Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 8050
  • Tháng hiện tại: 8050
  • Tổng lượt truy cập: 8801225

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NỘP CỦA PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ vào biên bản họp thống nhất các khỏan thu nộp theo quy định và theo thỏa thuận giữa nhà trường-BCHHCMHS-phụ huynh năm học 2017-2018, Căn cứ các văn bản hướng dẫn của UBND huyện và Phòng GD&ĐT.

Đăng lúc: 10-01-2018 09:54:04 AM | Đã xem: 656 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

TIÊU CHUẨN THI ĐUA TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Luật thi đua, khen th­ưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội khoá XI; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều Luật thi đua, khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen th­ưởng;

Đăng lúc: 19-10-2017 05:30:47 AM | Đã xem: 915 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 theo TT09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đăng lúc: 16-10-2017 06:04:46 AM | Đã xem: 686 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 theo TT09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đăng lúc: 16-10-2017 05:54:01 AM | Đã xem: 723 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018 theo TT09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đăng lúc: 16-10-2017 05:38:27 AM | Đã xem: 673 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Công khai Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 theo TT09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đăng lúc: 16-10-2017 05:29:15 AM | Đã xem: 621 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NỘP LIÊN QUAN ĐẾN HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018

Năm học 2017-2018 trường Mầm non Lâm Thủy đã tiến hành thỏa thuận một số khoản thu nộp liên quan đến học sinh; các khản thu nộp này đã được tất cả phụ huynh và UBND xã nhất trí.

Đăng lúc: 06-10-2017 04:33:56 AM | Đã xem: 798 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018
 

Liên kết website