Rss Feed

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1542
  • Tháng hiện tại: 58752
  • Tổng lượt truy cập: 2317954

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 05-01-2021 09:33:51 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé
Đăng lúc: 02-10-2019 06:59:49 AM | Đã xem: 256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé
Đăng lúc: 09-09-2019 04:20:16 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5

(Thời gian thực hiện từ ngày: 29/04 – 17/05/2019) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 33, 34, 35.

Đăng lúc: 17-05-2019 09:58:41 AM | Đã xem: 315 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4

(Thời gian thực hiện từ ngày: 01/04 – 26/04/2019) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 29, 30, 31, 32.

Đăng lúc: 17-05-2019 09:56:38 AM | Đã xem: 335 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 03/2019 KHỐI MẪU GIÁO BÉ CHỦ ĐỀ: TGTV (3 TUẦN) + PTGT (1 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 04/03 – 29/03/2019) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 25, 26, 27, 28.

Đăng lúc: 07-03-2019 03:46:26 PM | Đã xem: 309 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 02/2019 KHỐI MẪU GIÁO BÉ CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT (2 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 18/02 – 01/03/2019) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 23, 24.

Đăng lúc: 07-03-2019 03:43:55 PM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 01/2019 CHỦ ĐỀ: TGĐV (4 TUẦN) + TGTV (1 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 31/12 – 01/02/2019) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 18, 19, 20, 21, 22.

Đăng lúc: 07-03-2019 03:40:40 PM | Đã xem: 251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 KHỐI MẪU GIÁO BÉ CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP (4 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 03/12 - 28/12/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 14, 15, 16, 17.

Đăng lúc: 07-03-2019 03:26:50 PM | Đã xem: 253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 KHỐI MẪU GIÁO BÉ CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP (4 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 03/12 - 28/12/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 14, 15, 16, 17.

Đăng lúc: 07-03-2019 03:26:44 PM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2018 KHỐI MẪU GIÁO BÉ CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH (2 TUẦN) + NGHỀ NGHIỆP (2 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 05/11 - 30/11/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 10, 11, 12, 13.

Đăng lúc: 07-03-2019 03:24:20 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10/2018 KHỐI BÉ

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN (3 TUẦN) + GIA ĐÌNH (1 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 01/10 - 02/11/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 6, 7, 8, 9.

Đăng lúc: 01-10-2018 04:15:03 PM | Đã xem: 278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9/2018 - MG BÉ

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON (2 TUẦN) + BẢN THÂN (2 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 03/09 - 28/09/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 2, 3, 4, 5.

Đăng lúc: 06-09-2018 03:15:30 PM | Đã xem: 321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8/2018

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON (1 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 27/08 - 31/08/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 1

Đăng lúc: 06-09-2018 03:12:39 PM | Đã xem: 287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé
Đăng lúc: 06-09-2018 11:22:10 AM | Đã xem: 277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé
Đăng lúc: 06-09-2018 11:20:42 AM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé
Đăng lúc: 06-09-2018 10:06:55 AM | Đã xem: 244 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 4

CHỦ ĐỀ: PTGT (2 TUẦN) + HTTN (2 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 02/04 – 27/04/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 29,30,31,32.

Đăng lúc: 17-04-2018 06:50:46 PM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 3

CHỦ ĐỀ: TGTV (3 TUẦN) + PTGT (1 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 01/01 – 02/02/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 25,26,27,28.

Đăng lúc: 21-03-2018 11:00:46 AM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 2

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT (2 TUẦN) (Thời gian thực hiện từ ngày: 05/02 – 02/03/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm: 23,24.

Đăng lúc: 21-03-2018 10:58:58 AM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo bé
1 2  Trang sau
 

Liên kết website