Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 129
  • Khách viếng thăm: 127
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3682
  • Tháng hiện tại: 14803
  • Tổng lượt truy cập: 9137539

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 10-04-2024 05:51:44 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

Công khai kinh phí quyết toán năm 2016 và dự toán năm 2017

Đơn vị trường mầm non Lâm Thủy công khai kinh phí quyết toán năm 2016 và dự toán chi thường xuyên năm 2017

Đăng lúc: 21-05-2017 04:11:59 AM | Đã xem: 1262 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017 (biểu 04 TT09)

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY

Đăng lúc: 15-01-2017 09:51:26 AM | Đã xem: 12305 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017 (biểu 3 TT 09)

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY

Đăng lúc: 15-01-2017 09:37:40 AM | Đã xem: 1374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017 (biểu 02 theo TT 09)

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY

Đăng lúc: 15-01-2017 09:25:14 AM | Đã xem: 1242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2016-2017 (biểu 01 theo TT09)

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỆ THỦY TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY

Đăng lúc: 15-01-2017 09:07:57 AM | Đã xem: 1311 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ vào công văn 260/VTLTNN - NVĐP ngày 6 tháng 5 năm 2005 của cục văn thư lưu trữ nhà nước; Căn cứ TT số 01/2011/TT- BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 hướng dẩn thể thức và kỷ thuật trỡnh bày văn bản hành chính; Căn cứ vào công văn 928/UBND - NV ngày 29/9/2010 của ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quan đơn vị;

Đăng lúc: 09-12-2016 02:58:07 AM | Đã xem: 8845 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016-2017

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế làm việc này quy định những điểm cơ bản về trách nhiệm quyền hạn và chế độ làm việc của trường mầm non Lâm Thủy; nhằm đổi mới phương pháp làm việc thực hiện cụng tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác của trường trong giai đoạn hiện nay. 2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này chỉ áp dụng đối với Cán bộ quản lý - Giáo viên- NV trường mầm non Lõm Thủy trong năm hoc 2016-2017.

Đăng lúc: 01-12-2016 03:39:37 AM | Đã xem: 951 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

TIỀN XÃ HỘI HÓA NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2016-2017 trường MN lâm Thủy thu các khoản thỏa thuận trong phụ huynh và được Các ban ngành của UBND xã đồng ý cho thu trong phụ huynh các khoản theo Công văn số 1196/UBND-TCKH-GDĐT-NV và Công văn số 1374/UBND-TCKH-GDĐT-NV điều chỉnh CV số 1196

Đăng lúc: 01-12-2016 03:20:17 AM | Đã xem: 579 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

TIÊU CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ Luật thi đua, khen th­ưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội khoá XI; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều Luật thi đua, khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen th­ưởng;

Đăng lúc: 14-11-2016 03:18:39 AM | Đã xem: 4120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

NỘI QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non; Căn cứ hướng dẫn số 706/HD-GD&ĐT ngày 16/9/2016 của cấp học mầm non về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; Trường mầm non Lâm Thủy xây dựng nội quy năm học 2016 - 2017 như sau:

Đăng lúc: 07-01-2016 10:17:04 AM | Đã xem: 1797 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường. 1.Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" trong các hoạt động nhà trường thông quac các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho công nhân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự của dân, do dân, vì dân.

Đăng lúc: 07-01-2016 09:57:31 AM | Đã xem: 7690 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI THI ĐUA NĂM HỌC 2015-2016

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về ban hành quy chế Thi đua - Khen thưởng;...

Đăng lúc: 30-12-2015 03:42:59 AM | Đã xem: 5375 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU TRONG PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2015-2016 THEO CV1196 VÀ CV 1374/UBND- GDDT- TCKH- NV

Năm học 2015-2016 trường MN lâm Thủy thu các khoản thỏa thuận trong phụ huynh và được Các ban ngành của UBND xã đồng ý cho thu trong phụ huynh các khoản theo Công văn số 1196/UBND-TCKH-GDĐT-NV và Công văn số 1374/UBND-TCKH-GDĐT-NV điều chỉnh CV số 1196

Đăng lúc: 23-09-2015 04:17:38 AM | Đã xem: 719 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY (Ban hành theo Quyết định số 30/QĐ - HTMN ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Mầm non LâmThủy)

Đăng lúc: 22-03-2015 04:58:20 AM | Đã xem: 996 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD
 

Liên kết website