Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 125
  • Hôm nay: 2511
  • Tháng hiện tại: 13632
  • Tổng lượt truy cập: 9136368

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HÈ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 21/09/2017 11:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Quang Mười
I. Công tác phát triển số lượng, Phổ cập: - Công tác tựu trường (Huy động số lượng theo kế hoạch đã duyệt). * Yêu cầu: - Giáo viên rà soát lại số lượng trẻ trong độ tuổi ở trên địa bàn để huy động số lượng trẻ đảm bảo. Giáo viên điều tra số lượng trẻ từ 0-6 tuổi theo địa bàn mình phụ trách (ngày 2/8) sau khi điều tra xong đối chiếu với đồng chí Huyền văn phòng.
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HÈ 2017
1. Công tác trực hè của giáo viên:
* Ưu điểm:
- Đa số giáo viên chấp  hành tốt, đảm bảo thời gian quy định trước khi giao ca kiểm tra tài sản, quyét dọn khu vực trung tâm, chăm sóc bồn hoa cây cảnh ở cụm trung tâm.
- Các điểm trường bảo quản tài sản tốt, không xảy ra mất mát gì.
2. Tuyển sinh tại trường, duyệt tuyển sinh tại phòng giáo dục : 
+ Công tác tuyển sinh; Nhà trường triển khai tuyển sinh đúng thời gian của phòng : Từ ngày 3/7 đến 6/7. Thu giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, đơn nhập học.
+ Tuyển sinh tại phòng giáo dục ngày 27/7:  Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ, đúng thủ tục và được thống nhất theo tuyển sinh của nhà trường. Số lượng đảm bảo theo Quyết định 2719/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển quy mô số lượng, trường lớp học sinh năm học 2017-2018.
+ Tổng số cháu : 162 cháu :  với 10 nhóm lớp; trong đó:
* Nhà trẻ : 03 nhóm/40 cháu  tại bản mới, Chút Mút, Bạch Đàn
* Mẫu giáo : 07 lớp/122 cháu
3 tuổi : 39 cháu, 4 tuổi : 39 cháu, 5 tuổi  : 44 cháu
3. Xây dựng kế hoạch phát triển cho năm học 2017 - 2018.
* Ưu điểm:
- Nhà trường đã dựa vào điều kiện thực tế của địa phương, cùng với UBND xã để xây dựng kế hoạch phát triển cho nhà trường phù hợp. Duyệt ngày 28/7/2017
+Đội ngũ: Kế hoạch giao: Tổng số 21; Trong đó: CBQL: 3; NV: 2; GV: 16; Hợp đồng nhân viên dinh dưỡng: 2. Cụ thể:
*GVMG: Trung tâm: 6; Tân Ly: 3; Bạch Đàn: 1; Eo Bù: 2
*GVNT: Trung tâm: 2; Bạch Đàn: 1; Eo Bù: 1
+ Thu phụ huynh để trả lương cho nhân viên dinh dưỡng 2000đ/trẻ/ngày
+ Số lượng:
+ Tổng số cháu : 162 cháu :  với 10 nhóm lớp; trong đó:
* Nhà trẻ : 03 nhóm/40 cháu  tại bản mới, Chút Mút, Bạch Đàn
* Mẫu giáo : 07 lớp/122 cháu
3 tuổi : 39 cháu, 4 tuổi : 39 cháu, 5 tuổi  : 44 cháu
4. Các công việc khác:
- Nộp báo cáo đầy đủ về phòng giáo dục kịp thời, số liệu chính xác.
- Giáo viên tham gia học các lớp đại học MN tham gia đầy đủ (TCCT: Đ/c Lộc; ĐHMN: Đ/c Thu, Huyền).
- Công tác thi đua phòng GD xét có kết quả : CSTĐCS : 02 đ/c (Thi, Giang)
- Tập thể: Trường đạt LĐTT 
-  LĐTT : 13 đ/c (Theo danh sách đề nghị của nhà trường)


KẾ HOẠCH THÁNG 8/2017
I. Công tác phát triển số lượng, Phổ cập:
- Công tác tựu trường (Huy động số lượng theo kế hoạch đã duyệt).
          * Yêu cầu:
- Giáo viên rà soát lại số lượng trẻ trong  độ tuổi ở trên địa bàn để huy động số lượng trẻ đảm bảo. Giáo viên điều tra số lượng trẻ từ 0-6 tuổi theo địa bàn mình phụ trách (ngày 2/8) sau khi điều tra xong đối chiếu với đồng chí Huyền văn phòng.
- Huy động 100% trẻ 5 tuổi vào lớp để đảm bảo phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.
          * Biện pháp:
+ Nhà trẻ : 03 nhóm : 40 cháu ( Bản Mới : 20 cháu thực hiện CT 24 -  36 tháng, Chút Mút : 10 cháu , Bạch Đàn : 10 cháu
- Gắn chỉ tiêu thi đua vào việc huy động số lượng
+ Mẫu giáo Lớn xà khía:    19 cháu     Thực hiện chương trình GDMN
+ Mẫu giáo Nhỡ Xà Khía    19  cháu    Thực hiện chương trình GDMN
+ Mẫu giáo Bé Xà Khía       20 cháu     Thực hiện chương trình GDMN
+ Mẫu giáo Lớn Tân Ly      15 cháu     Thực hiện chương trình GDMN
+ Mẫu giáo Nhỡ Tân Ly      17 cháu     Thực hiện chương trình ghép 2 độ tuổi
+ Mẫu giáo Nhỡ Bạch Đàn  13 cháu     Thực hiện chương trình ghép 3 độ tuổi
+ Mẫu giáo Lớn Eo Bù        19 cháu     Thực hiện chương trình ghép 3 độ tuổi  
* Thời gian tựu trường:  Ngày 10/8/2017; thời gian học chương trình chính thức ngày 21/8/2017
- Kiểm tra số lượng học sinh đến lớp.
- Sau ngày tựu trường các lớp lập danh sách học sinh của lớp mình nộp tại đồng chí Huyền văn phòng
II. Chất lượng:
1. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục sức khỏe:
1.1 Chỉ đạo nhân viên hợp đồng thực phẩm.
*Yêu cầu:
Tiến hành hợp đồng thực phẩm theo đúng nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm và có uy tín, chất lượng
*Biện pháp:
+ Liên hệ với các nhà cung cấp thực phẩm để ký hợp đồng thực phẩm tại các khu vực
Giáo viên dinh dưỡng thông báo cho nhà cung cấp thực phẩm đến hợp đồng với nhà trường
- Tiến hành hợp đồng thực phẩm: Giáo viên tiến hành kí kết hợp đồng thực phẩm với các chủ mua bán có uy tín
*Thời gian: Tuần 3 (ngày 18/8)
+ Tiến hành tổ chức ăn bán trú toàn trường từ ngày 21/8/2017. Giáo viên dinh dưỡng phải mua thực phẩm đúng theo hợp đồng.
1.2 Chỉ đạo vệ sinh đồ dùng đồ chơi, trang trí môi trường, vệ sinh cá nhân, kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp.
* Yêu cầu:
- Tất cả CB,GV,NV tham gia vệ sinh tại các điểm trường. Sau khi toàn trường vệ sinh xong giáo viên các lớp tự vệ sinh sạch sẽ của lớp mình, lau chùi đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ. Trang trí nhóm lớp theo các góc hoạt động, chú ý góc vận động. Nhà trường hổ trợ mỗi lớp 300 000đ /lớp để trang trí
- Giáo viên dọn vệ sinh phong quang sạch sẽ, sắp xếp nhóm lớp gọn gàng, ngăn nắp.
- Rèn luyện nề nếp thói quen vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ, nhắc nhở phụ huynh vệ sinh mặt mũi chân tay sạch sẽ cho trẻ trước khi đến lớp.
- Trồng hoa, cây xanh ở khu vực trung tâm và các điểm trường lẻ.
* Biện Pháp:
- Lao động vệ sinh, trồng hoa, cây xanh ở khu vực trung tâm sau đó vệ sinh các bản lẽ.
* Thời gian:
- Ngày 7 - 9/8 làm vệ sinh phong quang trường lớp, sắp xếp trang trí các lớp, làm đồ dùng đồ chơi trồng hoa, cây xanh ở các điểm trường, rào khuôn viên và trồng cây xanh ở Bản Chút Mút.
* Thành phần: Toàn bộ CB, NV, giáo viên
2. Chất lượng giáo dục:
-  Thực hiện chương trình bắt đầu ngày 21/8 theo Quyết định số 2623/QĐ- UBND ngày 25/7/2017của UBND Tỉnh,
-  Kiểm tra, chỉ đạo  lớp trang trí tạo môi trường học tập phù hợp với chủ đề.
- Kiểm tra việc xây dựng chương trình các độ tuổi.
* Yêu cầu:
- Tất cả giáo viên cùng tham gia xây dựng sau đó các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chịu trách nhiệm rà soát lại kế hoạch năm, kế hoạch các giờ hoạt động chuyển cho chuyên môn xem lại và thống nhất. Các lớp nộp tài liệu giảng dạy.
- 02 Đ/c Phó hiệu trưởng chuẩn bị nội dung bồi dưỡng
          * Biện pháp:
 - Bồi dưỡng xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới sau khi chỉnh sửa cho cả 3 độ tuổi, nhà trẻ, lựa chọn nội dung phù hợp với độ tuổi. Xem lại chương trình các độ tuổi, chương trình ghép để in phát cho các đ/c giáo viên soạn bài.
          * Thời gian và thành phần:
- Từ ngày 3-6/8 
- Thàn phần : Toàn bộ giáo viên tham gia.
- Địa điểm: Tổ chức bồi dưỡng tại trường
III. Công tác cơ sở vật chất:
- Kiểm kê, xây dựng kế hoạch mua sắm một số hạng mục CSVC, đồ dùng học
tập theo kế hoạch đã duyệt.
+ Nhà trường tiến hành kiểm kê tài sản, tài liệu đồ dùng học tập, đồ dùng vệ sinh đầu năm của từng nhóm lớp sau đó giáo viên lên dự trù mua sắm các hạng mục cần mua của nhóm lớp mình phụ trách nộp lại tại đ/c Hiên phụ trách chuyên môn. Nhà trường rà soát lại các hạng mục cần mua sắm và mua sắm kịp thời trước khi vào năm học mới. Các lớp trực tiếp đăng ký các loại cần mua sắm. Để  02 đ/c PHT mua nhưng phải có hóa đơn đỏ nộp cho kế toán cập nhật.
IV. Công tác khác:
- Chỉ đạo và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để khai giảng năm học mới.
- Tập kịch bản lễ hội để khai giảng ở các cụm:   Cụm trung tâm Đ/c Hiên, Thảo, Nương, H.Hoài ( Tập cả cô và trẻ)
- Hợp đồng các giáo viên, nhân viên tại trường.
+ Hiện tại nhà trường được UBND huyện giao biên chế là 23 đ/c nhưng đến thời điểm hiện tại có 18 CB,GV,NV trường còn thiếu 05 giáo viên, GVDD (2 GV đặc cách chưa có quyết đinh, 3 GV hợp đồng) và hợp đồng 01 nhân viên dinh dưỡng  trả lương từ nguồn xã hội hóa của phụ huynh và huyện hổ trợ. Nay nhà trường lập tờ trình gửi phòng nội vụ huyện chuẩn y hợp đồng giáo viên. Sau khi có công văn hướng dẫn hợp đồng nhà trường sẽ tiến hành hợp đồng giáo viên nhân viên.
- Họp Phụ huynh các nhóm, lớp. Họp ban đại diện cha mẹ học sinh.
Nội dung : Đánh giá kết quả năm học 2016 – 2017,  kế hoạch năm học mới, cam kết an toàn giao thông, đưa đón con trong những ngày bảo, lũ lụt, tuyên truyền công tác nuôi dạy con theo khoa học, phòng chống một số bệnh thường gặp ở trẻ, bầu BCH phụ huynh.
+ Tiền ăn của trẻ 11.500đ/ngày (trong đó 10 000đ tiền ăn của trẻ và 1 500đ tiền thuê cô nuôi), giáo viên chủ nhiệm các lớp trực tiếp thu tiền ăn và phải báo ăn cho cô dinh dưỡng trước 8 giờ để mua thực phẩm và nấu cơm, nếu phụ huynh và giáo viên không báo cắt trẻ nghỉ thì giáo viên chịu trách nhiệm bù tiền trong ngày đó.
   Kế hoạch thu nộp :
+ Tiền đồ dùng học tập của trẻ thu theo công văn 1196 của UBND huyện lớp Lớn : 300,000đ/cháu/năm, lớp Nhỡ, Bé, Nhà trẻ : 250.000đ/năm/cháu
+ Tiền vệ sinh bán trú : 8.000đ/1 tháng /9 tháng.
+ Số tiền các lớp thu được nộp cho đ/c Lộc thủ quỹ.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ
- Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt, cháy nổ
- Họp chi bộ, Công đoàn, Chi Đoàn.
- Dự hội nghị tổng kết năm học tại phòng giáo dục ngày 24/8, tại Sở ngày 23/8.
- Nộp các loại báo cáo đầy đủ và kịp thời về phòng giáo dục.
- Kiểm tra lạp hệ thống điện các cụm, tủ lạnh, cửa phòng vệ sinh cụm trung tâm để hoàn thành trước lúc tựu trường.
- Tập 3 tiết mục văn nghệ tham gia Dạ hội khuyến học xã (2 tiết mục của cô và 01 tiết mục của trẻ). Đ/c H.Hoài phụ trách
- Đ/c: Bằng hướng dẫn giáo viên làm hồ sơ chế độ chính sách đầu năm cho trẻ, kiểm tra lại hệ thống điện các lớp
- Đ/c Thi : Làm đơn đề nghị nâng lương thường xuyên nộp cho nhà trường
- Đ/c: Nương, Phương làm đơn xin chuyển nghạch chính thức
- Các lớp dò danh sách hộ nghèo, cận nghèo nộp cho kế toán trước ngày 18/8.
Phân công giáo viên đứng lớp:
+ Nhà trẻ:
- Nhóm 24 – 36 tháng bản Mới : Cô Lưu, Huyền
- Nhóm 24 – 36 tháng bản Bạch Đàn : Thu, Hằng
 - Nhóm 24 – 36 tháng bản Chút Mút :  Cô Đ.Hoài
+ Mẫu giáo :
- Lớp Mẫu giáo Lớn Xà Khía :   Cô Nương
- Lớp Mẫu giáo Nhỡ Xà Khía:  Cô Hường, Cô Thảo
- Lớp Mẫu giáo bé Xà Khía:     Cô Phương
- Lớp Mẫu giáo Lớn Tân Ly:    Cô H.Hoài
 - Lớp Mẫu giáo Nhỡ Tân Ly:    Cô Thanh
- Lớp Mẫu giáo Nhỡ Bạch Đàn : Cô Lệ Giang
- Lớp Mẫu giáo Lớn Eo Bù:       Cô Nhị, cô Thi
- Dinh dưỡng : Cô Chính: Cụm trung tâm
                         Cô Hằng: cụm Bạch Đàn
                         Cô Thịnh: cụm Chút Mút
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website