Rss Feed

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1252
  • Tháng hiện tại: 69904
  • Tổng lượt truy cập: 2177347

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 05-01-2021 09:35:04 PM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 02-10-2019 07:56:03 AM | Đã xem: 305 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ , Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 02-10-2019 06:58:39 AM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : 1 NGÀY HỘI 8/3 + THỰC VẬT ( 2 TUẦN) + GIAO THÔNG (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 4/3 đến ngày 29/3/2019 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm (tuần 25,26,27,28)

Đăng lúc: 07-03-2019 02:48:40 PM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 18/22 đến ngày 1/3/2019 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 23,24)

Đăng lúc: 07-03-2019 02:46:11 PM | Đã xem: 202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1/2019

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT (4 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 3/12 đến ngày 21/12/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 18,19,20,21,22)

Đăng lúc: 07-03-2019 02:43:45 PM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 NĂM 2018 - 2019 CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP (4 TUẦN) Thời gian thực hiện (từ ngày 3/12 đến ngày 8/12/2018) Thứ tự thực hiện các tuần trong năm (tuần 14,15,16,17)

Đăng lúc: 07-03-2019 02:38:25 PM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2018

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 NĂM HỌC 2018 -2019 CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH ( 2 TUẦN) + NGHỀ NGHIỆP (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 5/11 đến ngày 30/11/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 10,11,12,13)

Đăng lúc: 07-03-2019 02:34:22 PM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10/2018 KHỐI NHỠ

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 1 TUẦN) + BẢN THÂN (2 TUẦN) + TT (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 1/10 đến ngày 19/10/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 6,7,8,9)

Đăng lúc: 01-10-2018 04:18:23 PM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9/2018

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 2 TUẦN) + BẢN THÂN (2 TUẦN) Thời gian thực hiện (từ ngày 3/9 đến ngày 28/9/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 2,3,4,5)

Đăng lúc: 06-09-2018 02:58:51 PM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8/2018

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON ( 1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 1)

Đăng lúc: 06-09-2018 02:55:39 PM | Đã xem: 232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 02:47:19 PM | Đã xem: 261 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 02:44:29 PM | Đã xem: 274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
Đăng lúc: 06-09-2018 10:09:16 AM | Đã xem: 255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 4

CHỦ ĐỀ : GIAO THÔNG ( 2 TUẦN) + NƯỚC, HTTN (2 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 2/4 đến ngày 27/4/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 29,30,31,32)

Đăng lúc: 17-04-2018 06:52:21 PM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 3

CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT ( 2 TUẦN) + 1 NGÀY HỘI 8/3 + GIAO THÔNG (1 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 5/3 đến ngày 30/3/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 25,26,27,28)

Đăng lúc: 21-03-2018 10:17:25 AM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 2

CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT ( 2TUẦN + 1T TẾT NĐ ) Thời gian thực hiện ( từ ngày 29/1 đến ngày 16/2/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 22,23,24)

Đăng lúc: 21-03-2018 10:15:37 AM | Đã xem: 202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 1

CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT ( 4 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 1/1 đến ngày 26/1/2018 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 18,19,20,21)

Đăng lúc: 21-03-2018 10:13:41 AM | Đã xem: 223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 12

CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP ( 3 TUẦN ) Thời gian thực hiện ( từ ngày 4/12 đến ngày 22/12/2017 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 15,16,17)

Đăng lúc: 21-03-2018 10:11:53 AM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 11

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH ( 1 TUẦN ) + NGHỀ NGHIỆP (3 TUẦN) Thời gian thực hiện ( từ ngày 6/11 đến ngày 3/11/2017 Thứ tự thực hiện các tuần trong năm ( tuần 11,12,13,14)

Đăng lúc: 21-03-2018 10:10:10 AM | Đã xem: 207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khối mẫu giáo nhỡ
1 2  Trang sau
 

Liên kết website