Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 3297
  • Tháng hiện tại: 5529
  • Tổng lượt truy cập: 3004778

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 27-12-2021 04:17:44 PM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 05-01-2021 10:35:04 PM | Đã xem: 299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 02-10-2019 08:56:03 AM | Đã xem: 521 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ , Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 02-10-2019 07:58:39 AM | Đã xem: 351 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : 1 NGÀY HỘI 8/3 + THỰC VẬT ( 2 TUẦN) + GIAO THÔNG (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 4/3 đến ngày 29/3/2019 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm (tuần 25,26,27,28)

Đăng lúc: 07-03-2019 03:48:40 PM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 18/22 đến ngày 1/3/2019 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 23,24)

Đăng lúc: 07-03-2019 03:46:11 PM | Đã xem: 283 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT (4 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 3/12 đến ngày 21/12/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 18,19,20,21,22)

Đăng lúc: 07-03-2019 03:43:45 PM | Đã xem: 251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP (4 TUẦN) Thời gian thực hiện (từ ngày 3/12 đến ngày 8/12/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm (tuần 14,15,16,17)

Đăng lúc: 07-03-2019 03:38:25 PM | Đã xem: 246 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 NĂM HỌC 2018 -2019 CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH ( 2 TUẦN) + NGHỀ NGHIỆP (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 5/11 đến ngày 30/11/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 10,11,12,13)

Đăng lúc: 07-03-2019 03:34:22 PM | Đã xem: 342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10/2018 KHỐI NHỠ

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 1 TUẦN) + BẢN THÂN (2 TUẦN) + TT (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 1/10 đến ngày 19/10/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 6,7,8,9)

Đăng lúc: 01-10-2018 05:18:23 PM | Đã xem: 354 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9/2018

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 2 TUẦN) + BẢN THÂN (2 TUẦN) Thời gian thực hiện (từ ngày 3/9 đến ngày 28/9/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 2,3,4,5)

Đăng lúc: 06-09-2018 03:58:51 PM | Đã xem: 321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8/2018

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 1)

Đăng lúc: 06-09-2018 03:55:39 PM | Đã xem: 311 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 03:47:19 PM | Đã xem: 390 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 03:44:29 PM | Đã xem: 373 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 11:09:16 AM | Đã xem: 339 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 4

CHỦ ĐỀ : GIAO THÔNG ( 2 TUẦN) + NƯỚC, HTTN (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 2/4 đến ngày 27/4/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 29,30,31,32)

Đăng lúc: 17-04-2018 07:52:21 PM | Đã xem: 285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 3

CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT ( 2 TUẦN) + 1 NGÀY HỘI 8/3 + GIAO THÔNG (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 5/3 đến ngày 30/3/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 25,26,27,28)

Đăng lúc: 21-03-2018 11:17:25 AM | Đã xem: 285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 2

CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT ( 2TUẦN + 1T TẾT NĐ ) Thời gian thực hiện ( từ ngày 29/1 đến ngày 16/2/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 22,23,24)

Đăng lúc: 21-03-2018 11:15:37 AM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 1

CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT ( 4 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 1/1 đến ngày 26/1/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 18,19,20,21)

Đăng lúc: 21-03-2018 11:13:41 AM | Đã xem: 311 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 12

CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP ( 3 TUẦN ) Thời gian thực hiện ( từ ngày 4/12 đến ngày 22/12/2017 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 15,16,17)

Đăng lúc: 21-03-2018 11:11:53 AM | Đã xem: 323 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
1 2  Trang sau
 

Liên kết website