Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 58
  • Khách viếng thăm: 56
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4114
  • Tháng hiện tại: 19661
  • Tổng lượt truy cập: 8415752

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

Quy chế hoạt động của Hội đồng trường

Đăng lúc: Thứ năm - 01/11/2018 16:34 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THUỶ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số: .../QC-MNLT                                         Lâm  Thủy, ngày 29 tháng 9 năm 2018
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA  NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019
 
 
         Căn cứ Luật giáo dục sửa đổi - Bổ sung năm 2005 của Quốc hội nước   CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo QĐ số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT;
Căn cứ các văn bản của ngành GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2018-2019. Trường MN Lâm Thủy đề ra Quy chế hoạt động nhà trường như sau:
 
CHƯƠNG I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG
Điều 1. Vị trí
          Trường mầm non Lâm Thủy được thành lập theo Quyết định số 1552/QĐ-UB ngày 20/8/ 2004 của chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ; là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
          1. Tổ chức chăm sóc, giáo dục (nuôi dạy) trẻ trong độ tuổi 3 tháng tuổi đến 72 tháng và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục Mầm non.
          2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; đề nghị tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy mô số lớp, số học sinh của trường.
          3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
          5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
          6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
          7. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia hoạt động xã hội.
          8. Tổ chức phát động, đánh giá và đề nghị khen thưởng phong trào thi đua hàng năm của tập thể và cá nhân trong đơn vị.
          9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
  Điều 3. Về đội ngũ:
          Tổng số CB-GV-NV: 24

          Trong đó:
         
+ Ban giám hiệu: 03
+ Giáo viên: 16
+ Nhân viên: 03 (KT, VP, Y tế)
+ Nhân viên dinh dưỡng:  2
Điều 4. Biên chế các tổ chức trong nhà trường:
Nhà trường biên chế thành 03 tổ chuyên môn bao gồm:
          1. Tổ MGL + MN bé           Tổng số 6 giáo viên
          2. Tổ MG nhỡ - nhà trẻ:      Tổng số  8 giáo viên
                   3. Tổ hành chính, dinh dưỡng:          Tổng số 9 Cán bộ - nhân viên
CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN
Điều 5. Cán bộ quản lý.
Nhà trường có 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng.
1. Hiệu trưởng: Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về tất cả các mặt hoạt động của nhà trường.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác các bộ phận đoàn thể, phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, kế hoạch tài chính, công tác Đảng, công tác hội đồng thi đua khen thưởng, chủ tài khoản đơn vị.
 - Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy và học, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.
- Trưởng ban quản lý học sinh.
- Tham mưu với UBND xã về việc xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất cho học sinh, bán trú trong năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.
- Tham gia giảng dạy: theo đúng Điều lệ trường MN. Dự giờ giáo viên ít nhất 01 tiết/tuần.
2. Phó hiệu trưởng : Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác sau:
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn: Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ; kế hoạch thao giảng; kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh; kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn; kế hoạch tổ chức và các kế hoạch khác trong hoạt động chuyên môn. Kiểm tra, nhận xét sổ theo dõi trẻ, sổ điểm danh các lớp (ít nhất 01lần/tháng);
- Tham mưu xây dựng các kế hoạch của trường.
        - Tổ chức, quản lý, điều hành công tác chăm sóc giáo dục trẻ: Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy và học, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.
        - Cùng với Hiệu trưởng phân công công tác cho tất cả giáo viên.
        - Phụ trách, theo dõi, đánh giá các tổ chuyên môn. Phụ trách công tác Phổ cập GD. Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các hoạt động nhà trường khi Hiệu trưởng vắng từ 01 ngày trở lên. Hỗ trợ một số công tác do Hiệu trưởng phân công, ủy quyền.
          - Theo dõi công tác thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.
          - Sắp xếp để hàng tuần dự giờ dạy của giáo viên ít nhất 01 tiết/tuần.
          - Chịu trách nhiệm về nội dung mục chuyên môn trên trang Website của nhà trường. Cùng với Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Hội CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. 
Điều 6. Chủ tịch công đoàn.
          Chủ tịch công đoàn: Có những nhiệm vụ như sau:
          - Lãnh đạo và tổ chức các hoạt động công đoàn theo Điều lệ công đoàn.
          - Là phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng. Chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật kết quả đánh giá xếp loại thi đua của đơn vị.
          - Chủ động, phối hợp với BGH, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học.
          - Có tinh thần tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, xây dựng khối đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của ngành và quy chế hoạt động của nhà trường.
          - Đặc biệt quan tâm và hướng dẫn Ban TTND thực hiện tốt chức năng của mình.
          - Chỉ đạo sâu sát hoạt động của các tổ công đoàn, thực hiện mục tiêu cùng BGH xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhà trường.
          - Cùng BGH chỉ đạo tổ chức đội tuyển văn nghệ, TDTT, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các hoạt động phong trào của nhà trường.
          - Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.
          - Phụ trách đưa tin nội dung mục hoạt động Công đoàn trên trang Web của nhà trường.
          Điều 7.  Tổ trưởng chuyên môn:
- Là người có năng lực chuyên môn, có uy tín cao  trong tổ, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Được HT bổ nhiệm đầu năm học thông qua phiếu thăm dò tín nhiệm của CBGV trong tổ và chi bộ nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn các thành viên thực hiện kế hoạch theo tuần, tháng, năm học rõ ràng và sinh hoạt chuyên môn 01 tháng/lần.
- Thường xuyên đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ, hiệu quả giảng dạy giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch.
- Theo dõi và tư vấn, thúc đẩy hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả về chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường và của tổ chuyên môn.
- Điều hành tổ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tập thể lao động tiên tiến.
- Chịu trách nhiệm về thời gian, tính chính xác, chất lượng của tổ chuyên môn.
- Đánh giá thi đua, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp với phó hiệu trưởng chuyên môn và hiệu trưởng.
          - Chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, có giải pháp cụ thể phù hợp với tổ mình phụ trách. Là cầu nối giữa CBGV trong tổ với BGH nhà trường, chủ động đề xuất tham mưu với BGH các vấn đề có liên quan tới công tác của tổ.
          - Sinh hoạt tổ chuyên môn có chất lượng, chống hình thức, qua loa.
- Chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, thi GVDG... của tổ (ít nhất 02 chuyên đề/năm), báo cáo kịp thời bằng văn bản với BGH.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ phó và cùng tổ phó dự giờ mỗi giáo viên ít nhất 4 tiết/năm. 
Điều 8. Giáo viên.
a. Giáo viên trực tiếp giảng dạy:
- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học; kiểm tra đánh giá theo đúng quy định (kể cả việc đánh giá, xếp loại từng trẻ và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp theo quy định của trường); Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, theo dõi trẻ đầy đủ, cấm hành vi tuỳ tiện bỏ giờ; quản lý các cháu trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.
- Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn. Bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy giáo dục.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật điều lệ nhà trường, thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối sử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, gia đình học sinh, đoàn thể.
          - Tham gia công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và xóa mù chữ nơi địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.
- Phải có hành vi, ứng xử mẫu mực có tác dụng giáo dục các cháu.
b. Giáo viên chủ nhiệm:
- Tìm hiểu và nắm vững các cháu trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực của các cháu.
- Liên hệ, cộng tác thường xuyên với gia đình các cháu: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của các cháu thông qua hội họp hoặc có thể bằng điện thoại, gặp trực tiếp… các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và BGH .
- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng và BGH.
- Bằng nghiệp vụ, vận động, tư vấn phấn đấu đảm bảo duy trì sĩ số đạt 100%.
- Thực hiện đầy đủ các phong trào của Nhà trường, Đoàn, Công đoàn.
- Thực hiện hồ sơ chủ nhiệm theo quy định.
- Quản lý công tác có chất lượng công tác lao động theo phân công.
Điều 12. Nhân viên.
Là nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công chức và theo văn bản hợp đồng lao động.
1. Nhân viên Kế toán:
- Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của Luật kế toán.
- Thực hiện đúng các yêu cầu về thu chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất. Lập danh sách chính xác, kịp thời hồ sơ học sinh bán trú và báo cáo cấp trên. Duyệt chế độ chính sách của GV-HS với cấp trên kịp thời, đảm bảo chính xác.
- Lập dự toán thu chi các khoản quỹ thoả thuận của hội CMHS nhà trường đúng quy định, báo cáo trước HĐSP nhà trường và Hội CMHS theo định kì.
- Phát hành các biểu mẫu báo cáo về ngân sách, tiếp nhận, xử lý và báo cáo với Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.
- Thực hiện công khai tài chính theo quy định.
- Phụ trách công tác Bảo hiểm thân thể, BH y tế và BHXH của nhà trường.
2. Phụ trách công tác Văn thư:
- Tiếp nhận, xử lý, chuyển công văn; Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ một cách có khoa học. Cất giữ con dấu cẩn thận.
- Chấp hành các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.
- Phụ trách công tác văn phòng, trực theo quy định.
- Giúp BGH tiếp khách đến công tác tại trường.
- Thành viên tổ thư kí tổng hợp PCGD; thư ký nhà trường.
3. Nhân viên Y tế:
- Đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ học sinh. Có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học.
- Có kế hoạch, chủ động thực hiện các cuộc vận động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi nhà trường đồng thời có ý thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.
- Phối hợp với Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh và tình hình cụ thể của nhà trường.
- Phụ trách công tác vệ sinh học đường, quản lý học sinh bán trú, chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh ở trường. Trực quản lý học sinh bán trú theo phân công của nhà trường.
4. Nhân viên Bảo vệ:
Nhà trường có 01 nhân viên bảo vệ (Hợp đồng)
* Nhiệm vụ chung:
- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất mát tài sản. Không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.
- Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vị khuôn viên của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự trong nhà trường.
- Bảo vệ trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ tận tình.
- Kịp thời liên hệ, phối hợp với công an xã hoặc an ninh của xóm để giải quyết các trường hợp gây mất an ninh trật tự trong nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhà trường.
CHƯƠNG IV: NỀ NẾP LÀM VIỆC
Điều 13. Giờ giấc làm việc.
1. Thời gian hoạt động của nhà trường: (theo mùa hè và mùa đông)
Các trường hợp đột xuất có thể không theo giờ quy định (do đặc thù và nội dung của công việc tại thời điểm đó).
2. Thời gian làm việc của cán bộ và nhân viên hành chính:
- Cán bộ và nhân viên làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động). Những nhân viên hợp đồng ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo những yêu cầu do thủ trưởng đơn vị quy định trong hợp đồng nhân lực.
- Những cán bộ quản lý đúng ngày trực theo dõi hoạt động nhà trường phải có mặt đầu giờ hoạt động của nhà trường ( trừ khi đi công tác).
- Có thái độ hoà nhã, lịch sự với CB-GV-HS và khách đến liên hệ công tác, với phụ huynh học sinh... 
3. Thời gian làm việc của giáo viên:
- Bắt buộc giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt tại trường trước giờ đón trẻ 15 phút, chịu trách nhiệm điểm danh sĩ số.
Điều 14. Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo.
1. Chế độ hội họp.
- Họp hội đồng trường: tối thiểu 2 lần/năm.
- Họp hội đồng sư phạm: 1 lần/tháng.
- Hội họp đột xuất khi cần thiết.
- Họp giao ban: (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) 01 tháng/1 lần vào các buổi cuối tháng. Hoặc họp đột xuất khi cần thiết
- Họp giao ban: (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng họp với các tổ chức đoàn thể, TTCM) 02 tháng/1 lần; Hoặc họp đột xuất khi cần thiết
- Sinh hoạt tổ chuyên môn: 1 lần/tháng.
- Họp đoàn thể: tối thiểu 1 lần /tháng.
- Họp Ban thi đua: Mỗi học kì 01 lần vào cuối học kì và cuối năm học (riêng trong các đợt sơ kết, tổng kết công tác thi đua có thể họp đột xuất theo quy định của công văn hướng dẫn)
- Đối với giáo viên:
+ Làm việc theo thời khóa biểu, lịch công tác của tổ chuyên môn, kế hoạch hoạt động của nhà trường.
          + Thực hiện đầy đủ chế độ hội họp, sinh hoạt chuyên môn theo quy định.
Hoạt động tổ chức đoàn thể, tổ chức chuyên môn, cấp trưởng bộ phận đảm bảo nội dung kế hoạch, nhân sự và chất lượng cuộc họp, tổng hợp các kiến nghị đưa vào báo cáo hàng tháng về lãnh đạo nhà trường.
2. Chế độ báo cáo:
- Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.
- Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian, đúng quy định về thể thức văn bản theo thông tư 01/2011- BNV
          - Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.
3. Việc  thông báo:
- Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng thông báo; Thông báo trên trang Website; Thông báo bằng văn bản....
- Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: BGH, CT công đoàn, Tổ chuyên môn ....
Điều 15. Kỷ luật lao động
- Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình với PHT, cụm trưởng để xin phép trước khi nghỉ. Có giấy xin nghỉ (trừ trường hợp đột xuất báo cáo qua điện thoại)
- Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được hiệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) đồng ý.
- Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đến việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do hội đồng thi đua quy định).
- CB,GV,NV khi hội họp phải có sổ ghi chép, không mất trật tự và làm việc riêng, muốn phát biểu phải có tổ chức, chống các biểu hiện tự do vô kỉ luật.
          Điều 16Trang phục của giáo viên.
- Trang phục của giáo viên thực hiện theo đúng điều lệ trường  MN.  Riêng các ngày hội nghị hoặc ngày lễ nữ mặc áo dài hoặc váy công sở.
- Trang phục của nhân viên: đảm bảo tính mỹ quan, phù hợp với công việc.
- Trang phục ngày lễ: Thực hiện theo quy định đã ban hành.
 Điều 17Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV-NV.
          - Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự.
- Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón phụ huynh học sinh, các cháu và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, ăn nói thiếu tôn trọng.
Điều 18Thực hiện các hoạt động giáo dục khác.
           - CBNVC phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…). Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng chống dịch bệnh. GV không được sử dụng điện thoại di động khi lên lớp và khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường (để chế độ im lặng)
- Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và các tổ chức đoàn thể xã hội.
          Điều 19Quy định về việc sử dụng tài sản công.
- Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công.
- Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.
- Không được tự ý sử dụng máy vi tính, máy in, giấy in của trường trong việc khác của cá nhân; CB-NV được giao quản lý tài sản như máy tính, máy in, máy ảnh, máy .. chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tài sản đó, nếu làm mất, hỏng tự chịu trách nhiệm đền bù, sửa chữa.
Điều 20. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân.
 1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Không tiếp nhận hoặc giải quyết đơn thư nặc danh, đơn thư không có địa chỉ rõ ràng.
- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo qua phản ánh công khai trong cuộc họp.
- Trực tiếp gặp người đứng đầu để yêu cầu giải quyết.
- Đề nghị Công đoàn tổ chức đối thoại.
- Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Ban thanh tra nhân dân của trường.
- Thanh tra nhân dân tiếp nhận vào sổ ngày tháng năm ký khiếu tố, ngày tháng năm nhận thư, người khiếu tố… tham mưu lãnh đạo (HT, BTCB, CTCĐ) có ý kiến chỉ đạo giải quyết.
           - Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, qui chế của ngành và trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của nhà trường, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, phải giải quyết nhanh, chính xác không để kéo dài.
2. Tiếp công dân:
- Địa điểm tiếp công dân tại Văn phòng nhà trường.
          - Người tiếp công dân là BGH hoặc GV- NV theo lịch trực hàng tuần.
          - Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền.
          - Ghi đầy đủ thông tin, tình hình, kết quả tiếp công dân vào sổ tiếp công dân theo quy định.
 
CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20Thực hiện quy chế 
Quy chế này được Hội nghị viên chức năm 2018 - 2019 thông qua, được niêm yết tại phòng hội đồng và đưa lên trang Website của trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế hoạt động. Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của viên chức.
Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội nghị viên chức đầu năm học Quyết định.
 
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                         (Đã ký)
 
                                                                                                      Hoàng Thị Cúc
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website