Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 8007
  • Tháng hiện tại: 8007
  • Tổng lượt truy cập: 8801182

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Đăng lúc: Thứ ba - 01/10/2019 21:01 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
   

Số: 50/QĐ-HT                                                       Lâm  Thủy, ngày 23 tháng 9 năm 2019
 
QUYẾT  ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2019 – 2020

 
   
 
                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
 
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
 Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;  Căn cứ hướng dẫn số 3936/BGD&ĐT-TTr ngày 28/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 1687/SGD&ĐT-TTr ngày 7/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Hướng dẫn số 785/HD-GDĐT ngày 16/9/2019 về việc hướng dẫn thưc hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Phòng GD và Đào tạo Lệ Thủy;  Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của trường năm học 2019 - 2020;
Căn cứ công văn số 931/GD&ĐT ngày 7/11/2016 của PGD&ĐT lệ Thủy
Xét đề nghị của tổ chuyên môn trường Mầm non Lâm Thủy,
                                     QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trường Mầm non Lâm Thủy gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học 2019 – 2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm tra.
Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3 (t/h);                                                                               
- Phòng GD&ĐT(Báo cáo);
- Đăng Websile;
- Lưu : VP.                                                                            
                                                                                                 Hoàng Thị Cúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       DANH SÁCH TỔ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC  
                                                Năm học 2019 - 2020
        
 (Kèm theo Quyết định số 50 QĐ-HT ngày 23/9/2019 của Hiệu trưởng trường MN Lâm Thủy về việc thành lập tổ kiểm tra nội bộ trường học)                  
    
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Hoàng Thị Cúc - Hiệu trưởng - Tổ trưởng
2  Lê Thị Lộc - P. Hiệu trưởng - Tổ phó - Thư ký
3 Nguyễn Thị Huyền Trang - P. Hiệu trưởng - Tổ phó
4 Hoàng Thị Hoài - Tổ trưởng MG Lớn, Nhỡ  - Tổ viên
5 Hồ Thị Thảo - Tổ phó MG Nhỡ, Lớn - Tổ viên
6 Nguyễn Thị Lệ Giang - Tổ trưởng MG Bé, Nhà trẻ       - Tổ viên
7 Trần Thị Lưu - Tổ phó MG Nhà trẻ, Bé - Tổ viên
8 Võ Văn Bằng - TT Tổ HC - Tổ viên
9 Lê Thị Ngọc Yến - Nhân viên y tế - Tổ viên
   
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website