Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 203
  • Tháng hiện tại: 10955
  • Tổng lượt truy cập: 8157555

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: Thứ tư - 03/11/2021 09:47 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:    /KH-MNLT                                          Lâm Thủy, ngày 27 tháng 10 năm 2021
                        
 
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022
 
Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành khung thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp thường xuyên; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GDĐT; Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2021-2022; Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDMN, Công văn số 2873/SGD&ĐT-GDMNTH ngày 7/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 20212022; Căn cứ hướng dẫn số 888/HD-GD&ĐT ngày 04/10/2021 của cấp học mầm non về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; Căn cứ vào thực trạng của nhà trường, Trường mầm non Lâm Thủy cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của nhà trường như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
       * Những thuận lợi và khó khăn
        1. Thuận lợi:
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, chất lượng dạy và học.
- Xây dựng được sự đoàn kết  nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm.
- Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao.
- CSVC tiếp tục được tăng trưởng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, UBND Huyện, lãnh đạo địa phương.
- Sự quan tâm ủng hộ của các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Hoạt động của nhà trường có sự quan tâm giúp đỡ của UBND huyện, Phòng GD-ĐT, chăm lo của Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ xã, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các ban ngành địa phương, các bậc phụ huynh. Nhà trường có đầy đủ các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Công đoàn, Chi đoàn.
- Hoạt động của các đoàn thể đã đi vào chiều sâu, có nề nếp.
- Có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của HĐGD xã và Phòng GD&ĐT, bộ phận Mầm non, trong việc thực hiện kế hoạch năm học phù hợp với yêu cầu thực tế của nhà trường.
          2. Khó khăn.
- Địa bàn dân cư rải rác nhiều thôn bản, việc đi lại khó khăn, đời sống của phụ huynh đặc biệt khó khăn, mức thu nhập thấp do đó phần nào ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu. Nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế.
- Có 02 lớp học ghép 3 độ tuổi (Bạch Đàn, Chút Mút)
- Đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, trang thiết bị bên trong các phòng chức năng còn thiếu.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN, đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em đáp ứng yêu cầu Chương trình GDMN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để ban hành và thực hiện kịp thời các chính sách phát triển GDMN; tiếp tục đổi mới cơ chế quản trị nhà trường, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong cơ sở GDMN; phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, tập trung tham mưu đầu tư, xây dựng cơ sở vất chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT); triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi theo hướng dẫn của Bộ, triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025”; bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên, tập trung tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ, thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022 với Chủ đề: “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện”.          
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong bối cảnh dịch Covid-19.
Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư tưởng, hành động cho đội ngũ vừa chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục theo Chương trình GDMN.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục (ND,CS,GD); thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường; đặc biệt quan tâm giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân để xảy ra mất an toàn đối với trẻ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao năng lực cho đội ngũ trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, lồng ghép các nội dung trên vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.
Chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn trong cơ sở GDMN nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và có biện pháp khắc phục; thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 13/2010/TTBGDĐT; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 631/KH-SGDĐT ngày 26/3/2020  về triển khai chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN”, thực hiện tốt công tác quản lý trong tất cả các hoạt động của trẻ tại cơ sở GDMN, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.
Thực hiện tốt công tác y tế trường học, phối hợp với y tế địa phương trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh (dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác…), bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong phòng chống dịch bệnh.  Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
Chỉ tiêu
- 100% trẻ đến trường, nhóm, lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất lẫn tinh thần, nói không với tình trạng bạo hành trẻ. Đảm bảo 100% trẻ “yên vui” khi đến trường.
-100% CB,GV,NV thực hiện tốt bộ qui tắc ứng xử theo qui định tại Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT và văn hóa nơi cơ quan, đơn vị.
-100% nhóm, lớp xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19.
 -100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới và được theo dõi bằng Sổ theo dõi sức khỏe trẻ.
-100% nhóm, lớp thực hiện nghiêm chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN”.
 -100% cán bộ, giáo viên được quán triệt Nghị định 80/NĐ-CP, Chỉ thị 800/CTBGDĐT, Chỉ thị số 13/CT-UBND tỉnh, Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT và các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
2.1. Triển khai thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về GDMN, các nội dung liên quan đến cấp học mầm non được qui định tại Luật Giáo dục năm 2019. Tập trung tham mưu thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách, chế độ được qui định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN; Thông tư số 52/2020/TTBGDĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Thông tư của Bộ Trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu trong trường mầm non; Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập; Thông tư 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.  
2.2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1007/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về phát triển GDMN giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 1318/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL GDMN giai đoạn 2018-2025. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền đưa chỉ tiêu phát triển về GDMN vào chương trình công tác giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và bối cảnh của địa phương; xây dựng các điều kiện triển khai thực hiện PCGD cho trẻ em mẫu giáo để hướng đến năm 2030 hoàn thành PCGDMG theo Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.
2.3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình; nâng cao chất lượng công tác quản trị cơ sở GDMN; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở GDMN theo Điều lệ trường mầm non. Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn, không phát sinh hệ thống hồ sơ sổ sách so với quy định. Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường mầm non. Thực hiện tốt các khoản thu đầu năm học.
2.4. Thực hiện các quy định của Pháp luật đối với cơ sở GDMN. Đảm bảo 100% CB, GV, NV được kiểm tra với nhiều hình thức khác nhau.
Trong năm học, Sở sẽ thanh tra chuyên ngành (theo KH của Thanh tra Sở), kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại 04 Phòng GDĐT, kiểm tra chuyên đề ở các đơn vị.
 Chỉ tiêu:
- 100% CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về GDMN.
- Đảm bảo 100% CB, GV, NV được kiểm tra với nhiều hình thức khác nhau. 
 - Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác quản lý tài chính, thực hiện công khai theo quy định.
- Không có đơn thư, khiếu kiện.
- Thực hiện đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo về GDMN.
3. Phát trin h thng mng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất,  công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
- Tích cực tham mưu cho UBND xã trong việc xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp; quan tâm công tác qui hoạch, đầu tư kinh phí cho GDMN. Củng cố quy mô, mạng lưới trường lớp phù hợp, cụ thể:
- Tổng số phòng học:  08 phòng:  trong đó:  05 phòng kiên cố, 03 phòng bán kiên cố
- Các loại phòng khác: 03 nhà bếp, 05 phòng làm việc, 06 phòng chức năng. Công trình vệ sinh:  có 8/8 công trình vệ sinh khép kính tại các phòng học được đảm bảo an toàn về vệ sinh.
- Huy động trẻ Mẫu giáo vào lớp; trong đó, đặc biệt quan tâm huy động trẻ 5 tuổi. Cụ thể:  Nhà trường có 08 nhóm, lớp/156 cháu: Trong đó :
           * Nhà trẻ: Huy động 02 nhóm: 40/102 cháu trong độ tuổi đạt tỷ lệ 39,2%. (Tăng ký, Bạch Đàn)
* Mẫu giáo: Số lượng huy động: 116 cháu/116 cháu tỷ lệ 100% Trong đó: 3 tuổi: 40 cháu; 4 tuổi: 41 cháu; 5 tuổi 35 cháu
+ Số lớp mẫu giáo, nhà trẻ bán trú: 8/8 nhóm,lớp với 156/156 cháu đạt tỷ lệ 100% cháu ăn trong trường.
Chỉ tiêu:
- 3/3 điểm trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ vào trường đạt kế hoạch giao 40/102 cháu đạt 39,2%.
- Mẫu giáo: Tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi vào trường 116/116 cháu đạt tỷ lệ 100%; huy động trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%.
- 100% nhóm, lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015.
- 3/3 sân chơi có thiết bị, đồ chơi ngoài trời (tự làm, mua sắm) được sắp xếp, bố trí hợp lý, tạo nhiều cơ hội cho trẻ vui chơi, hoạt động an toàn, hiệu quả.
- Phấn đấu xây dựng 01 phòng giáo dục thể chất đam bảo có đầy đủ đồ dùng đồ chơi, và sử dụng có hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng, Duy trì tường mầm non đạt chuân quốc gia mức độ 1
4. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5  tuổi
- Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội để tập trung ưu tiên nguồn lực, đầu tư kinh phí nhằm thực hiện công tác PCGDMNCTE5T theo hướng dẫn tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đảm bảo duy trì và đạt vững chắc về phổ cập; củng cố bộ hồ sơ phổ cập hiện có, cập nhật đầy đủ các thông tin về công tác phổ cập GDMNCTE5T theo qui định; trước mắt, rà soát, điều tra, cập nhật số lượng trẻ trong độ tuổi, lập danh sách từng độ tuổi. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMN trẻ 5 tuổi. Triển khai cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMN trẻ 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử. Hoàn thiện bộ hồ sơ chuẩn bị cho việc kiểm tra Phổ cập của Huyện, Tỉnh.
- Triển khai thực hiện  kết luận số 51-KL/TW theo Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020, chuân bị các điều kiện thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT sau khi được Chính phu ban hành.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và các chính sách khác đối với trẻ em mầm non theo quy định. Lựa chọn, bố trí giáo viên có năng lực dạy lớp 5 tuổi.
Chỉ tiêu:
            - Phấn đấu duy trì vững chắc chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.
            - Xây dựng bộ hồ sơ phổ cập đạt loại tốt.
- 100% trẻ mầm non thuộc diện được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định, Thực hiện đầy đu chính sách cho giáo viên dạy lớp 5 tuổi.
5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
5.1. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em
Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo qui định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với gia đình trẻ, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để duy trì, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng bán trú, từng bước nâng mức ăn của trẻ đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu theo qui định. Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ tại cơ sở GDMN theo quy định.Thực hiện nghiêm các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành.
Thực hiện nghiêm túc qui định về công tác y tế học đường theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. Tiếp tục tìm giải pháp, huy động các nguồn lực để đảm bảo cung cấp đầy đủ, hợp lý, cân đối dinh dưỡng cho trẻ tại trường.
Phối hợp với nhà hảo tâm để duy trì bữa ăn cho trẻ, đẩm bao mức ăn và tăng mức ăn cho trẻ tại trường.
 Chỉ tiêu
- 100% trẻ nhà trẻ, mẫu giáo ăn bán trú tại trường. 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối không có tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra.
- 3/3 bếp xây dựng thực đơn đảm bảo đa dạng thực phẩm, có ít nhất 5 loại rau/thực đơn/ngày. Phấn đấu bình quân mức ăn chung của toàn trường, tối thiểu 15,000đ/trẻ/ngày. Thực hiện xây dựng khẩu phần, chế độ ăn của trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo theo qui định. 
- 100% bếp sử dụng phần mềm quản lý dinh dưỡng trong tổ chức hoạt động bán trú theo qui định.
- Phấn đấu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cả hai thể bình quân toàn huyện dưới 6%. 93-95% trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng, có nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt, vệ sinh cá nhân.
 - Phòng y tế, được trang bị đầy đủ đồ dùng và các loại thuốc thiết yếu phục vụ hoạt động chăm sóc, sức khỏe trẻ tại trường.
- 100% cụm duy trì, phát triển tốt mô hình “Vườn rau của bé”, phấn đấu cung cấp tối thiểu 40-50% nguồn rau sạch tại chỗ phục vụ trẻ bán trú. 
 5.2. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN:
 5.2.1. Thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu của Chương trình trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 a.Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý về phòng, chống dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để xây dựng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học và tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi tại nhà, hình thành các nhóm qua zalo, mengge…giữa giáo viên và phụ huynh theo các lớp để chia sẻ, tư vấn, hỗ trợ việc ND,CS,GD trẻ ở nhà; phân công giáo viên phụ trách nhóm, lớp nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ trong thời gian trẻ em chuẩn bị đến trường, lớp. Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ, duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em bằng kênh liên lạc phù hợp. Chỉ đạo giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp, cơ bản, cốt lõi để hướng tới đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN.  Tăng cường sử dụng các video đã xây dựng trong các năm học trước và tiếp tục khuyến khích đội ngũ giáo viên xây dựng các video về ND,CS,GD trẻ để phổ biến cho cha mẹ trẻ khi trẻ nghỉ học ở nhà.  Đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi: Chỉ đạo giáo viên lựa chọn những nội dung liên quan đến việc đọc, làm quen với chữ cái, làm quen với toán và một số kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1 để hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục tại nhà. Đối với những gia đình không có đủ khả năng tham gia các kênh liên lạc: Chỉ đạo giáo viên chủ động phối hợp với phụ huynh, đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn để hỗ trợ hướng dẫn cha mẹ trẻ ND, CS, GD trẻ tại nhà. 
b. Khi trẻ em đến trường trở lại.
Nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình theo tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ trong lớp, giúp trẻ đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi. Đối với trẻ 5 tuổi: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT về tài liệu Hướng dẫn giáo viên MN chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, nhà trường hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên những hoạt động giáo dục giúp trẻ đạt được kết quả mong đợi để sẵn sàng vào lớp Một, đặc biệt là việc chuẩn bị tâm thế, kỹ năng làm quen với việc đọc, viết và làm quen với toán.
c. Tổ chức xây dựng kho học liệu.
Nhà trường chủ động xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung, các công cụ hỗ trợ (phần mềm tương tác, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video...) phù hợp với từng đơn vị và giới thiệu các nguồn, kênh thông tin hỗ trợ cho các cơ sở GDMN (VTV 2, VTV 7) cho cha mẹ trẻ. Khai thác hiệu quả các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung đã được xây dựng và thẩm định để thực hiện các kịch bản thực hiện Chương trình trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 1268/BGDĐT-GDMN và các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT. Nhà trường chuyển các Video thông qua zalo của nhóm
5.2.2. Triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình sau sửa đổi, bổ sung
Nhà trường triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Công văn số 2563/SGDĐT-GDMNTH ngày 09/8/2021 của Sở GDĐT, Công văn số 736/GDĐT-GD ngày 16/8/2021 của Phòng GDĐT, triển khai Kế hoạch số 2353/KHSGDĐT ngày 21/7/2021 về hướng dẫn thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, triển khai Kế hoạch số 689/KH-GDMN ngày 2/8/2021 về Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025; tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục, thực hiện phát triển Chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện địa phương, nhu cầu và khả năng của trẻ; lựa chọn nội dung, tổ chức tập huấn thực hiện Chương trình GDMN cho đội ngũ CBQL, giáo viên MN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học MN cấp tỉnh.
  Triển khai Giai đoạn 2 Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng DTTS theo Quyết định số 718/QĐ-GDĐT ngày 11/8/2021 của Phòng GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” năm học 2021-2022; tăng cường phát hiện sớm, can thiệp sớm, đảm bảo giáo dục hòa nhập có chất lượng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ khuyết tật. Đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cho trẻ em và giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt, lớp ghép theo qui định. Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung của chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động”, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục cảm xúc, giáo dục thẩm mỹ và các lĩnh vực giáo dục khác vào Chương trình GDMN.
Chỉ tiêu:
  - 100% nhóm lớp phát triển Chương trình giáo dục nhà trường, thực hiện công tác đánh giá trẻ theo qui định; triển khai đánh giá hoạt động đánh giá việc thực hiện Chương trình GDMN theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt: Lớp lớn trung tâm
- 100%  nhóm, lớp triển khai tích hợp, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường trong thực hiện Chương trình GDMN. 100% trẻ có đủ tài liệu, học liệu đồ chơi để thực hiện Chương trình GDMN và thực hành trải nghiệm các nội dung trên.
6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:
- Tổng số cán bô, giáo viên, nhân viên: 24 đ/c
   Trong đó :   CBQL :  03 đ/c; Giáo viên: 17 đ/c; Nhân viên :   02 đ/c; Nhân viên dinh dưỡng: 02 (02 NVDD hợp đồng). Trong biên chế : 22/22 đ/c tỷ lệ 100%.
- Trình độ chuyên môn:  Đại học : 20/22 đ/c tỷ lệ : 90,9%; Cao đẳng : 1/22 đ/c tỷ lệ: 4,6%; Trung cấp : 01/22 đ/c, tỷ lệ: 4,6% (01 YT). 02 NVDD hợp đồng (SC)
- Số lượng Đảng viên 15/22 đ/c tỷ lệ  68,2%
- Tổng số Đoàn viên, lao động công đoàn: 24 đ/c.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGD ĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Thực hiện các chính sách đối với giáo viên Mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và các chế độ, chính sách khác đối với CBQL, GV, NV. Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương các cấp, huy động xã hội hóa để thực hiện việc trả lương và các khoản như qui định cho lao động hợp đồng nấu ăn.
- Sắp xếp, bố trí, sử dụng giáo vên, nhân viên đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; đảm bảo đúng định mức giáo viên/nhóm, lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, đánh giá cán bộ, GVMN, phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ về thực hiện chương trình GDMN; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm cho giáo viên trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục và thực hiện hiệu qua bộ quy tắc ứng xư tong nhà nhà tường (Thông tư số 06/2019/TT/-BGDĐT; tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL- GV-NV đối với trẻ.
Chỉ tiêu:
- Duy trì 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 100% cán bộ, giáo viên trên chuẩn đào tạo.
- 100% CBQL, giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên xếp loại đạt từ Khá trở lên.
- Phấn đấu xếp loại theo chuẩn Hiệu trưởng đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đạt mức tốt trở lên.
- Phấn đấu đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 100% đạt mức khá trở lên trong đó trên 60% đạt mức Tốt.
 - Phấn đấu xếp loại CB, VC: 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỉ lệ 35% trở lên. 
7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với GDMN
- Đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong GDMN, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ, công khai chất lượng giáo dục. Chuẩn hóa CSDL ngành và dữ liệu PCGD-XMC.
 - Tăng cường sử dụng các phần mềm để từng bước chuyển đổi hồ sơ giấy, sang hồ sơ điện tử. Triển khai các phần mềm hỗ trợ trong công tác quản lý để thực hiện các hoạt động: xây dựng kế hoạch giáo dục, theo dõi chỉ đạo, quản lý bán trú, quản lý đồ dùng, đồ chơi, thiết bị... 
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, xây dựng các nội dung giáo dục để hướng dẫn cha mẹ trẻ trong thời gian trẻ không đến trường do dịch bệnh, thiên tai theo các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT.
 - Tăng cường ứng dụng phương thức trực tuyến để tổ chức hội họp, hội nghị, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ.
 - Triển khai xây dựng Thư viện tại các cơ sở GDMN theo Luật Thư viện và Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT, đặc biệt chú ý xây dựng Thư viện số hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý và phụ huynh khai thác nguồn tài nguyên trên thông tin trên mạng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng.
8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non:
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ, của UBND tỉnh, của ngành về đổi mới và phát triển GDMN.
 - Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng ND, CS, GD trẻ, phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm. Định kỳ mỗi năm hai lần các trường MN thu thập bài, ảnh về GDMN gửi về Phòng GDĐT để phục vụ công tác truyền thông (lần 1 vào ngày 20/10, lần 2 vào ngày 15/4).
- Đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; đặc biệt tăng cường công tác truyền thông đối với cha mẹ trẻ và cộng đồng về tổ chức hoạt động ND,CS,GD trẻ trong thời gian dịch bệnh Covid 19.
 - Khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên viết bài và đưa tin về các hoạt động ND,CS,GD trẻ, các hoạt động của cấp học trong thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung, chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động, tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số và các điển hình tiên tiến, các mô hình nổi bật trong nhà trường. 
9. Đổi mới các hoạt động chuyên môn.
9.1. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn
  Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn liên trường theo hướng nghiên cứu bài học. Nội dung, chương trình sinh hoạt có thể tổ chức 01 buổi hoặc cả ngày.
* Sinh hoạt chuyên môn tập trung vào các nội dung trọng tâm: Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non"; tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho trẻ; trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, chú trọng đổi mới môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi.
*Các bước tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường theo hướng nghiên cứu bài học:   Bước 1. Chuẩn bị bài minh họa;  Bước 2. Dự giờ, quan sát, suy ngẫm; Bước 3. Suy ngẫm, chia sẻ thảo luận về bài học; Bước 4. Áp dụng vào thực tế tổ chức sinh hoạt hàng ngày. 
- Mỗi tô chuyên môn sinh hoạt 2 lần/năm học. 
9.2. Đổi mới hoạt động hội đồng chuyên môn.
 Nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng chuyên môn: 
- Tập hợp thông tin đề xuất, tháo gỡ những vướng mắc về chương trình GDMN bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 51/2020/BGDĐT, công tác bán trú, hội thi, kiểm định chất lượng và xây dựng chuẩn quốc gia, PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, ứng dụng CNTT, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ… 
9.3. Đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên đề.
 Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 757/QĐ-GD&ĐT ngày 5/10/2020 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm học 2020-2021. Coi trọng công tác tư vấn trong kiểm tra, thông qua tư vấn để bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao hiệu quả công tác này.   Kiểm tra chuyên đề trường học tập trung các nội dung: Thực hiện nhiệm vụ năm học; thực hiện chương trình, nội dung dạy học; quy chế chuyên môn; công tác quản lý trường học; công tác kiểm tra nội bộ trường học, thực hiện quy định của UBND huyện về các khoản thu và “công khai” trong nhà trường; thực hiện quy định về quản lý, sử dụng lao động; đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GVMN; tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, giáo dục kĩ năng sống; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; công tác bồi dưỡng thường xuyên; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; công tác y tế trường học; công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia, đơn vị lá cờ đầu; chuyên đề“Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ; công tác phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi; vấn đề an toàn trường học; ....  Tiếp tục triển khai việc thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo Thông tư số 23/TT-BGĐT ngày 22/7/2010.   
Tiếp tục lồng ghép, thực hiện hiệu quả các nội dung tích hợp trong thực hiện Chương trình GDMN: giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai đảm bảo phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và đối tượng trẻ nhằm giúp trẻ sống thân thiện với môi trường.
10. Các hội thi trong năm học 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo để nâng cao chất lượng các hội thi trong năm. Tiếp tục duy trì có hiệu quả thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; chuyên đề “ Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. 
Tô chức tốt Hội thi cấp trường, tham gia tốt Hội thi “Ngày hội thể thao” cấp cụm, cấp huyện (nếu trẻ đi học lại). Tham gia có chất lượng Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT V/v ban hành Quy định về Hội thi GVDG cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. 
Chỉ tiêu: 
 - 100% nhóm lớp thực hiện có hiệu quả 02 “chuyên đề” trọng tâm trong năm học.
- 100% nhóm lớp tham gia có chất lượng hội thi “Ngày hội thể thao” cấp trường; phấn đấu tham gia hội thi cấp Cụm có giai. 
- Phấn đấu có 01 GV đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh.
11. Công tác thi đua, khen thưởng.
Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tích cực đăng ký các danh hiệu về tập thể và cá nhân. Phát động phong trào thi đua trong đội ngũ, chú trọng việc xây dựng các tiêu chí thi đua phải phù hợp với các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế của đơn vị; quan tâm, hướng dẫn viết sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm phổ biến áp dụng trong nhà trường và trên diện rộng khác. Hội đồng khoa học nhà trường xét duyệt nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất cải tiến kỹ thuật; đánh giá công tác thi đua phải phát huy tinh thần dân chủ, công khai, đảm bảo đúng thực chất, đúng quy trình, quy định tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ. 
 Chỉ tiêu:
 - Phấn đấu xây dựng đơn vị đạt lá cờ đầu cấp học.
 - Phấn đấu đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc. 
 - Phấn đấu có 15% CB, GV, NV đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên trong tổng số đạt lao động tiên tiến; trên 97% đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 
 III.   NHỮNG KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT
1. Đối với chính quyền địa phương.
- Quan tâm hổ trợ kinh phí sưa chữa một số hạng mục cơ sơ vật chất đã xuống cấp.
      2. Đối với Phòng GD:
- Tăng cường công tác chỉ đạo, tư vấn, hổ trợ xây dựng đơn vị xây dựng lá cờ đầu cấp học.
- Tham mưu với UBND huyện hỗ trợ thêm kinh phí cho nhà trường để xây dựng và mua sắm CSVC, tham mưu với UBND huyện, phòng Tài chính-Kế hoạch về việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, nhân viên theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP.
       * Kết luận:
Năm học 2021 - 2022 trường mầm non Lâm Thủy tin tưởng vào sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự quản lý chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã, sự định hướng chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng GD&ĐT, phát huy những thành tích đã đạt được của năm học 2021 – 2022, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm học 2021 – 2022 đòi hỏi mỗi CB,GV,NV phải thực sự xác định được trách nhiệm, nổ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên về mọi mặt, đoàn kết nhất trí, phát huy những thuận lợi khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa chất lượng nhà trường ngày một đi lên phấn đấu xây dựng nhà trường đạt Tập thể lao động xuất sắc, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, đạt lá cờ đầu cấp học.
 
Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- ĐU, UBND xã (b/c);                                                                                           
- PGD (b/c);
- Lưu VP;
- Đăng website.                                                                                            Hoàng Thị Cúc
                                                                  
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website