Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 147
  • Hôm nay: 4696
  • Tháng hiện tại: 4696
  • Tổng lượt truy cập: 9385860

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường Năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 18/10/2017 15:21 - Người đăng bài viết: Nguyễn Quang Mười
I. Mục đích 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh và ý thức tự giác chấp hành, nêu gương việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
Số:  22/KH-HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
    Lâm Thủy, ngày 29 tháng  9  năm 2017
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường
Năm học 2017 - 2018
 
Trường Mầm non Lâm Thủy xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017 -2018  như sau:
I. Mục đích
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh và ý thức tự giác chấp hành, nêu gương việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông và đẩy mạnh văn hoá giao thông trong toàn xã hội.
II. Yêu cầu
1. Bám sát nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch triển khai công tác của Ban An toàn giao thông thị xã, kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành và các hoạt động của nhà trường.
2. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.
3. Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường; tăng cường các hình thức tổ chức như ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông.
4. Các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện phải trọng tâm, cụ thể, đúng đối tượng, thiết thực, có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường.
III.  Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục
Giáo dục học sinh nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông với các nội dung trọng tâm là:
- Làm quen với một số phương tiện giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.
- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn; đi bộ an toàn.
- Làm quen với các tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng, quy định..
IV. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Nhiệm vụ của  nhà trường:
- Triển khai thực hiện cú hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại.
- Phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy lúc tham gia giao thông.
- Giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn tham gia công tác giáo dục an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông của học sinh trong các tiết dạy.
- Có quy định cụ thể việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cho học sinh, xử lý kỷ luật phự hợp với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" và tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền trực tiếp pháp luật về an toàn giao thông, tập trung vào các nội dung: các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các môn học và các hoạt động của nhà trường.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ựn tắc giao thông;
- Phối hợp với công an địa phương để nắm bắt thông tin về những học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường vi phạm pháp luật giao thông. 
V. Giải pháp chủ yếu:
1. Tổ chức quán triệt chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;
2. Phát động phong trào thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tự giác chấp hành và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân,  có thành tích xuất sắc; phê bình, kỉ luật nghiêm đối với các trường hợp sai phạm. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông.
3. Tăng cường công tác quản lí, giáo dục đối Luật Giao thông đường bộ.
4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.
- Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền: Huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng chức năng, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Đa dạng hoá các sản phẩm truyền thông, tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, băng rôn, sưu tập và triển lãm tranh ảnh, tổ chức các hoạt động ngoại khoá…về ATGT.
- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề: Quy tắc giao thông đường bộ, phòng chống uống rượu, bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm…
- Khẩu hiệu tuyên truyền: An toàn giao thông- trách nhiệm của mỗi người, Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe, Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường, Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, Dừng lại quan sát trước khi qua đường, Không chở quá tải, quá số người quy định…
5. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào xây dựng Cổng trường An toàn giao thông.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Giáo dục kiến thức ATGT trong trường học, nhất là giáo dục ý thức pháp luật  giao thông cho học sinh: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; Khi tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đườngkhông đi hàng 2, hàng 3
2. Ban giám hiệu, nhất là Hiệu trưởng gắn trách nhiệm của mình với công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc phạm vi quản lý. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm liên đới khi có giáo viên, nhân viên, học sinh vi phạm trật tự giao thông.
3. Tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết quản lý, giáo dục con, em, không điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe.
      Nơi nhận:
- BGH;
- Đăng Website trường;
- Lưu VT.
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website