Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 90
  • Khách viếng thăm: 88
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 977
  • Tháng hiện tại: 977
  • Tổng lượt truy cập: 7659761

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016

Đăng lúc: Thứ năm - 19/04/2018 10:15 - Người đăng bài viết: Võ Văn Bằng
PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON LÂM THUỶ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Số 01/PCPH-HT                                             Lâm Thuỷ, ngày 25 tháng 9 năm 2015
 
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THUỶ NĂM HỌC 2015-2016
 
Ngày 25  tháng 9 năm 2015, Trường Mầm non Lâm Thuỷ đã tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:
1. Đ/c Phan Thị Dược : - Hiệu trưởng:
Phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:
- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tài chính, kế hoạch, xây dựng CSVC, đội ngũ, thanh tra,
- Chủ tịch Hội đồng thi đua
- Trưởng ban phòng chống lụt bảo, phụ trách chung công tác dinh dưỡng.
- Chỉ đạo công tác an toàn trật tự tr­ường học, an toàn giao thông của nhà trường. Trưởng ban tiểu đề án 2.
Trưởng ban biên tập trang Website của trường
2. Đ/c Hồ Thị Phượng :  - P.Hiệu trưởng: 
Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:
Đội trưởng phòng cháy chửa cháy
PTB phòng chống lụt bảo phụ trách bản Bạch Đàn.
- Phụ trách chuyên môn của nhà trường, phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.
- Theo dõi tổng hợp cơ sở vật chất của nhà trường.
- Tổng hợp chất l­ượng chăm sóc nuôi d­ưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài, phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Chỉ đạo các lớp thực hiên ch­ương trình GDMN. Phụ trách khối mẫu giáo Lớn, Bé . Phụ trách việc theo dõi đánh giá các lớp. Theo dõi kiểm tra chấm biểu đồ khối Lớn, Bé.
 - Theo dõi thi đua của nhà tr­ường; Thành viên ban biên tập trang Website của trường
- Chuẩn bị  điều kiện các ngày lễ, hội, đại hội, hội nghị của nhà trường.
- Phụ trách các hội thi. Chủ tịch công đoàn, phụ trách phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng  phân công.
3. Đ/c Nguyễn Thị HiênPHT
Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:
- Phụ trách chuyên môn của nhà trường.  P.trưởng ban ATGT của trường, PTB phòng chống lụt bảo phụ trách bản Chút Mút.
- Trực tiếp chỉ đạo khối Nhỡ, Nhà trẻ. Phụ trách, xây dựng kế hoạch mảng dinh dưỡng nhà trường. Theo dõi kiểm tra chấm biểu đồ khối Nhỡ, Nhà trẻ.
- Phụ trách hội thi, Trực tiếp chỉ đạo  công tác kịch bản các ngày lễ hội, phụ trách công tác khu nội trú, ăn ở của CB,GV, NV toàn trường.
- Tổng hợp chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài, phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Thành viên ban biên tập trang Website của trường
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công
4Đ/c Lê Thị Lộc : TTCM ( Khối MG Lớn, Bé )
- Giáo viên dạy lớp MG Lớn Bản Xà Khía
-  H­ướng dẫn thể dục sáng vào ngày thứ 2,6 ở điểm tr­ường Trung tâm.
- Dẫn ch­ương trình kịch các ngày lễ ngày hội.
Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.
- Phụ trách công tác trang trí các ngày hội ngày lễ.
- Chỉ đạo công tác vệ sinh  Cụm trung tâm
- Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Xà Khía
- Đội trưởng phòng cháy chửa cháy
- Trưởng ban thanh tra nhân dân
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
5.Đ/c:         Đoàn Thị Thu Hoài
-  Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ Bản Chút Mút
- Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Chút Mút
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
6. Đ/c  Hồ Thị Thảo : TTCM ( Nhỡ,  NT)
- Giáo viên  dạy lớp MG Nhỡ  bản Xà Khía.
- Phụ trách công tác trang trí các ngày hội ngày lễ.
- Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Xà Khía, Phó trưởng ban thanh tra nhân dân.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
7. Đ/c  Nguyễn Thị Lệ Giang :
- Giáo viên  dạy lớp Nhà trẻ 24 – 36 tháng  Bản Mới.
- Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách Bản Mới
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
8. Đ/c Trần Thị Liên : - Giáo viên lớp Nhà Trẻ bản Bản Mới .
Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Bản Mới.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
9. Đ/c Lê Thị Huyền : - Giáo viên lớp Nhà Trẻ bản Bản Bạch Đàn .
Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Bản Bạch Đàn.
 -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
10. Đ/c Trần Thị Phương Vỹ :  
- Giáo viên dạy lớp MG Bé Bản Xà khía.
- Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Xà Khía
 -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
11. Đ/c Lê Thị Hường : TPCM ( Khối MG Lớn, Bé))
- Giáo viên lớp mẫu giáo Bé Bản Xà Khía .
-  Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách Bản Xà Khía.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
12. Đ/c Hoàng Thị Hoài : TPCM ( Khối Nhỡ, NT)
- Giáo viên lớp mẫu giáo Nhỡ Bản Bạch Đàn .
-  Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách Bản Bạch Đàn.
 -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
13. Đ/c Trần Thị Lưu: - Giáo viên lớp Nhà Trẻ bản Chút Mút .
-  Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Chút Mút.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
14. Đ/c Trần Thị Hồng Nhị: - Giáo viên lớp Nhà trẻ bản Chút Mút.
-  Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Chút Mút.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
15. Đ/c Bùi Thi Thanh Tú - Giáo viên lớp MG Lớn Bản Tân Ly .
-  Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Chút Mút.
 -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
16. Đ/c Trương Thị Thêm: - Giáo viên lớp MG Nhỡ bản Xà Khía .
-  Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Xà Khía.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
17. Đ/c Mai Thị Liễu - Giáo viên Dinh dưỡng tại Bản Bạch Đàn.
-  Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách Bản Bạch Đàn.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
18. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Chính - Giáo viên Dinh dưỡng tại cụm Trung tâm Xà Khía. Ban thanh tra nhân dân
-  Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách cụm Trung tâm.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
19. Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Giáo viên dạy lớp MG Bản Tân Ly.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
20. Đ/c Đinh Thị Hằng - Giáo viên Dinh dưỡng tại Bản Chút Mút.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
21Đ/c Nguyễn Thị Huyền : ( TP HC)
- Giúp đồng chí Hiệu tr­ưởng và 02 đ/c P. hiệu tr­ưởng tổng hợp  các loại báo cáo.
- Theo dõi điều tra trẻ, Theo dõi trẻ khuyết tật, Phụ trách công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi của nhà trường.
- Thực hiện l­ưu trử công văn đi và đến.
- Quản lý các loại hồ sơ có liên quan  đến nhà tr­ường.
- Cùng với ban giám hiệu nhà trường làm hồ sơ Kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài.
- Trực văn phòng, đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT  phân công.
22Lê Thị Ngọc Yến :  - Nhân viên y tế học đường
- Cùng với nhà bếp tính khẩu phần ăn cho trẻ.
- Chăm sóc v­ườn rau và v­ườn thuốc nam của bé.
- Chỉ đạo công tác vệ sinh trong nhà tr­ường.
- Kiểm tra thực phẩm 3 bước của nhà bếp
- Theo dõi chế độ ăn của trẻ.
- Kiểm tra việc l­ưu trử mẫu thức ăn của cô và trẻ.
- Kiểm tra thực đơn ăn của trẻ hàng ngày.
- Theo dõi sức khoẻ của trẻ, chấm biểu đồ phát triển của trê.
- Theo dõi n­ước uống của trẻ.
 - Phụ trách công tác y tế học đ­ường của nhà tr­ường. đảm nhận công tác thủ quỹ của nhà trường.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
23. Đ/c  Võ Văn Bằng : -  Nhân viên kế toán
Tổ trưởng tổ hành chính. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, nghiệp vụ quy định, thực hiện nghiêm túc luật kế toán, lập kế hoạch thu, chi. Báo cáo số liệu cần thiết khi hiệu trưởng yêu cầu,
- Giúp đồng chí hiệu tr­ưởng tổng hợp  các loại báo cáo.
- Cùng với Đ/c Yến theo dõi chế độ ăn của trẻ, bán phiếu ăn cho phụ huynh, tham gia nhập thực phẩm ở bếp bán trú hàng ngày, ghi phiếu thu, chi tiền ăn hàng ngày của trẻ, làm hồ sơ bếp bán trú
- Cùng với Đ/c Phượng theo dõi cơ sở vật chất của nhà tr­ường.
- Ban viên phòng chống lụt bảo phụ trách bản Tân Ly.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và phó hiệu tr­ưởng phân công.
- Quản trị mạng trang Website của trường
Trên là sự phân công phần hành công việc của từng cán bộ và giáo viên, nhân viên trong toàn trường yêu cầu các đồng chí trong nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình.
Tác giả bài viết: Phan Thị Dược
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website