Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 62
  • Hôm nay: 800
  • Tháng hiện tại: 800
  • Tổng lượt truy cập: 7659584

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 08/05/2018 10:26 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc

        PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

        TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY                          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

     Số:    /KH-HT                                         Lâm Thủy, ngày 08 tháng 05 năm 2018

­­
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ,
PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017- 2018
 
I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
 
 Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về hướng dẫn công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
 Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV về việc hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
              Căn cứ Thông tư 09/2009/ TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công khai các hoạt động của cơ sở giáo dục;   
          Căn cứ công văn số 289/GD&ĐT-TCCB  ngày 4 tháng 5 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2017-2018.
 
II. Những căn cứ đánh giá, phân loại
 
- Luật cán bộ, công chức do Quốc Hội ban hành Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
- Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (cụ thể tại Điều 4, Nghị định 56/2015/NĐ-CP);
- Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
- Luật Viên chức do Quốc Hội ban hành Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
 
III.  Đối tượng được đánh giá; Thẩm quyền đánh giá công chức, viên chức
 
* Đối tượng được đánh giá:
- Tất cả công chức, viên chức của nhà trường đều được đánh giá;
* Về thẩm quyền đánh giá
- Đối với Hiệu trưởng, PHT nhà trường: Trưởng phòng GD&ĐT đánh giá, phân loại;
- Đối với giáo viên, nhân viên: Hiệu trưởng trực tiếp quản lý đánh giá, phân loại.
 
IV. Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức.
 
Bước 1. Tuyên truyền phổ biến các văn bản có liên quan để công chức, viên chức tìm hiểu nắm bắt và thực hiện; Từ 4-10/5/2018: Nhà trường đăng tải các văn bản liên quan đến đánh giá, phân loại công chức viên chức lên Website của nhà trường tại mục thông báo và mục văn bản chỉ đạo gồm các văn bản sau:
- Luật cán bộ, công chức do Quốc Hội ban hành Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
- Luật Viên chức do Quốc Hội ban hành Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
- Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (cụ thể tại Điều 4, Nghị định 56/2015/NĐ-CP).
- Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
- Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức, viên chức.
Bước 2.  Công chức, viên chức tự đánh giá theo mẫu phiếu (từ 10/5- 15/5/2018
          Công chức, viên chức căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, quá trình phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và học tập của bản thân để tự đánh giá lại mình, đề ra các giải pháp khắc phục sữa chữa và tự xếp loại bản thân theo quy định (CBQL 3 bản; GV, NV 2 bản).
          Bước 3.  Từ 16/5- 17/5: Các tổ chuyên môn tổ chức họp để thực hiện các nội dung sau:
          -  Từng công chức, viên chức đọc phiếu tự đánh giá bản thân trước tập thể tổ CM.
          - Tập thể tổ CM, góp ý và xếp loại cho từng công chức, viên chức
* Việc góp ý phải được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, chỉ ra được ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của từng người để khắc phục; tránh tình trạng làm qua loa, chiếu lệ. Các tổ chuyên môn phải cử thư ký để ghi lại toàn bộ nội dung góp ý của tổ, của cấp học làm cơ sở để đ/c HT ghi nhận xét cho từng đ/c.
Bước 4. Từ 18 - 22/5: Hội đồng thi đua trường họp để đánh giá, phân loại từng công chức, viên chức trên cơ sở góp ý của các tổ CM; kết quả phiếu đánh giá của các thành viên trong HĐSP; trên cơ sở theo dõi giám sát các hoạt động của từng thành viên HĐTĐ đối với từng công chức, viên chức.
Bước 5. Tập hợp kết quả của phiên họp HĐTĐ để:
- Báo cáo cho phòng GD&ĐT từ 25-26/5/2018 theo mẫu và nộp hồ sơ đề nghị đánh giá công chức, viên chức (của đ/c Hiệu trưởng, PHT) về PGD để Trưởng phòng GD đánh giá.
- Hiệu trưởng căn cứ nhận xét của HĐTĐ nhà trường ghi nhận xét vào phiếu đánh giá, phân loại của từng viên chức để lưu hồ sơ.
- VP nhà trường cập nhật kết quả phân loại viên chức trên ePMIS.
 
V. Hồ sơ lưu và báo cáo
 
- Hồ sơ lưu của nhà trường:
+ Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2017-2018;
+ Biên bản họp đánh giá, phân loại;
+ Phiếu đánh giá, phân loại từng người năm học 2017-2018 (mỗi viên chức nhận 01 bản gốc để phô tô lưu tại hồ sơ cán bộ; HT, P.HT nộp về P.GD&ĐT để lưu);
+ Danh sách kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức tại đơn vị đồng thời cập nhật kết quả trên ePMIS.
- Hồ sơ báo cáo:
+ Hiệu trưởng, PHT gửi về Phòng GD&ĐT 01 phiếu đánh giá, phân loại (trong đó: cần cập nhật ý kiến hội đồng sư phạm theo biên bản họp, thiết kế mẫu phiếu ngắn gọn sao cho phần do phòng GD&ĐT nhận xét, đánh giá, phân loại như mục 2 thuộc III và phần IV sang tờ riêng nhưng nội dung của phiếu phải được liền mạch, không ngắt quảng;
+ Danh sách kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức tại đơn vị
 
VI. Tổ chức thực hiện
 
 Các bộ phận của nhà trường, từng đ/c công chức, viên chức nghiên cứu kế hoạch của nhà trường, đọc kỷ các văn bản liên quan để thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu và kế hoạch đề ra
 
  
     Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG  
 - Phòng GD (b/c).
 - BGH phối hợp thực hiện;                                                    (Đã ký)
 - Chủ tịch CĐ để phối hợp                                                                    
 - Lưu  VT,                                                                                        
 - Đăng Website                                                                
                                                                                        Hoàng Thị Cúc
                                             
                                                                            
 
 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website