Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 75
  • Khách viếng thăm: 72
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 13723
  • Tháng hiện tại: 13723
  • Tổng lượt truy cập: 9238058

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 01-11-2018 04:46:36 PM | Đã xem: 4007 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019
Đăng lúc: 01-11-2018 04:38:48 PM | Đã xem: 6997 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019
Đăng lúc: 01-11-2018 04:34:54 PM | Đã xem: 1573 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019
Đăng lúc: 01-11-2018 04:26:05 PM | Đã xem: 1508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019
Đăng lúc: 30-09-2018 04:26:47 PM | Đã xem: 771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2018-2019

QUY CHẾ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ vào công văn 260/VTLTNN - NVĐP ngày 6 tháng 5 năm 2005 của cục văn thư lưu trữ nhà nước;

Đăng lúc: 30-09-2018 04:15:03 PM | Đã xem: 1054 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2018-2019

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào Luật công đoàn và Bộ luật lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào công văn số 394/CĐGDVN- BGD&ĐT thỏa thuận giữa Công đoàn giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành giáo dục;

Đăng lúc: 30-09-2018 03:17:57 PM | Đã xem: 1925 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2018-2019

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào điều lệ trường Mầm Non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT; Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản có liên quan đến ngành học,

Đăng lúc: 30-09-2018 03:02:48 PM | Đã xem: 1394 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Pháp lệnh Công chức số 01/1998/PL ngày 26 tháng 02 năm 1998 của UBTVQH;

Đăng lúc: 30-09-2018 02:51:08 PM | Đã xem: 1351 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2018-2019

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung, sữa đổi Điều lệ trường mầm non;

Đăng lúc: 30-09-2018 02:41:11 PM | Đã xem: 1208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2018-2019
 

Liên kết website