “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”;
- Ngày 15/5/2016 Bộ chính trị đã ra Chỉ thị số 05-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh”.
- Quán triệt hai Chỉ thị trên, Công đoàn giáo dục Việt Nam đó phối hợp với Bộ GD& ĐT phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cuộc vận động đó chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
a. Về các cuộc vận động:
* Năm học 2017 - 2018 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cụ thể là: 
+ Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm, nghĩa vụ cấp bách của đảng gắn với  triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
+ Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, của nhà trường, kết hợp với việc thực hiện chủ đề năm học 2017 - 2018.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
+ Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 03 với triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 19 điều đảng viên không được làm.
+ Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người cán bộ tận tụy, giản dị”.
+ Đưa nội dung thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW, nghị quyết TW 4 (Khóa XI) và 19 điều ĐV không được làm vào tiêu chí thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân, cán bộ quản lý.
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và đôn đốc thực hiện.
* Duy trì và thực hiện triệt để cuộc vận động : “Hai không” với 4 nội dung:
+ Tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” với 4 nội dung: Nói không trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp (ngồi nhầm lớp)
+ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo về CM-NV cũng như về phẩm chất đạo đức.
+ Dần tiến tới chống ngồi nhầm lớp trong học sinh và đừng để học sinh nhầm lớp trong giáo viên và chống vi phạm đạo đức công vụ.
* Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
+ Không vi phạm pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo và nội quy của đơn vị.
+ Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật
+ Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp.
+ Được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng. 
+ Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và tin học để phục vụ công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp, các tiêu chí đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong giai đoạn hiện nay.
+ Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên; rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng giáo dục và nghệ thuật sư phạm. 
+ Việc tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý nhà trường vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa là để nêu gương cho học sinh noi theo.
+ Sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kĩ năng và đổi mới PP vào quá trình giảng dạy. 
+ Tích cực nghiên cứu và áp dụng các PPDH mới. Tổ chức dạy học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức hiệu quả dạy học theo nhóm học sinh, chú trọng sự hợp tác của học sinh trong nhóm, tạo cho HS mạnh dạn tự tin trong học tập; rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh đối tượng dân tộc để các em sớm hòa đồng vào môi trường sống và học tập trong tập thể, biết đoàn kết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đẩy mạnh việc dạy học theo hướng tăng cường nội dung tích hợp, vận dụng nhằm giúp học sinh dễ hiểu, hiểu sâu hơn kiến thức đồng thời áp dựng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
+ Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và học sinh.
+ Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ tin học vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, học giỏi, đồng thời quan tâm những học sinh học yếu kém.
+ Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.
+ Tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tổng kết các SKKN của đồng nghiệp và bản thân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục.
b. Về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”:
- Phấn đấu đạt dược loại Xuất sắc trong năm học này cần bám theo 5 nội dung sau:
+ Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn.
+ Đảm bảo trường lớp an toàn – xanh - sạch - đẹp; trường có đủ lớp học và phòng chức năng với đủ tiện nghi và đồ dùng dạy học. Thi đua xây dựng lớp đẹp, trường đẹp, an toàn. Có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho giáo viên và học sinh.
+ Tiếp tục trồng cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên nhà trường.
+ Làm tốt công tác vận động học sinh đến trường, hạn chế học sinh bỏ học. Tổ chức phong trào ”lá lành đùm lá rách” ”Tương thân tương ái” để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
+ Đảm bảo an toàn trong trường học, không để xảy ra các tệ nạn trong trường học.
+ Tổ chức cho học sinh cam kết đảm bảo an toàn trật tự trường học. Tăng cường công tác quản lý học sinh; xử lý công khai, nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Chủ động phối hợp với công an, chính quyền và các đoàn thể cỏc địa phương để huy động sức mạnh xó hội tham gia giáo dục học sinh.
- Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS, giúp các em tự tin trong học tập
- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh. Mỗi thầy cô giáo có ít nhất một sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong đổi mới phương pháp dạy học hoặc tổ chức quản lý trong phong trào thi đua.
- Hướng dẫn học sinh tự học, tự rèn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống. Tổ chức các câu lạc bộ nhằm giúp học sinh chủ động, tích cực, hứng thú học tập, rèn luyện đạo đức. Tổ chức các sân chơi giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu khoa học.
- Tăng cường giáo dục đạo đức, hình thành các chuẩn đạo đức (định hướng giá trị sống). Chú ý giáo dục giá trị gia đình, văn hóa gia đình bên cạnh giáo dục lòng yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc.
- Rèn luyện ý thức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp.
- Phát triển trò chơi dân gian, tổ chức các HĐ tập thể vui tươi lành mạnh trong nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trò chơi dân gian cho học sinh thông qua các hình thức, nhiều hình thức.
- Tổ chức sưu tầm, tập duyệt các trò chơi, các loại hình nghệ thuật dân gian địa phương, đưa các hình thức này vào các hoạt động của nhà trường một cách thường xuyên, liên tục.
- Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi, biểu diễn  các tiết mục văn nghệ  trong các dịp lễ hội của nhà trường, địa phương.
- Tiếp tục chăm sóc bảo vệ di tích gồm các hoạt động: tìm hiểu, tuyên truyền, giới thiệu, chăm sóc, vệ sinh công trình, tổ chức các hoạt động giáo dục tại khu vực di tích (Km 33 Đường 10) góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn.
- Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp và tích hợp với các môn học, giáo dục niềm tự hào về truyền thống của quê hương và đất nước.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di tích, danh nhân, truyền thống của đất nước, địa phương; khuyến khích viết bài tìm hiểu về địa phương, sưu tầm các tài liệu hỗ trợ GD, học tập.
c. Về phong trào thi đua ”Dạy tốt - Học tốt”
- Phát động phong trào thi đua ”Dạy tốt – Học tốt” trong toàn thể giáo viên và học sinh. Qua phong trào để động viên thầy cô cùng học sinh thi đua trong dạy học, gây dựng điểm sáng về dạy học trên ngôi trường vùng cao từ đó nhân rộng điển hình trong toàn trường để mọi người cùng phấn đấu thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Động viên toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, cho địa phương”, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo gúp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên quê hương Lâm Thủy.
- Tập trung đẩy mạnh công cuôc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW trên địa bàn vùng cao Lâm Thủy. Mỗi CBGV-NV phải nắm chắc được đổi mới căn bản là đổi mới những nội dung trong dạy học và đổi mới toàn diện gồm những nội dung theo Nghị quyết để mọi người xác định rừ nhiệm vụ trong quá trình công tác.
- CBGV-NV phải xác định rừ để Dạy tốt cần phải làm được những gì trong dạy học. Từ việc tự học để nâng cao kiến thức áp dụng vào bài dạy đến việc soạn giáo án, tổ chức lớp học, áp dụng PP dạy học; các mục tiêu cần đạt đối với học sinh sau mỗi bài giảng, mỗi chương, mỗi học kì và năm học. Giáo viên dự vào kế hoạch nhà trường để xây dựng cho mình hệ thống chỉ tiêu phấn đấu sau mỗi kì, năm học, xác định được những tồn tại hạn chế của bản thân để bồi dưỡng phấn đấu trong công tác.
3. Tổ chức thực hiện:
- Các tổ chức trong Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tham mưu với Nhà trường hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho ban chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả thiết thực.
- Nhà trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định nội dung cụ thể, vấn đề hạn chế trong nhà trường để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Chỉ đạo đưa nội dung học tập, làm theo gương Bác vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.
       Nơi nhận:
       - PGD, chi bộ ( b/c),
       - CĐ, chi đoàn (p/h),
       - CM, Tổ CM (t/h),
       - Lưu VT
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website