Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 84
  • Tháng hiện tại: 9284
  • Tổng lượt truy cập: 9677645

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮ NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC CHĂM SÓC TRẺ

Đăng lúc: Thứ hai - 23/11/2020 22:47 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
            Số:  14/QĐ-HT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM N
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

   Lâm Thủy, ngày 30 tháng 09 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình
và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
           
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non Lâm thủy,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh của trường Mầm Non Lâm  Thủy.
          Điều 2. Hiệu trưởng trường Mầm Non Lâm Thủy chủ trì chỉ đạo phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cha mẹ học sinh, cá nhân có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo quyết định này.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Các bộ phận đoàn thể liên quan, CBGV - Nhân viên thuộc trường Mầm Non Lâm Thủy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                        
- UBND xã;                                                                                                                         (Đã ký)
- BĐDCMHS;                                                                                                            
- Đăng Website;
- Lưu: VP. 
                                                                                                           Hoàng Thị Cúc
                                      
 
 
  PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:14 /QC-HT                                                    Lâm Thủy, ngày 30 tháng 9 năm 2020
 
QUY CHẾ
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe học sinh
Năm học: 2020 - 2021

Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;
Căn cứ Công văn số 2288/LT-SGDĐT- SYT về việc triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ GD và ĐT của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;
Trường Mầm non Lâm Thủy xây dựng quy chế phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Xây dựng mối liên hệ giữa Nhà trường, Phụ huynh và Cộng đồng;
- Nhà trường chia sẻ trách nhiệm với gia đình và cộng đồng để thúc đẩy và tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ;
- Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng có tác động phát huy được sức mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo;
- Cha mẹ thường xuyên nắm bắt được tình hình ở trường, lớp của con trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ con em phát huy các điểm tốt hoặc kịp thời ngăn chặn, điều cỉnh, sửa chữa các điểm hạn chế trong chăm sóc trẻ;
- Giáo viên có thêm hiểu biết về học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, từ đó có phương pháp giáo dục phù hợp, toàn diện và có định hướng đúng để quan tâm giúp đỡ được nhiều hơn đối với từng cháu trong từng hoàn cảnh khác nhau;
- Cộng đồng nhận thấy vai trò trách nhiệm của mình, tích cực hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi giúp đỡ cho nhà trường, gia đình để các cháu được phát triển tốt hơn.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Sự phối hợp giữa Nhà trường với Gia đình:
 Để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường Mầm non, nhà trường và nhóm, lớp cần tạo điều kiện để gia đình có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như:
a. Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ 
- Tham gia khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe cho trẻ theo định kì;
- Giáo viên và cha mẹ cùng chia sẻ, trao đổi kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ;
- Phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ, có kế hoạch và biện pháp chăm sóc đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ khuyết tật;
- Đóng góp các khoản tiền theo quy định, theo thỏa thuận.
b. Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục trẻ
- Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của Nhà trường, của nhóm, lớp.
- Cha mẹ tham gia vào các hoạt động thực hiện các nội dung giáo dục trẻ phù hợp với chương trình, cụ thể là:
+ Tạo điều kiện giúp trẻ được tự do tìm tòi khám phá trong môi trường an toàn theo khả năng và sở thích của mình;
+ Thu hút các thành viên trong gia đình, đặc biệt các thành viên là nam giới ông, bố, anh, chú, bác tham gia vào việc chăm sóc và dạy trẻ;
+ Coi trọng giáo dục giới tính cho trẻ;
+ Coi trọng việc phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;
- Phối hợp với Nhà trường trong việc tổ chức ngày lễ, ngày hội, tổ chức ngày sinh nhật cho trẻ…
- Tạo môi trường an toàn về tình cảm cho trẻ: Đối với trẻ, nếu lần đầu tiên đến lớp mẫu giáo thì đó là một sự khó khăn lớn đối với trẻ cũng như đối với bà mẹ. Vì vậy, giáo viên cần tư vấn cho bố mẹ, các thành viên của gia đình biết cách chuẩn bị cho trẻ tiếp nhận sự thay đổi đó;
- Giáo viên cần tạo môi trường gần gũi, yêu thương cho trẻ cảm thấy ở lớp cũng như ở nhà;
- Gia đình phải trao đổi với giáo viên những đặc điểm riêng của con mình như: thói quen ăn uống, sức khỏe, cá tính,… Ở nhà bố mẹ nên lắng nghe những câu chuyện của trẻ về trường lớp, các bạn cố gắng động viên và khuyến khích trẻ để tạo cho trẻ cảm giác tự tin khi đến lớp.
c. Phối hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc- giáo dục trẻ của trường/lớp
- Tham gia cùng với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc- giáo dục: Theo dõi để phát hiện những tiến bộ, thay đổi, những biểu hiện bất thường …của trẻ diễn ra hằng ngày, trao đổi kịp thời để giáo viên có sự điều chỉnh trong nội dung và phương pháp chăm sóc- giáo dục trẻ;
- Tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường về chương trình và phương pháp chăm sóc- giáo dục trẻ;
- Đóng góp ý kiến về các mặt khác như: môi trường trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi của nhóm lớp…Thái độ, tác phong, hành vi ứng xử …của giáo viên và nhân viên trong trường với trẻ và phụ huynh.
d. Tham gia xây dựng cơ sở vật chất 
- Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ;
- Đóng góp xây dựng, cải tạo trường/nhóm, lớp, công trình vệ sinh… theo quy định và theo thỏa thuận;
- Đóng góp những hiện vật cho nhóm/lớp hoặc trường mầm non như: bàn, ghế, thang leo, cầu trượt, các vật liệu cho trẻ thực hành…
1.1. Hình thức phối hợp hoạt động:
- Qua bảng thông báo hoặc qua góc” tuyên truyền cho cha mẹ” của nhà trường hoặc tại mỗi nhóm mỗi lớp: Thông tin tuyên truyền tới phụ huynh các ý kiến chăm sóc - giáo dục trẻ hoặc thông báo về nội dung hoạt động, các yêu cầu của nhà trường đối với gia đình, hoặc những nội dung mà gia đình cần phối hợp với cô giáo trong việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ;
- Trao đổi thường xuyên, hằng ngày trong các giờ đón, trả trẻ;
- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm để thông báo cho gia đình những công việc, thảo luận về các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường hoặc kết hợp phổ biến kiến thức chăm sóc- giáo dục trẻ cho cha mẹ;
- Tổ chức những buổi sinh hoạt, phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ theo chuyên đề đặc biệt hoặc khi có dịch bệnh;
- Thông qua các đợt kiểm tra sức khỏe cho trẻ;
- Thông qua các hội thi, hoạt động văn hóa văn nghệ;
- Cán bộ, giáo viên đến thăm trẻ tại nhà;
- Phụ huynh tham quan các hoạt động của Nhà trường.
          2. Sự phối hợp giữa Nhà trường với Cộng đồng:
2.1. Nội dung phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể: 
a. Tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương
- Tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non (trường lớp, hàng rào, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi,…);
- Chỉ tiêu huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp;
- Quy hoạch, cấp đất cho trường mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giáo dục.
b. Phối hợp với hội khuyến học
- Xây dựng quỹ học bổng, quỹ khen thưởng nhằm khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của học sinh, đặc biệt chú ý tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những học sinh có thành tích học tập tốt, những học sinh đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, những học sinh có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, của xã hội;
- Động viên trẻ đi học chuyên cần, đến lớp theo độ tuổi đảm bảo số lượng;
- Tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh nuôi con khỏe, dạy con ngoan;
- Đồng thời khuyến khích và động viên các cán bộ, giáo viên đạt thành tích cao trong công tác, trong các kỳ thi về chuyên môn, nghiệp vụ.
c. Phối hợp với Hội phụ nữ
- Nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ, của nhân dân để họ tham gia tích cực vào việc tổ chức, quản lí thực hiện các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ, huy động các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến lớp;
- Huy động sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ vào các hoạt động lập kế hoạch xây dựng, đóng góp bảo vệ các công trình phúc lợi, các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ;
- Các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với đội ngũ tuyên truyền viên của hội liên hiệp phụ nữ để trang bị cho hội viên phụ nữ những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học;
- Các cơ sở giáo dục mầm non cùng với Hội phụ nữ thực hiện các dự án như giáo dục dinh dưỡng cho các đối tượng được hưởng là bà mẹ có con trước tuổi đến trường, có con suy dinh dưỡng;
- Vận động cha mẹ đóng góp xây dựng trường lớp, hỗ trợ cô nuôi…đầu tư cơ sở vật chất thiết bị cho giáo dục mầm non.
d. Phối hợp với trạm y tế Xã cùng chăm lo sức khỏe cho trẻ
- Khám sức khỏe định kì cho trẻ (2 lần/năm); tổ chức các chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ;
- Hướng dẫn các bậc cha mẹ phòng chống một số bệnh thường gặp ở trẻ em : Các bệnh về hô hấp, còi xương, suy dinh dưỡng, tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi…
- Xử lý khi có các dịch bệnh xảy ra ở trường.
đ.  Phối hợp với ban Dân số -Gia đình và trẻ em
- Có chương trình hành động vì trẻ em, phát động tháng hành động vì trẻ em để bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.
e. Phối hợp với Đoàn thanh niên
- Phát động phong trào làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ, đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non; các phong trào từ thiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn,…
- Phổ biến kiến thức chăm sóc – giáo dục trẻ.
ê. Phối hợp với hội nông dân và các tổ chức khác
- Cùng với hội nông dân tham mưu với chính quyền địa phương tạo kiện cấp đất có mặt bằng phù hợp với nhu cầu của trường. Ngoài ra các cơ sở giáo dục mầm non có thể kết hợp với Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ,…để tạo thành một lực lượng hùng hậu, rộng khắp ủng hộ tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non của địa phương.
2.2. Hình thức phối hợp hoạt động:
- Thông qua các cuộc họp, hội nghị;
- Góc tuyên truyền cho cha mẹ ở lớp;
- Qua các buổi họp phụ huynh của Nhà trường;
- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng : đài phát thanh, tranh…
- Qua các buổi phổ biến kiến thức của Hội phụ nữ;
- Qua các buổi họp của hội nông dân, hội khuyến học, thôn, xóm;
- Tổ chức các hội thi;
- Thành lập các Ban CSSKH.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Nhà trường xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, tuyên truyền. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với gia đình học sinh; tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho hoạt động dạy và học của Nhà trường.
          2. Gia đình nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc tạo điều kiện cho con em được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của Nhà trường. Chủ động, tích cực phối hợp cùng Nhà trường giáo dục, chăm sóc con em.
          3. Các cấp Lãnh đạo, Chính quyền, Đoàn thể luôn quan tâm chỉ đạo và tham gia quản lý sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để học sinh vui chơi cũng như học tập./.
  
Nơi nhận:                          ĐẠI DIỆN CMHS                                 HIỆU TRƯỞNG
- BĐDCMHS;   
- Đăng Website ;          
- Lưu vp.
                                           Đoàn Thị Ngọc Nhi                               Hoàng Thị Cúc
                                            
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website