Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 307
  • Tháng hiện tại: 5851
  • Tổng lượt truy cập: 3005100

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

CV 298 HƯỚNG DẪN SƠ KẾT 2 NĂM TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GD LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Đăng lúc: Thứ hai - 07/05/2018 18:10 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị CúcUBND HUYỆN LỆ THUỶ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 298 /GDĐT- MN
V/v Hướng dẫn sơ kết 2 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Lệ Thuỷ, ngày 07 tháng  5  năm 2018

 
          Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non trong toàn huyện.
Thực hiện Công văn số 785/SGDĐT- GDMN ngày 3 tháng 5 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn sơ kết 02 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:
1. Các trường Mầm non trên địa bàn tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề theo Kế hoạch số 218/GDĐT- MN ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Phòng GD&ĐT về Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020.  
2. Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai chuyên đề (theo đề cương đính kèm).
Báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (cấp học Mầm non) trước ngày 11/5/2018 qua 2 hệ thống thông tin:
- Theo đường thư điện tử cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền 
- Theo đường Công văn có đầy đủ chữ ký, dấu đỏ, số Công văn theo đúng quy định thể thức văn bản.
 
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và nộp báo cáo đúng thời  gian quy định./.
  
Nơi nhận:
- Như Kính gửi (t/h);
- Lưu: VT, MN.
         KT. TRƯỞNG PHÒNG
           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
                                      (Đã ký)
    
                               Võ Thị Tường Vy
 
 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số    /GDĐT -MN ngày   tháng  5 năm 2018 của Phòng  GD&ĐT Lệ Thuỷ)
 
          1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1.1. Công tác quản lý, chỉ đạo   
a) Việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn…
b) Việc kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ thực hiện chuyên đề, đặc biệt là đối với các đơn vị vùng miền núi, khó khăn.
c) Tóm tắt những ưu điểm, khó khăn, hạn chế, giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chuyên đề tại địa phương.
1.2.  Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề
a) Số lớp xây dựng điểm cấp trường
b) Đánh giá kết quả
- Tóm tắt kết quả đạt được
- Những ưu điểm
- Những hạn chế, khó khăn, giải pháp
c) Đề xuất, kiến nghị
1.3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
a) Nội dung, hình thức bồi dưỡng chuyên đề cho CBQL, GVMN
STT Cấp thực hiện
 
Nội dung Hình thức
(Tập trung, qua mạng, riêng/lồng ghép hội thảo tập huấn ND khác, sinh hoạt chuyên môn, hình thức khác ….)
Kết quả
( - Số lần tập huấn;
  - Số lớp tập huấn
- Số CBQL, GVM được tham gia tập huấn;
  - Kinh phí tập huấn;
  - Kết quả đạt được về nhận thức và thực hiện của CBQL, GVMN….)
1 Cơ sở GDMN      
b) Đánh giá kết quả 
- Tóm tắt kết quả đạt được
- Những hạn chế, khó khăn
- Giải pháp
- Đề xuất, kiến nghị
1.4. Tổ chức hội thảo chuyên đề
a) Nội dung, hình thức, kết quả
STT Cấp thực hiện
 
Nội dung Hình thức
(Tập trung, qua mạng, riêng/lồng ghép hội thảo tập huấn ND khác ….)
Kết quả
 - Số lần hội thảo;
- Số CBQL, GVMN được tham gia hội thảo;
 - Kinh phí tổ chức hội thảo;
 - Kết quả đạt được qua hội thảo cho CBQL, GVMN (nâng cao nhận thức và thực hiện, chia sẻ, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện chuyên đề….)
1 Cơ sở GDMN      
c) Đánh giá kết quả
- Tóm tắt kết quả đạt được
- Những hạn chế, khó khăn, giải pháp
c) Đề xuất, kiến nghị
1.5. Kết quả thực hiện các Tiêu chí kèm theo Kế hoạch số 396/KH-SGDĐT
a) Những kết quả đạt được, những sáng tạo của địa phương trong thực hiện 5 nội dung của chuyên đề:
 - Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học;
- Xây dựng kế hoạch giáo dục;
- Đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ;
- Đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm GDLTLTT;
- Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tập trung xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm.
b) Những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân
c) Giải pháp 
d) Đề xuất, kiến nghị
          1.6. Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”
a) Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện theo Kế hoạch 2239/SGDĐT- GDMN của Sở GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo tổ chức Cuộc thi
b) Nội dung, hình thức; thời gian tổ chức thực hiện
c) Đánh giá kết quả 
- Kết quả đạt được
- Những khó khăn, hạn chế
d) Giải pháp
e) Đề xuất, kiến nghị
1.7. Công tác tuyên truyền
STT Cấp thực hiện Nội dung Hình thức Kết quả
1 Phòng GDĐT      
2 Cơ sở GDMN      
a) Đánh giá kết quả
- Kết quả đạt được
- Những hạn chế, khó khăn, giải pháp
b) Đề xuất, kiến nghị
          2. ĐÁNH GIÁ CHUNG
2.1. Kết quả nổi bật
2.2. Khó khăn, hạn chế
          3. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG
3.1.  Đối với Sở GD&ĐT, UBND tỉnh.
3.2.  Đối với Bộ GD&ĐT.
 

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website