Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

 • Đang truy cập: 39
 • Hôm nay: 1249
 • Tháng hiện tại: 28323
 • Tổng lượt truy cập: 8174923

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN TRÚ NĂM HỌC 2018-2019

Đăng lúc: Thứ năm - 01/11/2018 16:38 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
PHÒNG GD & ĐT LỆ THUỶ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
      
       Số:     /QĐ-HT                                      Lâm Thủy, ngày 01 tháng 10 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
   Về việc Ban hành Quy chế thực hiện bán trú nhà trường MN Lâm Thủy
 

HIỆU TR­ƯỞNG TRƯ­ỜNG MẦM NON LÂM THỦY:
 
 Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số 44/2010/TT-BGDDT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo về việc sữa đổi bổ sung một số Điều lệ Trường mầm non; Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo Quyết định “Về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non”;
Căn cứ kế hoạch triển khai bán trú tại các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy;
Căn cứ các Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT; của Sở GD&ĐT Quảng Bình; Phòng GD&ĐT Lệ Thủy và bậc học Mầm non;
 Căn cứ vào Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học ngày 29/9/2018 của nhà trường và tình hình, điều kiện thực tế của trường Mầm non Lâm Thuỷ;
 
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Ban hành  kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện bán trú của trường Mầm non Lâm Thủy”.
      Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
      Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà tr­ường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
             Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯ­ỞNG                                             
            - Nh­ư điều 3;                                                                                 
            - L­ưu VP.                                                                                                
 
                                                                                                             Hoàng Thị Cúc
 
 
 
 
PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 

     Số:   /QC-MNLT                                 Lâm Thuỷ, ngày 01 tháng 10 năm 2018
 
QUY CHẾ
THỰC HIỆN BÁN TRÚ CỦA NHÀ TRƯỜNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số    / QĐ-HT ngày  01/10/2018 của Hiệu trưởng Trường MN Lâm Thủy về việc ban hành quy chế thực hiện bán trú ở trường Mầm non Lâm Thủy)
 
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Ban chỉ đạo bán trú xây dựng kế hoạch bán trú và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.
          Điều 2. Các đ/c trong Ban chỉ đạo cùng với GV- NV thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch đề ra.
          Điều 3. Giao cho đồng chí PHT làm công tác chỉ đạo bán trú: Xây dựng kế hoạch, kiểm tra định kỳ và đột xuất; giải quyết các vấn đề đột xuất của bán trú.
 
Chương II: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỈ  ĐẠO BÁN TRÚ
          Điều 4. Trách nhiệm Ban chỉ đạo.
1. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác bán trú; trực tiếp chỉ đạo công tác bán trú ở 3 điểm trường .
          2. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra NVDD, GV, NVYT  thực hiện theo các quy trình tổ chức bán trú.
          3. Xử lý các trường hợp vi phạm của GV, NVDD về các nội quy của trường, lớp vượt thẩm quyền của giáo viên, nhân viên thực hiện bán trú.
 
Chương III: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN DINH DƯỠNG
          Điều 5. Nhân viên dinh dưỡng.
        1. Nhân viên dinh dưỡng hợp đồng nấu ăn tại trường phải có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định hiện hành: như Bằng, giấy chứng nhận kiến thức về VSATTP, giấy khám sức khỏe dành cho nhân viên dinh dưỡng …
        2. Nhân viên dinh dưỡng đầu tóc, quần áo gọn gàng, móng tay phải được cắt ngắn, không đeo trang sức ở tay khi đang thi hành công việc ở bếp ăn, đảm bảo sức khỏe tốt, không mắc các bệnh da liễu và bệnh về đường hô hấp.
        3. Khi thực hiện công việc phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến.
        4. Nhân viên dinh dưỡng không được tự ý cho người lạ vào bếp khi chưa có sự đồng ý của BGH nhà trường.
        5. Nhân viên dinh dưỡng phải nắm chính xác số lượng trẻ ăn trong ngày để đảm bảo chế độ ăn cho trẻ.
- Nhận tiền ăn của trẻ theo số phiếu tại đ/c cụm trưởng hoặc cụm phó (bán phiếu ăn theo từng cụm) của trường vào chiều hôm trước.
       6. Lên thực đơn trong ngày, đi chợ mua theo bảng dự kiến, dựa vào số trẻ trong ngày để điều chỉnh bảng thực phẩm cần mua trong ngày và mua các thực phẩm theo hợp đồng đã ký. (Trường hợp không có thực phẩm theo thực đơn dự kiến NVDD phải báo ngay cho Ban chỉ đạo bán trú để có biện pháp phù hợp), có sự đồng ý của BCĐ nhân viên dinh dưỡng mới thực hiện thực đơn mới.
       7. Nhân viên dinh dưỡng phải thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm và ở sổ giao nhận ít nhất có 3 chữ ký.
       8. Nhân viên dinh dưỡng thực hiện sơ chế, chế biến, chia ăn theo quy trình bếp 1 chiều.
       9. Chia ăn cho trẻ theo định lượng quy định.
       10. Nhân viên dinh dưỡng không được cắt xén khẩu phần ăn của trẻ, nấu đúng số lượng trẻ đến lớp và nấu theo thực đơn BGH đã duyệt
        11. Nhân viên dinh dưỡng vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài bếp ăn.
        12. Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà bếp.
        13. Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
        14. Công việc của Nhân viên dinh dưỡng trong 1 ngày:
TT Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Ghi chú
1 7h00-8h15 - Tiếp phẩm, đi chợ
- Các  lớp báo ăn
- Vệ sinh đồ dùng
- Nấu nước sôi
- Nấu cơm
- NV chính
 
 
 
2 8h15-8h30 - Tiếp phẩm (cân đong TP) GV- NV chính + Kế toán  cụm + BGH  
3 8h30-9h45 - Làm sạch thực phẩm - sơ chế - Chế biến NV chính  
4 9h45- 10h - Nhúng bát, đồ dùng chia ăn bằng nước sôi
- Lên định lượng chia ăn
- NV chính
 
 
 
5 10h-1015h - Chia cơm,
- Thức ăn mặn và canh
NV chính
 
 
6 10h15-11h00 - VS đồ dùng nhà bếp
- Chế biến Thức ăn GV
NV chính  
7 13h30- 15h00 - Chế biến và chia quà xế NV chính  
8 15h00- 16h30 - Tính khẩu phần
- Vệ sinh đồ dùng nhà bếp
NV chính
 NV chính
 
 
Chương IV: TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN
          Điều 6. Đối với giáo viên.
1. Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt và các quy định của nhà trường.
2. Tổng hợp và nộp số phiếu của lớp cho nhà bếp vào chiều hôm trước.
          3. Trong thời gian trẻ ở lớp phải đảm bảo an toàn cho trẻ: chăm sóc tốt bữa ăn, giấc ngủ. Nắm được định lượng của trẻ trong ngày.
          4. GV phải chú ý đến từng cá nhân trẻ, đặc biệt chú ý đến trẻ bị suy dinh dưỡng và trẻ béo phì để đề xuất với nhà bếp điều chỉnh chế độ ăn hợp lý.
          5. Phải tuyệt đối giữ vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân để đảm bảo sức khoẻ cho trẻ: Thoáng mát, sạch sẽ về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
          6. Tổ chức cho trẻ học, ăn, ngủ vui vẻ tạo được sự gần gũi, đầm ấm, đảm bảo theo thời gian quy định, trước khi trẻ ngủ mở nhạc hát ru cho trẻ nghe.
          7. Không được tiếp khách và quan hệ với người lạ khi chưa được phép của BGH.
          8. Kiểm tra và tiếp phẩm nghiêm túc theo phân công của cụm trưởng; cụm phó.
          9. Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà bếp đề ra.
          10. Khi nhận thức ăn ở bếp và chia thức ăn cho trẻ phải đeo khẩu trang y tế.
          11. Phối hợp với NVYT theo dõi và tập hợp kết quả của lớp mình. Thông báo, trao đổi với phụ huynh về kết quả sức khỏe và cân đo.
          12. Phối kết hợp với phụ huynh trong việc CSGD trẻ.
          13. Thủ quỹ (người bán phiếu ở từng cụm) xuất tiền theo số lượng trẻ ở phiếu chi
      
Chương IV: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN
      Điều 7. Đối với nhân viên.
1. Đ/c cụm trưởng, cụm phó bán phiếu cho phụ huynh ở 3 cụm vào ngày thứ 2  hàng tuần.
 1. Kiểm kê tiền sau đó nhập cho thủ quỹ số tiền đã bán phiếu.
 2. Kiểm tra việc thực hiện bán trú theo phân công của BCĐ, cụm trưởng.
 3. Đối với NVYT có trách nhiệm cân, đo, theo dõi và thông báo KQ khám sức khỏe cho các lớp. Trồng vườn thuốc đa dạng, phong phú.
 4. Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
 5. Nhân viên kế toán lập hồ sơ theo dõi cụ thể, có chứng từ rõ ràng.
Chương V: TRÁCH NHIỆM CỦA  PHỤ HUYNH
Điều 8. Đối với phụ huynh.
 1. Mua phiếu ăn theo quy định của nhà trường.
 2. Nếu cháu nghỉ đột xuất phải báo trước cho GVCN trước 7h.
 3. Tham gia kiểm tra chất lượng bữa ăn, quy trình chế biến, tổ chức bữa ăn, giờ ngủ.
 4. Khi phụ huynh kiểm tra phải có sự đồng ý của BGH nhà trường.
 5. Khi vào bếp kiểm tra phải đeo găng tay, khẩu trang y tế để đảm bảo ATVSTP cho trẻ và cho nhà trường.
 6. Cung cấp một số nguồn thực phẩm sạch ở địa phương cho nhà trường .
7. Khi có vướng mắc, đề xuất phụ huynh trao đổi trực tiếp với GVCN, BGH nhà trường để cùng nhau tháo gỡ.
Chương VI: HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 9.  Quy chế này được thông qua toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường mầm non sẽ được khen thưởng; người vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
        Quy chế này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký./.
                                                                                                          
            Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯ­ỞNG                                                                      
            - BGH (chỉ đạo);                                                                                    
            - Cụm trưởng;                                                                                 
             - L­ưu VP.                                                                                     Hoàng Thị Cúc
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website