Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 54
  • Hôm nay: 4520
  • Tháng hiện tại: 4520
  • Tổng lượt truy cập: 9385684

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 26-10-2023 10:42:36 AM | Đã xem: 519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 01-12-2021 09:19:48 AM | Đã xem: 523 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 01-12-2021 09:18:42 AM | Đã xem: 445 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 06-01-2021 08:52:14 PM | Đã xem: 992 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 30-06-2020 09:51:51 PM | Đã xem: 12701 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công văn chỉ đạo , Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 27-11-2019 04:12:56 PM | Đã xem: 791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 25-10-2019 02:22:21 PM | Đã xem: 843 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 25-10-2019 02:21:20 PM | Đã xem: 880 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 30-08-2018 10:24:24 AM | Đã xem: 975 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non; Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX; Căn cứ Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Đăng lúc: 29-08-2018 03:51:53 PM | Đã xem: 3791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 22-08-2018 04:32:36 PM | Đã xem: 948 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng lúc: 22-08-2018 02:42:19 PM | Đã xem: 740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên

BIỂU MẪU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

BIỂU MẪU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Đăng lúc: 08-03-2018 07:35:55 AM | Đã xem: 1266 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên

BIỂU MẪU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

BIỂU MẪU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

Đăng lúc: 08-03-2018 07:31:25 AM | Đã xem: 874 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên

BIỂU MẪU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG

BIỂU MẪU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG

Đăng lúc: 08-03-2018 07:29:29 AM | Đã xem: 757 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên

BIỂU MẪU BDTX DÀNH CHO CẤP HỌC

BIẨU MẪU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN DÀNH CHO CẤP HỌC

Đăng lúc: 08-03-2018 07:27:44 AM | Đã xem: 748 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên

THÔNG TƯ 26 BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

THÔNG TƯ 26 BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Đăng lúc: 08-03-2018 07:25:01 AM | Đã xem: 674 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên

CÔNG VĂN 698 HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

CÔNG VĂN 698 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Đăng lúc: 08-03-2018 07:21:53 AM | Đã xem: 810 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 2018

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non; Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX; Căn cứ Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Đăng lúc: 09-02-2018 11:19:27 AM | Đã xem: 1473 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bồi dưỡng thường xuyên
 

Liên kết website