Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 2797
  • Tháng hiện tại: 70798
  • Tổng lượt truy cập: 2472384

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 05-01-2021 05:35:04 PM | Đã xem: 197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 02-10-2019 03:56:03 AM | Đã xem: 413 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ , Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 02-10-2019 02:58:39 AM | Đã xem: 298 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : 1 NGÀY HỘI 8/3 + THỰC VẬT ( 2 TUẦN) + GIAO THÔNG (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 4/3 đến ngày 29/3/2019 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm (tuần 25,26,27,28)

Đăng lúc: 07-03-2019 10:48:40 AM | Đã xem: 242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 18/22 đến ngày 1/3/2019 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 23,24)

Đăng lúc: 07-03-2019 10:46:11 AM | Đã xem: 243 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT (4 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 3/12 đến ngày 21/12/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 18,19,20,21,22)

Đăng lúc: 07-03-2019 10:43:45 AM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP (4 TUẦN) Thời gian thực hiện (từ ngày 3/12 đến ngày 8/12/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm (tuần 14,15,16,17)

Đăng lúc: 07-03-2019 10:38:25 AM | Đã xem: 202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 NĂM HỌC 2018 -2019 CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH ( 2 TUẦN) + NGHỀ NGHIỆP (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 5/11 đến ngày 30/11/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 10,11,12,13)

Đăng lúc: 07-03-2019 10:34:22 AM | Đã xem: 281 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10/2018 KHỐI NHỠ

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 1 TUẦN) + BẢN THÂN (2 TUẦN) + TT (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 1/10 đến ngày 19/10/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 6,7,8,9)

Đăng lúc: 01-10-2018 12:18:23 PM | Đã xem: 291 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9/2018

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 2 TUẦN) + BẢN THÂN (2 TUẦN) Thời gian thực hiện (từ ngày 3/9 đến ngày 28/9/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 2,3,4,5)

Đăng lúc: 06-09-2018 10:58:51 AM | Đã xem: 282 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8/2018

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 1)

Đăng lúc: 06-09-2018 10:55:39 AM | Đã xem: 265 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 10:47:19 AM | Đã xem: 327 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 10:44:29 AM | Đã xem: 324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 06:09:16 AM | Đã xem: 299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 4

CHỦ ĐỀ : GIAO THÔNG ( 2 TUẦN) + NƯỚC, HTTN (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 2/4 đến ngày 27/4/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 29,30,31,32)

Đăng lúc: 17-04-2018 02:52:21 PM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 3

CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT ( 2 TUẦN) + 1 NGÀY HỘI 8/3 + GIAO THÔNG (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 5/3 đến ngày 30/3/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 25,26,27,28)

Đăng lúc: 21-03-2018 06:17:25 AM | Đã xem: 247 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 2

CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT ( 2TUẦN + 1T TẾT NĐ ) Thời gian thực hiện ( từ ngày 29/1 đến ngày 16/2/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 22,23,24)

Đăng lúc: 21-03-2018 06:15:37 AM | Đã xem: 233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 1

CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT ( 4 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 1/1 đến ngày 26/1/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 18,19,20,21)

Đăng lúc: 21-03-2018 06:13:41 AM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 12

CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP ( 3 TUẦN ) Thời gian thực hiện ( từ ngày 4/12 đến ngày 22/12/2017 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 15,16,17)

Đăng lúc: 21-03-2018 06:11:53 AM | Đã xem: 271 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 11

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH ( 1 TUẦN ) + NGHỀ NGHIỆP (3 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 6/11 đến ngày 3/11/2017 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 11,12,13,14)

Đăng lúc: 21-03-2018 06:10:10 AM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
1 2  Trang sau
 

Liên kết website