Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 153
  • Hôm nay: 3447
  • Tháng hiện tại: 14568
  • Tổng lượt truy cập: 9137304

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang
Đăng lúc: 18-05-2021 06:48:21 PM | Đã xem: 464 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư
Đăng lúc: 18-05-2021 06:46:24 PM | Đã xem: 597 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư
Đăng lúc: 06-01-2021 09:06:55 PM | Đã xem: 452 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư
Đăng lúc: 03-01-2020 10:15:59 AM | Đã xem: 1032 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công văn chỉ đạo , Thông tư
Đăng lúc: 22-04-2019 09:10:40 AM | Đã xem: 874 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư
Đăng lúc: 17-01-2019 03:17:17 PM | Đã xem: 688 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư
Đăng lúc: 17-01-2019 03:15:18 PM | Đã xem: 776 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư
Đăng lúc: 03-01-2019 10:09:16 AM | Đã xem: 3270 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công văn chỉ đạo , Thông tư
Đăng lúc: 03-01-2019 10:07:06 AM | Đã xem: 1545 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công văn chỉ đạo , Thông tư

THÔNG TƯ 01

THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Đăng lúc: 01-03-2018 09:03:28 AM | Đã xem: 651 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư

Thông tư số 15 ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ nội vụ

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Đăng lúc: 01-03-2018 09:01:48 AM | Đã xem: 627 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư

TT 07 hướng dẫn quản lý văn bản

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

Đăng lúc: 01-03-2018 09:00:10 AM | Đã xem: 824 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tư
 

Liên kết website