Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 8097
  • Tháng hiện tại: 8097
  • Tổng lượt truy cập: 9676458

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH THÁNG 1 - 2020

Đăng lúc: Thứ ba - 30/06/2020 15:56 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
 
   PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                       Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
 
ĐÁNH GIÁ
                 HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC THÁNG 12/2019
 
  1. Những việc đã làm được:
1  Công tác vệ sinh học đường:
        Đã tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học và vệ sinh cá nhân trẻ.
        Các lớp đã có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và vệ sinh lớp học sạch sẽ.
        Công tác vệ sinh cá nhân trẻ được giáo viên quan tâm. Hầu hết trẻ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Các lớp mẫu giáo trẻ đã biết rửa tay bằng xà phòng theo đúng 6 bước rửa tay thường quy.
        Các lớp quản lý và xử lý tốt rác thải .
     2. Hoạt động chuyên môn:
        - Đã theo dõi sức khỏe cho 100% trẻ trong nhà trường.
        - Đã tiến hành cân đo lần 2 cho trẻ.
        - Đã chấm biểu đồ sức khỏe học sinh và ghi vào sổ theo dõi sức khỏe trẻ.
        - Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe.
          - Đã theo dõi các công văn y tế để thực hiện tốt công tác y tế học đường.
             3. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
        - Đã tiến hành kiểm thực 3 bước tại các bếp ăn tập thể cả 3 cụm. Nhân viên dinh dưỡng đã thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.
    4. Công tác tuyên truyền:
       - Đã tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh đau mắt đỏ cho trẻ trên bảng tin của các lớp và bảng tin của phòng y tế.
  1. Tồn tại hạn chế:
   - Một số trẻ còn để móng tay dài và đầu tóc chưa gọn gàng.
        - Một số cháu ăn còn để thức ăn rơi vãi ra ngoài bàn
    III. Hướng khắc phục
       - Nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm cắt móng tay cho học sinh và làm vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ gọn gàng hơn.
       - Nhắc nhở các cháu ăn từ từ hạn chế để rơi vãi cơm
.
                                               Lâm Thủy, ngày 24 tháng 12 năm 2019
                                                                           NHÂN VIÊN Y TẾ
 
 
     
                                                                                                             
                                                                              Lê Thị Ngọc Yến
 
 
 
 
PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                               Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC THÁNG 01/2020
 
        I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ THÁNG 01/2020
        1. Mục đích, yêu cầu:
        - Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và giáo viên trong nhà trường.
        - Đảm bảo Vệ sinh ATTP.
        - Đảm bảo sức khỏe cho học sinh đến trường, phòng chống và ngăn chặn các bệnh xảy ra trong trường học như bệnh tật cận thị học đường, bệnh sâu răng.
        - Đảm bảo trường học thân thiện, học sinh tích cực.
        2. Nội dung kế hoạch:
        2.1  Công tác vệ sinh học đường:
        - Công tác vệ sinh chung:  
        + Kiểm tra vệ sinh xung quanh trường học thường xuyên.
        + Quản lý và xử lý tốt rác thải nhất là ở các lớp học, giáo dục giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi. Tổ chức các hoạt động thi đua về môi trường.
        - Công tác vệ sinh cá nhân:
        + Tổ chức các buổi truyền thông giáo dục sức khỏe.
        + Tiến hành kiểm tra vệ sinh lớp học vệ sinh cá nhân trẻ thường xuyên.
        + HD rửa sạch chân tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng.
        + Thực hiện an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, rửa sạch thức ăn trước khi ăn.
        2.2. Hoạt động chuyên môn:
        - Theo dõi sức khỏe cho 100% trẻ trong nhà trường.
        - Theo dõi, phát hiện kịp thời những học sinh bị bệnh để kịp thời báo lên tuyến trên.
        - Có biện pháp ngăn chặn dịch bệnh bằng cách tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh về cách phòng tránh dịch bệnh để giảm thiểu dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe.
        - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thực hiện chương trình “Nha học đường” hướng dẫn các em chải răng đúng cách.
          - Theo dõi các công văn y tế để thực hiện tốt công tác y tế học đường.
        2.3. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
        - Tiến hành kiểm thực 3 bước tại các bếp ăn ít nhất 1 tuần 1 lần.
        - Thực hiện đầy đủ nghiêm túc sổ lưu mẫu 3 bước an toàn thực phẩm.
        2.4. Công tác tuyên truyền:
        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh răng miệng cho trẻ, không ăn quà vặt, không ăn những thức ăn có hại cho sức khỏe trẻ, hình thành cho trẻ thói quen chải răng sau khi ăn, trước và sau khi đi ngủ.
       - Tuyên truyền GDSK về phòng chống suy dinh dưỡng và ngộ độc thực phẩm cho trẻ trên bảng tin của các lớp và bảng tin của phòng y tế
 
        II. KẾ HOẠCH TUẦN TRONG THÁNG 01/2020
LỊCH TUẦN I TỪ NGÀY  30/12 - 03/01/2020
Ngày Thứ  
Nội dung thực hiện
Ghi chú
30/12 Hai Theo dõi sức khỏe trẻ
Theo dõi việc lưu mẫu thức ăn ở cụm trung tâm
 
31/12 Ba Theo dõi sức khỏe trẻ
Làm hồ sơ tại cụm trung tâm
 
1/1 Nghỉ  
2/1 Năm Nghỉ  
3/1 Sáu Nghĩ  
 
LỊCH TUẦN II TỪ NGÀY  06/1 - 10/1/2020
Ngày Thứ Nội dung thực hiện Ghi chú
06/1 Hai Theo dõi sức khỏe trẻ
Truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống suy dinh dưỡng
 
07/1 Ba Kiểm thực ba bước ở bếp cụm trung tâm
 
 
08/1 Hướng dẫn trẻ chải răng đúng cách: các lớp cụm trung tâm  
9/1 Năm Theo dõi sức khỏe trẻ
Kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân lớp MG nhỡ Tăng Ký B.
 
10/1 Sáu Theo dõi sức khỏe trẻ
Tổng vệ sinh toàn trường.
 
 
LỊCH TUẦN III TỪ NGÀY 13/1 - 17/1/2020
Ngày Thứ Nội dung thực hiện Ghi chú
13/1 Hai Theo dõi, kiểm tra lưu mẫu nhà bếp.
Kiểm tra vệ sinh môi trường cụm Eo bù
 
14/1 Ba Kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học lớp MG Bé Tăng Ký
Theo dõi sức khỏe trẻ.
 
15/1 Kiểm tra VSATTP trong các khâu chế biến thực phẩm nhà bếp cụm Trung tâm
Theo dõi sức khỏe trẻ.
 
16/1 Năm Theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ.
Hướng dẫn trẻ chải răng đúng cách: các lớp cụm Bạch Đàn
 
17/1 Sáu Theo dõi sức khỏe trẻ.
 
 
 
LỊCH TUẦN IV TỪ NGÀY  20/1 - 24/1/2020
Ngày Thứ Nội dung thực hiện Ghi chú
20/1 Hai Kiểm thực ba bước ở bếp cụm Trung tâm
Theo dõi sức khỏe trẻ
 
21/1 Ba Kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân lớp lớn Tăng  Ký  
22/1 Truyền thông về ngộ độc thực phẩm.  
23/1 Năm Theo dõi sức khỏe trẻ
 Báo cáo đánh giá họa động y tế tháng 1/2020 và kế hoạch tháng 02/2020 lên BGH nhà trường.
 
24/1 Sáu Lao động vệ sinh toàn trường.  
 
LỊCH TUẦN V TỪ NGÀY  27/1 - 31/1/2020
Ngày Thứ Nội dung thực hiện Ghi chú
27/1 Hai Theo dõi sức khỏe trẻ.  
28/1 Ba Kiểm tra vệ sinh môi trường cụm Bạch Đàn
Kiểm thực ba bước ở bếp Bạch Đàn
 
29/1 Theo dõi sức khỏe trẻ  
30/1 Năm Theo dõi sức khỏe trẻ
Kiểm tra vệ sinh cá nhân lớp nhà trẻ Tăng Ký
 
31/1 Sáu Lao động vệ sinh toàn trường.  
 
            HIỆU TRƯỞNG                                                      NHÂN VIÊN Y TẾ
 
 
 
            Hoàng Thị Cúc                                                      Lê Thị Ngọc Yến
 
 
 
Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Yến
Nguồn tin: NV- Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website