Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 28
  • Thành viên online: 1
  • Hôm nay: 2166
  • Tháng hiện tại: 3909
  • Tổng lượt truy cập: 8400000

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

Quy che hoat dong cua BTTND năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ ba - 17/04/2018 18:30 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
 
 LĐLĐ HUYỆN LỆ THỦY           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS MẦM NON LÂM THỦY                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:    / QĐ-CĐCS                                       Lâm Thủy, ngày 28 tháng 9 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 -2019
 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
 
      Căn cứ luật thanh tra số 22/4/QH 11 ngày 15/6/2004 chương II, Mục II;
      Căn cứ Nghị định 99/2005 /NĐ-CP ngày 28 /7/ 2005 Hướng dẫn và thi hành một số điều luật thanh tra về tổ chức hoạt động của BTTND;
      Căn cứ Thông tư số 04/2006/ TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 12/5 /2006 của BTC- BTTD - UBMTTQVN- TLĐLĐVN;
      Căn cứ vào kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018,
 QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Nay công nhận Ban thanh tra nhân dân gồm các ông bà có tên sau:
           1. Đ/c: Hồ Thị Thi                            Trưởng ban
           2. Đ/c: Nguyễn Thị Huyền                Ban viên – Thư kí
           3. Đ/c: Hồ Thị Thảo                       Ban viên
     Điều 2. Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức theo đúng chức năng của mình trong nhiệm kỳ 2017-2019; được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành và theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
     Điều 3. Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                               
 
Nơi nhận:                                                              TM. BCH CÔNG ĐOÀN
- Như Điều 3 (t/h);                                                                   CHỦ TỊCH
- Lưu CĐ trường.                                                                                        
                                                                                                
 
                                                                                            Nguyễn Thị Hiên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĐLĐ HUYỆN LỆ THUỶ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CĐCS MN LÂM THUỶ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

                                                                Lâm Thủy, ngày 29 tháng 9 năm 2017
 
 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN .
Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-CĐCS ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Công đoàn trừơng Mầm non Lâm Thủy
 
      Căn cứ Luật thanh tra số 22/2004/QH 11, ngày 15/6/2004, chương IV, mục 2, ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước;
      Căn cứ điều 25 Nghị định 99/NĐ - CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của BTTND;
     Căn cứ thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006 của Bộ tài chính - Ban thường trực UBTWMTTQVN;   
      Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của đơn vị, Ban thanh tra nhân dân đề ra quy chế hoạt động như sau:
1. VỀ NHIỆM VỤ GIÁM SÁT:
     - Giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ pháp luật, các quy chế chuyên môn, các quy chế, quy định của đơn vị.
     - Giám sát việc xây dựng, mua sắm các trang thiết bị.
     - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị đầu năm,    
     - Giám sát việc khiếu nại.
     - Giám sát bếp ăn bán trú của 3 cụm
2. NHIỆM VỤ KIỂM TRA:
     - Khi Hội nghị cán bộ công chức quyết định.
     - Khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của đoàn viên trong đơn vị.
     - Ban thanh tra nhân dân kiểm tra xong phải báo cáo cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở, thông báo cho quần chúng trong đơn vị biết.
     - Hàng quý báo cáo tình hình hoạt động của ban TTND với Ban chấp hành công đoàn một lần, một năm báo cáo trước Hội nghị công chức một lần.
          3. QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN.
    - Khi thực hiện kiểm tra, giám sát yêu cầu thủ trưởng và cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.
    - Được hưởng các quyền lợi theo quy định.
    - Tiếp nhận các ý kiến của quần chúng để xem xét và kiểm tra, lập biên bản trong các vụ việc giám sát.
4. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG.
    - Làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số.
    - Phân công:
        + Đồng chí  Hồ Thị Thi - Trưởng ban : Phụ trách chung.
        + Đồng chí  Nguyễn Thị Huyền   - Uỷ viên: Giám sát việc thực hiện nội quy; quy chế; thực hiện các cuộc vận động, đơn thư kiếu nại và một số công việc khác khi được phân công
       + Đồng chí  Hồ Thị Thảo  - Uỷ viên thực hiện việc giám sát việc xây dựng, mua sắm, thu chi .
          Quy chế này được thông qua trước toàn thể hội đồng nhà trường. Nếu trong quá trình thực hiện chưa phù hợp tiếp tục điều chỉnh.                                     
              TM. BCH CĐ                                                           TM. BTTND
                Chủ tịch                                                                    Trưởng ban
                               
                          
 
        Nguyễn Thị Hiên                                                              Hồ Thị Thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hiên
Nguồn tin: CTCĐ- Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website