Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 46
  • Khách viếng thăm: 43
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1109
  • Tháng hiện tại: 28855
  • Tổng lượt truy cập: 9587431

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC XÂY DỰNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI ĐƠN VỊ

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/02/2021 15:50 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
      Kiểm định chất lượng trường mầm non là quá trình đánh giá (gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) nhằm đưa ra quyết định công nhận trường mầm non đáp ứng các tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định. Đây là một giải pháp quản lý nhằm đánh giá hiện trạng của nhà trường, từ đó xác định được các biện pháp, giải pháp để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, đưa ra những kế hoạch cải tiến chất lượng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Đây là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non được quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Thực hiện Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
Căn cứ công văn số 5942/BGDĐT – QLCL ngày 28 tháng 2 năm 2018 V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.
Trường mầm non Lâm Thủy tiến hành thực hiện tự đánh giá chất lượng trường mầm non theo quy trình
Thành lập Hội đồng TĐG chất lượng gồm 13 đ/c (đầy đủ các thành phần theo Điều 24 của Thông tư sơ 19/2018) do đồng chí HT làm CTHĐ, đ/c PHT làm PCTHĐ, các ủy viên là trưởng các đoàn thể, các bộ phận chức năng, đại diện Đoàn thanh niên, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân.... Ban thư ký là các cán bộ, giáo viên, nhân viên có kinh nghiệm.
Hội đồng tự đánh giá tiến hành họp và thống nhất để xây dựng Kế hoạch tự đánh giá.  Xác mục đích, phạm vi tự đánh giá; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động; Dự kiến các thông tin và minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí; Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động trong vòng 14 tuần.
- Hội đồng tự đánh giá đã giao trách nhiệm cho từng cá nhân và từng nhóm để thu thập, xử lý và phân tích các thông tin minh chứng.
Căn cứ vào các thông tin, minh chứng đã được Hội đồng tự đánh giá lựa chọn phù hợp với nội hàm của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, nhóm, cá nhân viết phiếu đánh giá tiêu chí. Phiếu đánh giá tiêu chí gồm các nội dung: Mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá.
- Hội đồng tự đánh giá xem xét, thảo luận các nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí để bổ sung và hoàn thiện. Đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng của từng tiêu chí để xác định chính xác các biện pháp, giải pháp, điều kiện (nhân lực, tài chính), thời gian hoàn thành và tính khả thi…;
- Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo tự đánh giá.
Căn cứ vào các thông tin, minh chứng đã được Hội đồng tự đánh giá lựa chọn phù hợp với nội hàm của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, cá nhân viết phiếu đánh giá tiêu chí. Phiếu đánh giá tiêu chí gồm các nội dung: Mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá.
Đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí căn cứ vào kết quả các nội dung trong Phiếu đánh giá tiêu chí; Tiêu chí được xác định là đạt khi tất cả các chỉ số của tiêu chí đều đạt. Chỉ số được đánh giá là đạt khi tất cả các nội hàm (yêu cầu) của chỉ số được xác định là đạt.
- Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tự đánh giá, nhóm, cá nhân hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí.
Trong quá trình TĐG, các nhóm công tác và ban thư ký đã tiến hành thu thập, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Trên cơ sở đó phân tích đánh giá các điểm mạnh và những tồn tại để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tìm biện pháp để khắc phục những tồn tại nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Sau khi hội đồng đã viết dự thảo báo cáo tự đánh giá và thông qua giữa phiên họp hội đồng tự đánh giá để các thành viên tham gia thảo luận, góp ý.
- Công bố báo cáo tự đánh giá trong phiên họp hội đồng sư phạm để toàn thể CB,GV,NV tham gia góp ý, thảo luận để bổ sung hoàn thiện báo cáo.
- Kết quả tự đánh giá:
- Mức 1: Tổng số tiêu chí đạt 25/25 tiêu chí, tỷ lệ: 100%;
- Mức 2: Tổng số tiêu chí đạt 25/25 tiêu chí, tỷ lệ: 100%;
- Mức 3: Tổng số tiêu chí đạt  10/19 tiêu chí, tỷ lệ: 52,6%; không đạt  9/19 tiêu chí, tỷ lệ 47,4%.
- Mức 4: Số lượng tiêu chí đạt: 2/6 tiêu chí, tỷ lệ 33,3%; tổng số tiêu chí không đạt là: 4/6 tỷ lệ 66,7%.
*Trường tự đánh giá:  Đạt mức 2.
Sau khi hội đồng tự đánh giá của nhà trường đánh giá trung thực khách quan và công bố báo cáo tự đánh giá, hoàn thiện báo báo tự đánh giá và gửi về Sở GD&ĐT để đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường MN.
Sở GD&ĐT đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại trường MN Lâm Thủy vào ngày 4/12/2020, sau khi đoàn khảo sát sơ bộ góp ý những ưu điểm, nhược điểm, Hội đồng tự đánh giá đã họp bổ sung minh chứng.
Thực hiện Quyết định số 2821/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài tại trường MN Lâm Thủy. Ngày 21 tháng 1 năm 20121 Đoàn đánh giá ngoài của sở GD&ĐT đã tiến hành thực hiện kế hoạch khảo sát chính thức tại trường.
 Thành phần làm việc  gồm có: Về phía đoàn gồm có 9 thành viên (do đồng chí Mai Thị Liên Giang – PGĐ Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn). Đại diện phòng GDĐT Lệ Thủy có đồng chí: Võ Thị Tường Vy – P. Trưởng Phòng GD&ĐT. Về phía đơn vị có đầy đủ các thành viên trong hội đồng tự đánh giá.
Đại diện đoàn là đồng chí: Đ/c Mai Thị Liên Giang – PGD Sở GD&ĐT đặt vấn đề và nội dung làm việc của đoàn.
 Thay mặt hội đồng tự đánh giá chất lượng nhà trường đồng chí: Hoàng Thị Cúc – Chủ tịch hội đồng tự đánh giá báo cáo công tác tự đánh giá ngoài tại trường mầm non Lâm Thủy
Đoàn đã xem xét các báo cáo, hồ sơ sổ sách minh chứng lưu trữ trong 5 năm theo 5 tiêu chuẩn. Sau khi kiểm tra hồ sơ sổ sách, đoàn đã kiểm tra thực tế hiện trạng CSVC của nhà trường, phỏng vấn Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, nhân viên.
          Các thành viên trong đoàn hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí và đã được thư ký thông qua biên bản làm việc của đoàn. Đoàn đánh giá ngoài của Sở GSD đã làm việc hết sức nghiêm túc và khách quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo về lãnh đạo Sở GDĐT để được cấp giấy chứng công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia.
Có thể nói rằng công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là cả một quá trình thu thập, xử lý thông tin minh chứng đòi hỏi phải có sự đầu tư về công sức và thời gian của toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đến hôm nay công tác kiểm định chất lượng trường mầm non tại trường đã được đánh giá với kết quả không phụ lòng đội ngũ.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website