Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2451
  • Tháng hiện tại: 4194
  • Tổng lượt truy cập: 8400285

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 6 KẾ HOẠCH THÁNG 7/2020

Đăng lúc: Thứ hai - 06/07/2020 17:53 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
KẾ HOẠCH THÁNG 7
1.Công tác số lượng, phổ cập:
- Giáo viên tiến hành điều tr kết hợp làm công tác tuyển sinh theo địa bàn đã được phân công từ ngày 6-8/7 (điều tra, thu giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, cho phụ huynh làm đơn) lập danh sách ký nộp tại đồng chí Lộc phụ trách công tác phổ cập. Lịch của PGD từ 16-20 tuyển sinh. Từ 27-30/7 Duyệt tuyển sinh tại PGD
2.Công tác kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, đồ dùng đồ chơi tại các nhóm, lớp:
- Ban kiểm kê tiến hành kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, đồ dùng, đồ chơi tại các nhóm, lớp
- Làm biên bản kiểm kê (khối MG nộp tại đồng chí Lộc, khối nhà trẻ, Dinh dưỡng nộp tại đồng chí Trang)
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp nộp tài liệu giảng dạy đã mượn đầu năm học tại đồng chí Lộc (đ/c Lộc lập danh sách cho giáo viên ký nộp)
3.Công tác chăm sóc giáo dục:
- Các lớp thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian còn lại (trẻ học từ ngày 1-8/7) đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ. Ngày 8/7 các lớp tiến hành tổng kết lớp và phát thưởng cho trẻ. Sau khi trẻ nghỉ giáo viên trả lại gối cho trẻ.
- Sau khi trẻ nghỉ giáo viên tiến hành vệ sinh chăn, giường, tủ tại lớp sạch sẽ, kiểm kê và sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. Lau chùi nhà cửa, nhà vệ sinh sạch sẽ. Nhờ phụ huynh cài chốt cửa cố định, tắt hết các cầu giao điện. Giao khóa lớp lại cho nhà trường.
3.Công tác kiểm định- Xây dựng chuẩn quốc gia.
- Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương để làm mái che khu phát triển thể chất, nhà xe, sân ở điểm trường trung tâm.
- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo, minh chứng kiểm định chất lượng chuẩn bị đề nghị đánh giá ngoài. Ngày 23/7 Phòng chỉ đạo kiểm định chất lượng-CQG
4. Đánh giá phân loại công chức, viên chức(thực hiện theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015; Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017.
+Đối tượng : Công chức (HT); Viên chức (PHT, GV,NV, HĐLĐ (HĐLĐ theo NĐ 68, hợp đồng khác có thời hạn 6 tháng/năm.
+ Hồ sơ nộp về phòng:
- Phiếu tự đánh giá (HT,PHT) theo mẫu số 2, số 3 mỗi người 2 bản
- Biên bản trích ngang nội dung cuộc họp của đơn vị 1 bản/người
- Văn bản về ý kiến công chưc, viên chức quản lý của cấp ủy đảng cùng cấp đánh giá phân loại 1 bản/người
- Văn bản nhận xét và đề nghị phân loại đối với viên chức quản lý củ a HT 1 bản/người
- Bảng tổng hợp (biểu 1, biểu 2) 1 bản
- Phiếu bổ sung lý lịch hàng năm mẫu 4a (2bản/người)
- Bản kê khai tài sản năm 2019 2 bản/ người  (Nộp vào 8/7)
5. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp:
- Đánh giá theo Công văn 837/GDĐT-TCCB ngày 4/5/2019 của PGD (Nộp Biểu 1, biểu 2, Biểu 1A, 1B) gửi 1 bản giấy và 1 bản qua hộp thư đ/c Hiền vào ngày 8/7
- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp, đánh giá xếp loại cuối năm (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tự đánh giá theo phụ lục II. (sau khi tập huấn) Đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức như mẫu củ (nộp vào ngày 3/7)
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2019 – 2020  vào ngày 3/7.
- Hội nghị đánh giá cấp phó người đứng đầu
- Xét thi đua năm học: Hội đồng thi đua sẽ tiến hành họp xét thi đua sau khi có kết quả của các tổ
- Tổng kết nhà trường ngày 14/7 (dự kiến)
+Đ/c Trang làm công tác tổ chức, Giấy mời đồng chí Yến
+Trang trí: Đ/c: Huyền, Giang, Lưu, Nhung
+Tham luận: Đ/c: Giang, Lưu (đ/c Lộc duyệt tham luận)
- Thông báo k ết quả chấm SKKN của PGD Trường MN Lâm Thủy có 12 đồng chí nộp. Kết quả đạt: 7 đồng chí (Trang, H.Hoài, Giang, Thảo, Thi, Phương, Đ.Hoài), còn lại 5 đồng chí không đạt (Lưu, Nương, Thanh, Lê Hoài, Hường)
- Bổ sung các loại hồ sơ, quyết định trong năm đầy đủ tại văn thư trước 13/7
- Báo cáo thư viện thiết bị ngày 15/7 tại đ/c Tiện PGD (Đ/c Lộc, Trang, Bằng hoàn thiện hồ sơ)
- Rà soát cá nhân đề nghị xét tặng kỹ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
6. Nộp các loại báo cáo cuối năm:
- Kết quả phân loại CC-VC
- Chuẩn nghề nghiệp HT, PHT, GV
- Đánh giá tiêu chí thi đua 6/7
- Đánh giá trang Web 8/7
- Hồ sơ ANTT- THAT-PTTNTT; THTT-HSTC     7/8
- Hồ sơ thi đua cuối năm tập thể, cá nhân 9/7. BC thành tích cá nhân
- Báo cáo tổng kết, biểu mẫu
- Kế hoạch BDTX
 KẾ HOẠCH THÁNG 7
1.Công tác số lượng, phổ cập:
- Giáo viên tiến hành điều tr kết hợp làm công tác tuyển sinh theo địa bàn đã được phân công từ ngày 6-8/7 (điều tra, thu giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, cho phụ huynh làm đơn) lập danh sách ký nộp tại đồng chí Lộc phụ trách công tác phổ cập. Lịch của PGD từ 16-20 tuyển sinh. Từ 27-30/7 Duyệt tuyển sinh tại PGD
2.Công tác kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, đồ dùng đồ chơi tại các nhóm, lớp:
- Ban kiểm kê tiến hành kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, đồ dùng, đồ chơi tại các nhóm, lớp
- Làm biên bản kiểm kê (khối MG nộp tại đồng chí Lộc, khối nhà trẻ, Dinh dưỡng nộp tại đồng chí Trang)
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp nộp tài liệu giảng dạy đã mượn đầu năm học tại đồng chí Lộc (đ/c Lộc lập danh sách cho giáo viên ký nộp)
3.Công tác chăm sóc giáo dục:
- Các lớp thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian còn lại (trẻ học từ ngày 1-8/7) đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ. Ngày 8/7 các lớp tiến hành tổng kết lớp và phát thưởng cho trẻ. Sau khi trẻ nghỉ giáo viên trả lại gối cho trẻ.
- Sau khi trẻ nghỉ giáo viên tiến hành vệ sinh chăn, giường, tủ tại lớp sạch sẽ, kiểm kê và sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. Lau chùi nhà cửa, nhà vệ sinh sạch sẽ. Nhờ phụ huynh cài chốt cửa cố định, tắt hết các cầu giao điện. Giao khóa lớp lại cho nhà trường.
3.Công tác kiểm định- Xây dựng chuẩn quốc gia.
- Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương để làm mái che khu phát triển thể chất, nhà xe, sân ở điểm trường trung tâm.
- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo, minh chứng kiểm định chất lượng chuẩn bị đề nghị đánh giá ngoài. Ngày 23/7 Phòng chỉ đạo kiểm định chất lượng-CQG
4. Đánh giá phân loại công chức, viên chức(thực hiện theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015; Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017.
+Đối tượng : Công chức (HT); Viên chức (PHT, GV,NV, HĐLĐ (HĐLĐ theo NĐ 68, hợp đồng khác có thời hạn 6 tháng/năm.
+ Hồ sơ nộp về phòng:
- Phiếu tự đánh giá (HT,PHT) theo mẫu số 2, số 3 mỗi người 2 bản
- Biên bản trích ngang nội dung cuộc họp của đơn vị 1 bản/người
- Văn bản về ý kiến công chưc, viên chức quản lý của cấp ủy đảng cùng cấp đánh giá phân loại 1 bản/người
- Văn bản nhận xét và đề nghị phân loại đối với viên chức quản lý củ a HT 1 bản/người
- Bảng tổng hợp (biểu 1, biểu 2) 1 bản
- Phiếu bổ sung lý lịch hàng năm mẫu 4a (2bản/người)
- Bản kê khai tài sản năm 2019 2 bản/ người  (Nộp vào 8/7)
5. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp:
- Đánh giá theo Công văn 837/GDĐT-TCCB ngày 4/5/2019 của PGD (Nộp Biểu 1, biểu 2, Biểu 1A, 1B) gửi 1 bản giấy và 1 bản qua hộp thư đ/c Hiền vào ngày 8/7
- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp, đánh giá xếp loại cuối năm (Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tự đánh giá theo phụ lục II. (sau khi tập huấn) Đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức như mẫu củ (nộp vào ngày 3/7)
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2019 – 2020  vào ngày 3/7.
- Hội nghị đánh giá cấp phó người đứng đầu
- Xét thi đua năm học: Hội đồng thi đua sẽ tiến hành họp xét thi đua sau khi có kết quả của các tổ
- Tổng kết nhà trường ngày 14/7 (dự kiến)
+Đ/c Trang làm công tác tổ chức, Giấy mời đồng chí Yến
+Trang trí: Đ/c: Huyền, Giang, Lưu, Nhung
+Tham luận: Đ/c: Giang, Lưu (đ/c Lộc duyệt tham luận)
- Thông báo k ết quả chấm SKKN của PGD Trường MN Lâm Thủy có 12 đồng chí nộp. Kết quả đạt: 7 đồng chí (Trang, H.Hoài, Giang, Thảo, Thi, Phương, Đ.Hoài), còn lại 5 đồng chí không đạt (Lưu, Nương, Thanh, Lê Hoài, Hường)
- Bổ sung các loại hồ sơ, quyết định trong năm đầy đủ tại văn thư trước 13/7
- Báo cáo thư viện thiết bị ngày 15/7 tại đ/c Tiện PGD (Đ/c Lộc, Trang, Bằng hoàn thiện hồ sơ)
- Rà soát cá nhân đề nghị xét tặng kỹ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
6. Nộp các loại báo cáo cuối năm:
- Kết quả phân loại CC-VC
- Chuẩn nghề nghiệp HT, PHT, GV
- Đánh giá tiêu chí thi đua 6/7
- Đánh giá trang Web 8/7
- Hồ sơ ANTT- THAT-PTTNTT; THTT-HSTC     7/8
- Hồ sơ thi đua cuối năm tập thể, cá nhân 9/7. BC thành tích cá nhân
- Báo cáo tổng kết, biểu mẫu
- Kế hoạch BDTX
 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website