Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 37
  • Hôm nay: 2369
  • Tháng hiện tại: 4112
  • Tổng lượt truy cập: 8400203

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 KẾ HOẠCH THÁNG 10

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/12/2016 10:47 - Người đăng bài viết: Nguyễn Quang Mười
Tổ chức các hoạt động chào mùng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 1. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG: Các lớp duy trì số lượng trẻ hiện có. Phối hợp với phụ huynh cho trẻ đi học chuyên cần. Thực hiện tốt công tác đón trả trẻ nghiêm túc, đúng lịch sinh hoạt..
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9
I.ƯU ĐIỂM
1. SỐ LƯỢNG:
Huy động số lư­ợng 163/163 cháu đảm bảo kế hoạch phòng giao
+ Nhà trẻ : 40 cháu/40 cháu
+ Mẫu giáo : 123/123 cháu
- Kiểm tra các điểm tr­ường về số l­ượng: Giáo viên các lớp đã huy động trẻ đến lớp đầy đủ, trẻ đến lớp chuyên cần, đều đặn, nhất là các lớp mẫu giáo.
- Các lớp đã tiến hành lập danh bạ từng lớp chính xác, đầy đủ các thông tin. 
- Nhà trường đã tổ chức điều tra trẻ khuyết tật trong độ tuổi: Không có trẻ khuyết tật
- Tổ chức ngày hội đến trường của bé ngày 5/9: Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ đúng thời gian, trang phục cô và trẻ, gọn gàng, đúng quy định, có bóng, cờ cho trẻ, với không khí sôi nổi vui vẽ.
2. CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC:
2.1 Công tác chăm sóc:
- Giáo viên dinh d­ưỡng đã thực hiện theo đúng thực đơn xây dựng, chú ý thay đổi các món ăn trong tuần cho trẻ. Đảm bảo ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tính khẩu phần ăn cho trẻ kịp thời, chính xác. Đ/c phụ trách bán trú đã bám sát kết luận số 80 của trưởng phòng để xây dựng kế hoạch bán trú phù hợp với đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp phẩm hàng ngày, hàng ngày giáo viên báo cáo số lượng trẻ ăn cho đồng chí kế toán kịp thời.
- Giáo viên các lớp đã phối hợp với giáo viên dinh dưỡng để thay đổi món ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Các lớp đã hực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong ngày, nội quy, quy chế của nhà trường, đã có kế hoạch tuyên truyền các bậc phụ huynh chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh chân - tay- miệng. Bước đầu đã đưa trẻ vào nề nếp vệ sinh, thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ. C¸c líp thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é vÖ sinh c¸ nh©n trÎ, 100% trÎ cã kh¨n riªng vµ ®­­îc r÷a tay d­ưới vßi n­ước s¹ch trÎ biÕt nhËn ®óng kh¨n cña m×nh vµ thùc hiÖn ®­ược c¸c b­ước cña quy tr×nh vÖ sinh c¸c nh©n trÎ.
- C«ng t¸c VSMT trong vµ ngoµi líp ®­ược duy tr× thư­êng xuyªn  s¹ch sÏ.
- Các lớp khối Nhỡ và khối Nhà Trẻ c©n ®o đúng thời gian qui định. C¸c líp ®· c©n ®o trÎ vµ ®ã cã b¸o c¸o kịp thời. 100% trÎ c¸c líp ®ược c©n ®o đầy đủ.
- Cân, đo chấm biểu đồ phát triển trẻ đợt 1.
+  Đ/c y tế  tổ chức cân đo trẻ và chấm biểu đồ khá chính xác.
*T chc cân đo tr
- Đồng chí nhân viên y tế đã phối hợp với giáo viên các lớp để tiến hành cân đo trẻ đầy đủ. 100% trẻ đều được cân đo theo dõi bằng biểu đồ phát triển
+ Cân nặng: Tổng số tham gia : 163 cháu/163 cháu
Số trẻ sức khỏe bình thư­ờng:   142 cháu/163 cháu tỷ lệ 87,1 %
Số trẻ SDD vừa   :                      19 cháu/163  cháu tỷ lệ 11,6%
Số trẻ SDD nặng :                       2 cháu/163  cháu tỷ lệ 1,2%
+ Chiều cao : Tổng số tham gia : 163 cháu/163 cháu                 
Số trẻ chiều cao bình th­ường:        140 cháu/163 cháu tỷ lệ  85,8%
Số trẻ Thấp còi độ 1:                    17cháu/163  cháu tỷ lệ  10,4%
Số trẻ thấp còi độ 2 :                      6 cháu/163  cháu tỷ lệ  3,7%
Suy dinh dư­ỡng trong toàn tr­ường chiếm tỷ lệ :  21cháu/163  cháu tỷ lệ 12,9%
Thấp còi trong toàn tr­ường chiếm tỷ lệ :           23cháu/163 cháu tỷ lệ 14,1%
2.2 Công tác giáo dục:
*Chỉ đạo thực hiện chương trình
- Các lớp tiến hành thực hiện chương trình học từ ngày 5/9
- Thực hiện đúng thời gian biểu các độ tuổi theo thực tế của vùng, miền.
- Giáo viên soạn bài đầy đủ tr­ước khi lên lớp, trang trí lớp, làm thêm đồ dùng dạy học. Các nhóm, lớp đã đ­ưa cháu vào nền nếp và thực hiện đúng chế độ sinh hoạt của từng độ tuổi.
* Kiểm tra các hoạt động của cô và trẻ (kiểm tra vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh môi trường, kiểm tra số lượng, nề nếp trẻ).
- Nhìn chung các lớp chú ý tập luyện và đã đưa trẻ vào nề nếp vệ sinh, học tập, trẻ các lớp mẫu giáo lớn đã có nề nếp vệ sinh và học tập tương đối ổn định, trẻ đã biết làm quen với cô và bạn trong lớp. Trẻ đến lớp vệ sinh tương đối sạch sẽ, đầu tóc, mặt mũi chân tay sạch sẽ, gọn gµng.
 - Giáo viên các lớp vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ. Một số giáo viên trang hoàng tạo môi trường trong và ngoài lớp khá đẹp và sáng tạo phù hợp với chủ đề, chủ điểm.
- Đa số các lớp đã huy động trẻ dúng độ tuổi ra lớp, điều tra và nộp đủ hồ sơ đăng ký nhập học (Bản sao giấy khai sinh, bản sao sổ hộ khẩu, đơn xin nhập học)
*Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ:
- Bồi dưỡng thao tác rữa tay lau mặt, soạn bài mẫu các tiết dạy lớp ghép 2, 3 độ tuổi. Các lớp thực hiện ch­ương trình lớp đơn và lớp ghép như kế hoạch.
- Hướng dẫn trẻ kỷ năng thao tác rữa tay, lau mặt.
- Dự giờ các lớp.
- Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường theo chủ đề chủ điểm
3.MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC:
Nhà trường đã phối hợp với trường TH&TH PTDTBT hoàn thiện hồ sơ phổ cập và hồ sơ xóa mù đúng thời gian quy định. Đồng chí nhân viên xử lý công văn báo cáo, đúng thời gian quy định.
- Vệ sinh phong quang tr­ường lớp sạch sẽ, chăm bón bồn hoa cây cảnh: các cụm lớp đã tiến hành trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh
- Tổ chức tốt buổi vui tết trung thu cho các cháu vào chiều 15/8 âm lịch (ngày 15/9) tổ chức vui vẽ, sôi nổi, các cháu hứng thú tham gia. Có đông đủ đại biểu và phụ huynh tham dự.
- Khảo sát chất l­ượng đầu năm học.
- Tổ chức thành công  hội nghị cán bộ công nhân viên chức đầu năm học, Hội nghị công đoàn trong tháng 9.
- Phân công phần hành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015 - 2016.
- Nhà trường đã củng cố kiện toàn ban phòng chống lụt bảo; Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bảo năm học 2016 – 2017 hoàn thành.
- Tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học đầy đủ
* Bầu bổ sung tổ trưởng chuyên môn: Đ/c Hồ Thị Thi (tổ trưởng chuyên môn khối MG lớn + Nhà trẻ)
* Xét nâng lương trước thời hạn: 2đ/c (Đ/c Hoàng Thị Cúc, đ/c Lê Thị Lộc đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn 9 tháng) đã được UBND huyện quyết định 
II. TỒN TẠI: 
- Nề nếp trẻ đến lớp chưa ngoan còn lộn xộn, nề nếp ăn còn rơi vãi nhiều trẻ nhà trẻ chưa tự xúc ăn, trẻ đến lớp còn khóc nhè ở các lớp nhà trẻ và lớp bé...
- Góc thiên nhiên cây xanh và hoa trồng còn nghèo nàn, tạo MT học tập trong và ngoài lớp chưa được phong phú.
 - Công tác vệ sinh trong và ngoài lớp chưa sạch sẽ, trẻ chưa có nề nếp vệ sinh, một số trẻ đi học áo quần còn bẩn, đầu tóc chưa gọn gàng
III.HƯỚNG KHẮC PHỤC:
- Giáo viên cần rèn luyện nề nếp trẻ ăn, ngũ cho trẻ, Tạo không khí vui tươi trong việc đón trả trẻ, tạo khí thế cho trẻ vui tươi đến lớp...
- Trồng, bổ sung thêm các loại hoa cây cảnh ở góc thiên, tạo MT học tập trong và ngoài lớp phong phú.
- thường xuyên vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, phối hợp với phụ huynh đưa trẻ đi học có nề nếp nhác nhở phụ huynh đưa trẻ đi học áo quần, đầu tóc gọn gàng

KẾ HOẠCH THÁNG 10
Tổ chức các hoạt động chào mùng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
1. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG:
Các lớp duy trì số lượng trẻ hiện có. Phối hợp với phụ huynh cho trẻ đi học chuyên cần. Thực hiện tốt công tác đón trả trẻ nghiêm túc, đúng lịch sinh hoạt
2. CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC:
2.1 Công tác chăm sóc:
- Kiểm tra bếp ăn bán trú, việc tổ chức bữa ăn giấc ngũ cho trẻ
- Đối với giáo viên dinh dưỡng:
+ Giáo viên dinh dưỡng thực hiện tốt công tác tiếp phẩm giao nhận thực phẩm đúng thành phần, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ. Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp sạch sẽ. Thực hiện nghiêm túc quy trình chế biến theo nguyên tắc bếp một chiều.
- Đối với giáo viên các lớp:
+Giáo viên các lớp phối hợp với nhà bếp để thay đổi món ăn cho trẻ, tổ chức bữa ăn đảm bảo thời gian, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ trước khi ăn.
- Đối với nhân viên y tế: Cần có biện pháp phối hợp với nhà bếp, giáo viên các lớp để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ.
Biện pháp:
+ Triển khai các nội dung đến các lớp, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo kiểm tra, góp ý bổ sung.
+ Nhà trường tăng cường công tác kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, việc chế biến món ăn tại các bếp, kiểm tra việc tổ chức bữa ăn giấc ngũ tại các nhóm lớp.
2.2. Chất lượng giáo dục:
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
*Yêu cầu:+ Giáo viên các lớp được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ thao quy định, các loại hồ sơ phải được bao bọc cẩn thạn và có nhãn tên.
*Biện pháp: Thông báo thời gian kiểm tra, kiểm tra toàn bộ hồ sơ của giáo viên theo quy định, nhận xét góp ý và cập nhật vào sổ nhật ký, đánh giá xếp loại hồ sơ học kỳ 1.
*Thời gian: Tuần 4
*Người phụ trách: BGH
- Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện:
*Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên. (cô Hường, cô Giang)
* Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên (cô Nương, cô Tú)
*Yêu cầu: các giáo viên được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kiểm tra đạt kết quả cao (hồ sơ, thao tác phần hành, tổ chức các hoạt động giáo dục, chất lượng trên trẻ)
*Biện pháp: Nhà trường thông báo nội dung, thời gian kiểm tra đến tận giáo viên trước 1 tuần (KTTD) 3 ngày (KTCĐ)
Thời gian: Ngày  13/10 cô Nương;   ngày 19/10 cô Tú;    ngày  18/10 cô Giang; ngày 27/10 cô Hường.
3. MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC:
 - Khảo sát chất lượng đầu năm học.
+  100% trẻ đều được tham gia khảo sát đánh giá chất lượng để đánh giá chất lượng đầu năm.
+ Giáo viên chuẩn bị nội dung và công cụ đánh giá trẻ theo các lĩnh vực phát triển.
 - Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên
 - Đánh giá trẻ 5 tuổi theo chuẩn phát triển của Bộ đợt 1:  Thời gian: Tuần 2
 - Kiểm tra việc thực hiện ch­­ương trình
 - Thao giảng cụm Trung tâm: Hoài, Thảo, Huyền (21/10). 
 - Làm đồ dùng đồ chơi chuyên đề phát triển vận động: mỗi đồng chí làm 2 cái đồ dùng đồ chơi phát triển vận động từ nguyên vật liệu tự kiếm.
 - Chỉ đạo cụm Chút Mút trồng cây làm hàng rào xung quanh
 - CBQL tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường tại MN Mai Thủy (ngày 7/10)
 - Chỉ đạo các cụm xây dựng vườn rau của bé: Cụm trưởng các cụm chủ động xin, mua giống rau, cây trồng tại các khu vực, làm đất sau đó báo cáo nhà trường thời gian làm để các đồng chí trong BGH tham gia và chỉ đạo.
- Tổ chức toạ đàm 20/10
- Đ/c nhân viên theo dõi thời gian Bộ mở phần mềm để nhập số liệu phổ cập kịp thời, chính xác
- Hoàn chỉnh hồ sơ BDTX năm học 2016 – 2015, kế hoạch 2015 – 2016.
-  Các lớp nộp báo cáo chuyên cần bé ngoan vào ngày 30 hàng tháng.
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tại trường PTDTBT Lâm thủy vào ngày 7/10. Đ/c HT tham gia dự lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 tại UBND xã Dương Thủy ngày 02/10/2016.
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: CĐ Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website