Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 94
  • Khách viếng thăm: 71
  • Máy chủ tìm kiếm: 23
  • Hôm nay: 7752
  • Tháng hiện tại: 7752
  • Tổng lượt truy cập: 8753914

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

CV 310 TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TTTH

Đăng lúc: Thứ năm - 10/05/2018 16:04 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
 UBND HUYỆN LỆ THỦY
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số:310 /GDĐT
V/v tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

         Lệ Thủy, ngày 09 tháng 5 năm 2018
Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT.            
 
Thực hiện Công văn số 833/SGDĐT ngày 07/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học; Công văn số 904/UBND-GDĐT ngày 04/5/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
          2. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xử lý nghiêm khắc các cán bộ, giáo viên thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, giáo dục học sinh, để ngăn chặn các vụ việc bạo lực học đường; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 8077/2007/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.
3. Triển khai nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 904/UBND-GDĐT ngày 04/5/2018 của UBND huyện về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học; Kế hoạch số 736/KH-GDĐT ngày 26/9/2017 của Phòng GD&ĐT về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 249/GDĐT ngày 03/4/2017 của Phòng GD&ĐT về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 240/GDĐT ngày 17/4/2017 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh; Công văn số 993/SGDĐT-CTrTT ngày 07/11/2017 của Phòng GD&ĐT về việc tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các trường học, cơ sở giáo dục và các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT trong thời gian qua.
4. Phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường đối với việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.
5. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống thông qua giảng dạy tích hợp vào các môn học, thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các câu lạc bộ phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
6. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học; hoàn thiện và thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong tất cả các cơ sở giáo dục; tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học; ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong các cơ sở giáo dục.
7. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức, hội - đoàn thể, chính quyền địa phương nhất là tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát và giáo dục học sinh để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường. Có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức gây gổ, đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường; phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để nhà trường và gia đình có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa nhà trường với Công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội để phối hợp quản lý, giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết.
8. Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.
9. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và Trưởng phòng GD&ĐT nếu để xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn trường học.
Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi (t/h);
- Trưởng phòng (b/c);
- Các PTP, CV, CB (p/h);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, TVTB.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
 
 
 
Võ Thị Tường Vy
 
 

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website