Rss Feed

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 1558
  • Tháng hiện tại: 14068
  • Tổng lượt truy cập: 1924715

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 01-10-2019 09:49:43 PM | Đã xem: 502 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-10-2019 09:47:50 PM | Đã xem: 1070 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-10-2019 09:45:57 PM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-10-2019 09:44:15 PM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-10-2019 09:23:55 PM | Đã xem: 378 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-10-2019 09:16:46 PM | Đã xem: 448 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-10-2019 09:15:09 PM | Đã xem: 727 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-10-2019 09:13:44 PM | Đã xem: 1418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-10-2019 09:06:54 PM | Đã xem: 433 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2019-2020
Đăng lúc: 01-11-2018 04:46:36 PM | Đã xem: 1761 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019
Đăng lúc: 01-11-2018 04:38:48 PM | Đã xem: 4049 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019
Đăng lúc: 01-11-2018 04:34:54 PM | Đã xem: 545 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019
Đăng lúc: 01-11-2018 04:26:05 PM | Đã xem: 633 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào điều lệ trường Mầm Non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT; Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản có liên quan đến ngành học,

Đăng lúc: 30-09-2018 03:02:48 PM | Đã xem: 531 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy chế trường học , Năm học 2018-2019
 

Liên kết website