Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 110
  • Hôm nay: 561
  • Tháng hiện tại: 11682
  • Tổng lượt truy cập: 9134418

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/05/2018 08:31 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4/2018
A. ƯU ĐIỂM:
I. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG – PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRẺ.
- Giáo viên các lớp đã huy động trẻ đến lớp, duy trì số lượng trẻ đi học chuyên cần 169 cháu (trong đó NT 44 cháu, MG 125 cháu).
- Đ/c NVVP đã tiến hành cập nhật hoàn chỉnh danh sách học sinh vào các loại hồ sơ sổ sách.
II. CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ.
 * Đối với giáo viên dinh dưỡng:
- Giáo viên dinh dưỡng thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với giáo viên đứng lớp theo dõi bữa ăn của trẻ để có sự điều chỉnh thực đơn và khẩu phần ăn phù hợp, giúp trẻ ăn hết suất theo quy định.
- Ngày 04/4 trung tâm Y tế huyện đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn điểm trường trung tâm đạt kết quả tốt (Đã góp ý: Mẫu lưu nên theo quyết định 1246/ QĐ BYT ngày 31/3/2017 về lưu mẫu). Ngày 20/4 có 7 đồng chí (Yến, Thanh, Thảo, Thi, Nhị, Phương, Nương) đã tham gia tập huấn xác nhận kiến thức ATTP tại trường MN Kim Thủy.
   *Đối với giáo viên các lớp:
- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt mùa hè. Đảm bảo nề nếp thói quen vệ sinh, ăn ngũ cho trẻ. Đã có sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên dinh dưỡng để có sự điều chỉnh thực đơn hàng ngày. Chú ý chăm sóc những trẻ suy dinh dưỡng... thực hiện nghiêm túc quy định của nhà bếp. Tuyệt đối không cho trẻ ngủ trực tiếp dưới sàn nhà
- Làm tốt công tác chăm sóc trẻ của nhóm lớp mình phụ trách, có biện pháp phối hợp với phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho trẻ tốt. 
  *Đối với nhân viên y tế:
- Cùng nhà trường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra việc giao nhận thực phẩm và tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng tại các lớp, kiểm tra vệ sinh các bếp ăn và vệ sinh lớp học, vệ sinh trẻ hàng ngày, tham gia vệ sinh phong quang trường lớp đảm bảo sạch sẽ và không có ngộ độc dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách và các nội dung theo kế hoạch số 204 ngày 30/3/2018 của PGD về công tác chuẩn bị kiểm tra y tế trường học.
*Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kì cho trẻ lần 2
+ Giáo viên thông báo với phụ huynh thời gian tổ chức khám sức khỏe trẻ để phụ huynh đưa đón trẻ đến trường đầy đủ
+ Nhà trường chỉ đạo nhân viên y tế phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kì cho 100% trẻ. Nhân viên y tế, giáo viên ghi vào sổ sức khỏe trẻ, tập hợp báo cáo với nhà trường đúng thời gian quy định. Giáo viên chủ nhiệm thông báo với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ. Tỷ lệ trẻ mắc bệnh có giảm so với lần trước.
2.CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
a.Kiểm tra một số hoạt động của cô và trẻ:
- Nhà trường tiến hành kiểm tra đột xuất một số hoạt động của trẻ và việc tổ chức một số hoạt động của giáo viên
- Kiểm tra chất lượng chữ cái và chữ số đối với trẻ 5 tuổi ở các lớp
b.Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ y tế, hồ sơ PHT:
+ Các tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch của tổ theo tháng, bám vào kế hoạch của chuyên môn để xây dựng kế hoạch của tổ. Có biên bản họp cụ thể
  + Đồng chí nhân viên y tế xây dựng kế hoạch cụ thể, có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, cập nhật sổ sách đầy đủ.
+ PHT có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định công văn 844 của PGD
c.Kiểm tra, chỉ đạo đánh giá trẻ
*Đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn:
+ 100% trẻ 5 tuổi đều được tham gia đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển của Bộ
+ Giáo viên chuẩn bị đầy đủ bộ công cụ đánh giá, có đầy đủ phiếu đánh giá ở lớp, phiếu dành cho phụ huynh
+ Các chỉ số đánh giá phải là những nội dung trẻ đã được học
+ Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, ôn luyện kiến thức cho trẻ để đánh giá trẻ
Kết quả:
*Đánh giá trẻ cuối độ tuổi, khảo sát chất lượng học kì 2
+100% trẻ đều được đánh giá, khảo sát chất lượng các lĩnh vực
+ Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đánh giá, khảo sát trẻ (Đồ dùng theo các nội dung hoạt động học, các loại biểu mẫu, phiếu)
+ Các thành viên tham gia khảo sát đánh giá đúng thực chất kiến thức trẻ từng độ tuổi
+ Báo cáo kịp thời, chính xác
d.Kiểm tra hồ sơ giáo viên:
-Giáo viên các lớp được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, các loại hồ sơ phải được bao bọc cẩn thận và có nhãn tên.
e.Kiểm tra toàn diện chuyên đề:
*Kiểm tra toàn diện: cô lê Hoài
*Kiểm tra chuyên đề: cô Thu, cô Phương
Giáo viên nhận thức tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tốt, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện khá nghiêm túc quy chế, nội qui của ngành và nhà trường đề ra, đảm bảo ngµy giê công lao ®éng.
Đạo đức tác phong tốt, có lối sống lành mạnh vui vẻ.
N¾m v÷ng ch­¬ng tr×nh, ND, mục tiêu giáo dục về kiÕn thøc, kü n¨ng c¸c ho¹t ®éng CSGD trÎ.
- Thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n:
+ Cã ®ñ bé hå s¬ theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ tr­êng mÇm non, sæ s¸ch ®­îc vi tÝnh hãa cÈn thËn, đẹp mắt
+ Thùc hiÖn nghiªm tóc ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch CSGD trÎ.
+ So¹n bµi ®Çy ®ñ, rá rµng, ®óng ND,PP ®¶m b¶o mục tiêu gi¸o dôc.
+ Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.
   III.CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN              
- Một số lớp làm khá đẹp sử dụng phù hợp vào tiết dạy và các hoạt động chơi
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ GV năng lực còn hạn chế
- BD thông qua việc đánh giá trẻ
- BDTX: NDBD 3; (MD 31:15T)
HD sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non
1. Giới thiệu một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non;
2. Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm thông dụng cho trẻ mầm non;
3. Thực hành sử dụng một số phần mềm thông dụng cho trẻ mầm non.
VI.CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Nhà trường tiếp tục tham mưu với địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm Trung tâm. Tham mưu với lãnh đạo các cấp xin kinh phí mua sắm cơ sở vật chất chuẩn bị cho điểm trường mới.
 V. MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC
- Rà soát chuẩn bị - Kiểm tra đánh giá phong trào thi đua, Nhà trường thành lập đoàn tự kiểm tra trường học an toàn
- Chỉ đạo nhân viên y tế, giáo viên các lớp tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ (Nhân viên y tế sưu tầm các nội dung, hình ảnh liên quan đến phòng chống đuối nước tuyên tryền trên Wesite của trường và trên góc tuyên truyền của nhà trường, giáo viên các lớp tuyên truyền thông qua các giờ đón, trả trẻ, tuyên truyên trên góc tuyên truyền của lớp) với nhiều bài viết, hình ảnh nội dung phong phú.
- Nhà trường tiến hành kiểm tra đột xuất một số hoạt động của trẻ và việc tổ chức một số hoạt động của giáo viên
  -  Các lớp thường xuyên vệ sinh phong quang trường lớp, đồ dùng đồ chơi sạch sẽ
- Trang trí tạo môi trường, trồng góc thiên nhiên. Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh
- Các lớp tích cực và chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác phòng kiểm tra chuyên đề tốt.
- Đ/c văn phòng, đ/c Hiên: Làm hồ sơ kiểm định chất lượng, cập nhật phần mềm
KT: Hoàn thiện các loại hồ sơ chứng từ kế toán (báo cáo cân đối kinh phí quý 1/2018)
 
KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018
(Những công việc trọng tâm trong tháng)
I.CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG, PHỔ CẬP:
- Yêu cầu:
+ Giáo viên duy trì và ổn định số lượng hiện có
+ Có biện pháp phối hợp để huy động trẻ đến lớp, duy trì số lượng trẻ đi học chuyên cần.
+ Tiếp tục điều tra số trẻ từ 0-6 tuổi tại địa bàn mình phụ trách một cách chính xác để nhà trường làm kế hoạc phát triển. Giáo viên điều tra trẻ và thu giấy khai sinh đối với những trẻ chưa có giấy khai sinh để thuận tiện trong công tác tuyển sinh.
- Biện pháp:
+ Giáo viên phối hợp với phụ huynh động viên phụ huynh đưa trẻ đi học chuyên cần, đều và đúng giờ. Giáo viên tiến hành điều tra từ ngày 3-5/5 ngày 5/5 nộp tại đồng chí nhân viên văn phòng tổng hợp làm kế hoạch.
II. CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ.
1.Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
-Yêu cầu:
* Đối với giáo viên dinh dưỡng:
- Giáo viên dinh dưỡng cần thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thực hiện tốt quy trình bếp một chiều, thực hiện tốt công tác tiếp phẩm, chia ăn.
   *Đối với giáo viên các lớp:
- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt mùa hè. Đảm bảo nề nếp thói quen vệ sinh, ăn ngũ cho trẻ.
- Làm tốt công tác chăm sóc trẻ của nhóm lớp mình phụ trách, có biện pháp phối hợp với phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho trẻ. 
  *Đối với nhân viên y tế:
- Cùng nhà trường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra việc giao nhận thực phẩm và tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng tại các lớp, kiểm tra vệ sinh các bếp ăn và vệ sinh lớp học, vệ sinh trẻ hàng ngày, tham gia vệ sinh phong quang trường lớp.
- Tuyên truyền về phòng chống đuối nước trong mùa hè cho trẻ, phòng chống dịch bệnh mùa hè. Phối hợp với phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho những trẻ bị mắc bệnh qua đợt khám sức khỏe định kì.
- Biện pháp:
+ Triển khai nội dung đến các lớp, các giáo viên. Nhà trường trực tiếp chỉ đạo kiểm tra góp ý bổ sung
+ Nhà trường tiến hành kiểm tra bếp ăn bán trú tại các bếp. Kiểm tra công tác giao nhận thực phẩm, vệ sinh môi trường, tổ chức bữa ăn, giấc ngũ cho trẻ.
- Người phụ trách: HT, PHT, Nhân viên y tế
2.CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
a.Kiểm tra việc tổ chức bữa ăn giấc ngũ cho trẻ:
- Yêu cầu:
- Nhà trường tiến hành kiểm tra đột xuất việc tổ chức bữa ăn giấc ngủ cho trẻ
- Giáo viên tổ chức tốt bữa ăn giấc ngũ cho trẻ không để trẻ nằm ngủ dưới sàn nhà, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ khi ăn và khi ngủ, vệ sinh trước khi ăn và sau khi ăn, sau khi ngủ dậy
          - Biện pháp: Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất các lớp
- Thời gian:  Tuần  1
           - Người phụ trách:  PHT        
b. Kiểm tra chất lượng các lớp 5 tuổi
- Yêu cầu:
+ 100% trẻ 5 tuổi đều được tham gia kiểm tra đánh giá các nôi dung chuyển giao (chữ cái, chữ số, khối, hình)
+ Giáo viên chuẩn bị đầy đủ bộ công cụ kiểm tra, đánh giá
- Biện pháp:
+ Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, ôn luyện kiến thức cho trẻ để nhà trường kiểm tra, đánh giá trẻ
+ Nhà trường tiến hành về tận các lớp kiểm tra kết quả đánh giá chất lượng trẻ
- Thời gian: Tuần 2
- Người phụ trách: PHT, TTCM
3 MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC
-.Kiểm tra hồ sơ kế toán: Nhân viên kế toán chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, chứng từ theo quy định, các loại hồ sơ phải được bao bọc cẩn thận và có nhãn tên.
-. Kiểm kê tài sản, tài liệu, đồ dùng đồ chơi của các lớp: Giáo viên sắp xếp đầy đủ các loại tài sản, đồ dùng dụng cụ học tập và tài liệu giảng dạy của lớp, tài sản của bếp theo sổ theo dõi tài sản để thuận tiện trong việc KT
 - Người phụ trách: PHT + NVKT
- Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị các điều kiền để tổ chức tổng kết năm học, tổ chức 1/6 cho trẻ và lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi.
+ Giáo viên các cụm chủ động phân công các tiết mục theo kịch bản lễ hội để tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ thuần thục. Phân công người dẫn chương trình. Giáo viên các cụm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như: Khẩu hiệu, trang trí, bàn ghế, loa máy, đại biểu...để tổ chức tốt lễ ra trường và ngày Quốc tể thiếu nhi 1/6 cho trẻ.
+ Trang phục của học sinh (áo quần mùa hè, có cờ, bóng, hoa), giáo viên trang phục lễ hội (áo dài)
+ Tổ chức tổng kết theo quy trình kịch bản tổng kết cuối năm và theo tinh thần long trọng, sôi nỗi để lại ấn tượng tốt cho học sinh và phụ huynh.
+ BGH phân công chỉ đạo lịch tập kịch bản, công tác tổ chức, phụ trách điều kiện, kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị, mời đại biểu thông báo thời gian địa điểm tại cụm trung tâm. Phân công trách nhiệm cho các thành viên chỉ đạo và thực hiện.
     - Thời điểm tiến hành:  Sáng ngày 1/6 các cụm tự tổ chức theo cụm
          - Người phụ trách:   + Chỉ đạo chung: Hiệu trưởng
                                       + Phụ trách điều kiện: P.HT + NV
- Triển khai kế hoạch tháng 5 của ngành
- Tham gia các hoạt động mừng sinh nhật Bác Hồ 19/5
- Triển khai viết SKKN (những đ/c đăng ký thi đua tiến hành viết SKKN, bản thành tích nộp cho nhà trường ngày 15/5).
- Tiếp tục làm tốt công tác PCCC, thực hiện tốt ATGT, ATTT trường học trong nhà trường đánh giá chấm điểm cuối năm học báo cáo PGD.
- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp, đánh giá xếp loại cuối năm.
- Xét thi đua năm học
- Tổng kết nhà trường ngày 25/5 (dự kiến)
- Tổng kết trẻ các lớp tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và làm lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi.
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2017 – 2018  vào ngày 18/5.
- Tham gia học tập xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cùng đoàn PGD Lệ Thủy (Đ/c Cúc, Hiên) Ngày 5/5
- Các đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng tại UBND xã Ngân Thủy từ 7 giờ 30 ngày 8-11/5.
 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website