Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 525
  • Tháng hiện tại: 16072
  • Tổng lượt truy cập: 8412163

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Nhà trường
 

KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2018

Đăng lúc: 10:43 - 09/02/2018

+ Giáo viên duy trì và ổn định số lượng hiện có + Có biện pháp phối hợp để huy động trẻ đến lớp sau khi nghỉ tết, duy trì số lượng trẻ đi học chuyên cần trong thời tiết rét đậm rét hại.

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2017 KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2018

Đăng lúc: 15:42 - 10/01/2018

+ Giáo viên duy trì và ổn định số lượng hiện có + Có biện pháp phối hợp để duy trì số lượng trẻ đi học chuyên cần trong thời tiết mùa đông . + Điều tra cập nhật số liệu trẻ trong độ tuổi, củ soát lại kế hoạch Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi ở đơn vị nhằm duy trì một cách vững chắc kết quả phổ cập đã đạt được.

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11 KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2017

Đăng lúc: 09:18 - 12/12/2017

- Yêu cầu: + Giáo viên duy trì và ổn định số lượng hiện có + Có biện pháp phối hợp để duy trì số lượng trẻ đi học chuyên cần trong thời tiết chuyển sang mùa đông.

KẾ HOẠCH NHÀ TRẺ THEO TT28 MỚI

Đăng lúc: 15:30 - 06/12/2017

Kế hoạch Nhà trẻ áp dụng theo TT 28 mới Bộ phận chuyên môn nhà trường nắm bắt để thực hiện

KẾ HOẠCH HỘI THI “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: 16:03 - 01/12/2017

Thực hiện công văn Số 2239 SGDĐT-GDMN, ngày 27/10/2017 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn Kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018”; Công văn số 970/GD&ĐT-MN ngày 03/10/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc kế hoạch tổ chức hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-201;

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10 KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2017

Đăng lúc: 19:53 - 06/11/2017

Giáo viên duy trì và ổn định số lượng hiện có Có biện pháp phối hợp để duy trì số lượng trẻ đi học chuyên cần trong thời tiết chuyển sang mùa đông.

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: 08:08 - 02/11/2017

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non; Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX;

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Đăng lúc: 16:26 - 01/11/2017

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: 09:25 - 19/10/2017

Căn cứ biên bản duyệt kế hoạch phát triển năm học 2017 – 2018 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của nhà trường; Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Trường mầm non Lâm Thủy xây dựng kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị như sau:

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đăng lúc: 16:04 - 18/10/2017

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014 /NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013”

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: 15:47 - 18/10/2017

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; - Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ NĂM HỌC 2017 - 2018

Đăng lúc: 15:44 - 18/10/2017

Căn cứ Thông tư số 23/TT-BCA về xây dựng trường học an toàn về ANTT; các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trường học an toàn về an ninh trật tự (ANTT) tỉnh Quảng Bình; Thực hiện công văn số 848/GD-ĐT ngày 9 tháng 10 năm 2017 về việc triển khai xây dựng trường học an toàn về ANTT năm học 2017 – 2018;

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: 15:32 - 18/10/2017

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 ban hành quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non. Căn cứ thông tư liên tịch số 22/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở mầm non.

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường Năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: 15:21 - 18/10/2017

I. Mục đích 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh và ý thức tự giác chấp hành, nêu gương việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

KẾ HOẠCH PHỐI KẾT HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ HỘI PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: 15:07 - 18/10/2017

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non, quy định chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và hội cha mẹ trẻ; Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 1 năm 2011 về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2017

Đăng lúc: 11:51 - 06/10/2017

1. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG, PHỔ CẬP: Các lớp duy trì số lượng trẻ hiện có. Các nhóm trẻ tiếp tục huy động số lượng trẻ vào lớp. Phối hợp với phụ huynh cho trẻ đi học chuyên cần. Thực hiện tốt công tác đón trả trẻ nghiêm túc, đúng lịch sinh hoạt.

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8 KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2017

Đăng lúc: 11:43 - 06/10/2017

Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 72 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2-9. Tổ chức tốt ngày toàn dân đ­ưa trẻ đến tr­ường.

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

Đăng lúc: 10:43 - 03/10/2017

PHẦN THỨ NHẤT A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017 I. Quy mụ phỏt triển GDMN và phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi. Nhà tường có 10 nhóm lớp, trong đó 07 lớp mẫu giỏo, 03 nhúm trẻ 24 – 36 thỏng tuổi. + Nhà trẻ : 03 nhúm với 40 chỏu/ 102 chỏu , tỷ lệ 39,2%

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HÈ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017

Đăng lúc: 11:01 - 21/09/2017

I. Công tác phát triển số lượng, Phổ cập: - Công tác tựu trường (Huy động số lượng theo kế hoạch đã duyệt). * Yêu cầu: - Giáo viên rà soát lại số lượng trẻ trong độ tuổi ở trên địa bàn để huy động số lượng trẻ đảm bảo. Giáo viên điều tra số lượng trẻ từ 0-6 tuổi theo địa bàn mình phụ trách (ngày 2/8) sau khi điều tra xong đối chiếu với đồng chí Huyền văn phòng.

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4 KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2017

Đăng lúc: 10:59 - 16/05/2017

I.CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG, PHỔ CẬP: - Yêu cầu: + Giáo viên duy trì và ổn định số lượng hiện có + Có biện pháp phối hợp để huy động trẻ đến lớp, duy trì số lượng trẻ đi học chuyên cần...

1 2  Trang sau
 

Liên kết website